Finnish for busy people

Comparison of the Inflection of Numbers – Viisi Viides

This article is a comparison of the inflection of numbers. We go over how cardinal (e.g. one, two) and ordinal numbers (e.g. first, second) are put in all the Finnish cases.

If you’re a beginner, our article about the numbers contains both the cardinal and the ordinal numbers in their basic form.

This page is mostly meant for people who like lists and need a comparison of the inflection of numbers, both cardinal (yksi, kaksi, kolme) and ordinal (ensimmäinen, toinen, kolmas). I have attempted to give a number of examples for each list.

ONE (yksi) vs. FIRST (ensimmäinen)

One – First

Case One First
Basic yksi ensimmäinen
Partitive yhtä ensimmäistä
Genitive yhden ensimmäisen
Missä? yhdessä ensimmäisessä
Mihin? yhteen ensimmäiseen
Mistä? yhdestä ensimmäisestä
Millä? yhdellä ensimmäisellä
Mille? yhdelle ensimmäiselle
Miltä? yhdeltä ensimmäiseltä
Translative yhdeksi ensimmäiseksi
Essive yhtenä ensimmäisenä

Example sentences:

 • Hypin yhdellä jalalla. “I hopped on one leg.”
 • Onnistuin ensimmäisellä yrityksellä. “I succeeded on the first try.”
 • Katson sarjan ensimmäistä jaksoa. “I’m watching the series’ first episode.”
 • Katson yhtä ohjelmaa ennen nukkumaanmenoaikaa. “I am watching one program before bedtime.”
 • Yhdessä viinirypäletertussa on noin 39 grammaa sokeria. “There’s about 39 grams of sugar in one grape bunch.”
 • Päivän ensimmäisessä kokouksessa oli 39 ihmistä. “There were 39 people in the first meeting of the day.”
 • Saat vain yhden mahdollisuuden. “You only get one chance.”
 • Haaskasin ensimmäisen mahdollisuuteni. “I wasted my first chance.”
TWO (kaksi) vs. SECOND (toinen)

Two – Second

Case Two Second
Basic kaksi toinen
Partitive kahta toista
Genitive kahden toisen
Missä? kahdessa toisessa
Mihin? kahteen toiseen
Mistä? kahdesta toisesta
Millä? kahdella toisella
Mille? kahdelle toiselle
Miltä? kahdelta toiselta
Translative kahdeksi toiseksi
Essive kahtena toisena

Example sentences:

 • Kävin kahtena päivänä kuntosalilla tällä viikolla. “I went to the gym on two days this week.”
 • Palaan jonakin toisena päivänä. “I will return on some other day.”
 • Keittoa riitti vain kahteen kulhoon. “There was only enough soup for two bowls.”
 • Kaadoin kahvia ensimmäiseen ja toiseen kuppiin. “I poured coffee in the first and second cup.”
 • Kahdella pojalla oli leluauto mukana. “Two boys had a toy car with them.”
 • Toisella pojalla oli myös nukke. “The second boy also had a doll.”
 • Tykkään näistä kahdesta pojasta. “I like these two boys.”
 • Tykkään toisesta pojasta enemmän. “I like the second boy more.”
THREE (kolme) vs. THIRD (kolmas)

Three – Third

Case Three Third
Basic kolme kolmas
Partitive kolmea kolmatta
Genitive kolmen kolmannen
Missä? kolmessa kolmannessa
Mihin? kolmeen kolmanteen
Mistä? kolmesta kolmannesta
Millä? kolmella kolmannella
Mille? kolmelle kolmannelle
Miltä? kolmelta kolmannelta
Translative kolmeksi kolmanneksi
Essive kolmena kolmantena

Example sentences:

 • Hän tuli kilpailussa kolmanneksi. “He came third in the competition.”
 • Ostin tarpeeksi riisiä kolmeksi vuodeksi. “I bought enough rice for three years.”
 • Olen kolmen lapsen äiti. “I’m the mother of three children.”
 • Join äsken jo kolmannen kahvikuppini. “I just drank my third cup of coffee already.”
 • Posti tulee kolmena päivänä viikossa. “The mail comes on three days a week.”
 • Kirje tuli kolmantena päivänä. “The letter came on the third day.”
 • Luin kirjan kolmessa tunnissa. “I read the book in three hours.”
 • Kirjan kolmannessa luvussa tapahtui murha. “In the third chapter of the book a murder happened.”
FOUR (neljä) vs. FOURTH (neljäs)

Four – Fourth

Case Four Fourth
Basic neljä neljäs
Partitive neljää neljättä
Genitive neljän neljännen
Missä? neljässä neljännessä
Mihin? neljään neljänteen
Mistä? neljästä neljännestä
Millä? neljällä neljännellä
Mille? neljälle neljännelle
Miltä? neljältä neljänneltä
Translative neljäksi neljänneksi
Essive neljänä neljäntenä

Example sentences:

 • Osaan puhua neljää kieltä. “I can speak four languages.”
 • Olen ollut tupakoimatta neljättä päivää. “This is the fourth day I haven’t smoked.”
 • Tutustuin neljään kaunottareen. “I got to know four beauties.”
 • Astuin juuri neljänteen vaatekauppaan. “I just entered a fourth clothing store.”
 • Rehtori antoi palkinnon neljälle luokalle. “The principal awarded a prize to four classes.”
 • Antti menee neljännelle luokalle. “Antti goes to fourth grade.”
 • Matkustan Lappiin neljäksi päiväksi. “I’m traveling to Lapland for four days.”
 • Jouduin jäämään vielä neljänneksi päiväksi. “I had to stay for a fourth day still.”
FIVE (viisi) vs. FIFTH (viides)

Five – Fifth

Case Five Fifth
Basic viisi viides
Partitive viittä viidettä
Genitive viiden viidennen
Missä? viidessä viidennessä
Mihin? viiteen viidenteen
Mistä? viidestä viidennestä
Millä? viidellä viidennellä
Mille? viidelle viidennelle
Miltä? viideltä viidenneltä
Translative viideksi viidenneksi
Essive viitenä viidentenä

Example sentences:

 • Haluan varata pöydän viidelle hengelle. “I want to reserve a table for five people.”
 • Viidennelle päivälle suunniteltiin museokäynti. “A museum visit was planned for the fifth day.”
 • Viidellä miehellä oli viikset. “Five men had a mustache.”
 • Viidennellä miehellä oli myös parta. “The fifth man also had a beard.”
 • Tämä on viiden tähden hotelli. “This is a five star hotel.”
 • Viidennen lomapäivän ohjelma on epävarma. “The schedule for the fifth vacation day is uncertain.”
 • Söin lomalla ravintolassa viitenä päivänä. “On holiday, I ate in the restaurant on five days.”
 • Viidentenä päivänä tarjoiltiin lohikeittoa. “Salmon soup was served on the fifth day.”
SIX (kuusi) vs. SIXTH (kuudes)

Six – Sixth

Case Six Sixth
Basic kuusi kuudes
Partitive kuutta kuudetta
Genitive kuuden kuudennen
Missä? kuudessa kuudennessa
Mihin? kuuteen kuudenteen
Mistä? kuudesta kuudennesta
Millä? kuudella kuudennella
Mille? kuudelle kuudennelle
Miltä? kuudelta kuudennelta
Translative kuudeksi kuudenneksi
Essive kuutena kuudentena

Example sentences:

 • Sain synttärilahjoja kuudelta ystävältä. “I got birthday presents from six friends.”
 • Linjan kuudennelta pysäkiltä on lyhyt matka kouluun. “From the sixth stop of the bus line there’s a short distance to the school.”
 • Opi suomen kieltä kuudessa viikossa! “Learn Finnish in six weeks!”
 • Kuudennessa kerroksessa asuu vain mummoja. “On the sixth floor live only grannies.”
 • En muista suomen kuutta verbityyppiä. “I don’t remember Finnish’s six verbtypes.”
 • En muista suomen kuudennetta verbityyppiä. “I don’t remember Finnish’s sixth verbtype.”
 • Kuuden pojan vanhemmat tulivat myöhässä. “The parents of six boys came late.”
 • Kuudennen pojan vanhemmat eivät tulleet. “The parents of the sixth boy didn’t come.”
SEVEN (seitsemän) vs. SEVENTH (seitsemäs)

Seven – Seventh

Case Seven Seventh
Basic seitsemän seitsemäs
Partitive seitsemää seitsemättä
Genitive seitsemän seitsemännen
Missä? seitsemässä seitsemännessä
Mihin? seitsemään seitsemänteen
Mistä? seitsemästä seitsemännestä
Millä? seitsemällä seitsemännellä
Mille? seitsemälle seitsemännelle
Miltä? seitsemältä seitsemänneltä
Translative seitsemäksi seitsemänneksi
Essive seitsemänä seitsemäntenä

Example sentences:

 • Pyöräilen seitsemänä päivänä viikossa. “I ride a bike on seven days a week.”
 • Seitsemäntenä päivänä levätään. “On the fifth day we rest.”
 • Koulu alkaa seitsemältä. “School starts at seven o’clock.”
 • Olin odottanut sitä seitsemänneltä luokalta asti. “I had been waiting for it since seventh grade.”
 • Vihaan seitsemää kääpiötä. “I hate the seven dwarves.”
 • Vihasin seitsemättä luokkaa. “I hated seventh grade.”
 • Matkustan seitsemäksi päiväksi. “I’m traveling for seven days.”
 • Tekemistä oli liikaa seitsemänneksi päiväksi. “There was too much to do on the seventh day.”
EIGHT (kahdeksan) vs. EIGHTH (kahdeksas)

Eight – Eighth

Case Eight Eighth
Basic kahdeksan kahdeksas
Partitive kahdeksaa kahdeksatta
Genitive kahdeksan kahdeksannen
Missä? kahdeksassa kahdeksannessa
Mihin? kahdeksaan kahdeksanteen
Mistä? kahdeksasta kahdeksannesta
Millä? kahdeksalla kahdeksannella
Mille? kahdeksalle kahdeksannelle
Miltä? kahdeksalta kahdeksannelta
Translative kahdeksaksi kahdeksanneksi
Essive kahdeksana kahdeksantena

Example sentences:

 • Minulla on kahdeksan poikaa. “I have eight sons.”
 • Tämä on kahdeksas mökkikesäni. “This is my eighth summer spent at the cottage.”
 • Rakastan perheen kahdeksaa poikaa. “I love the family’s eight sons.”
 • Rakastan perheen kahdeksatta poikaa. “I love the family’s eighth son.”
 • Odotan vastausta kahdeksalta työnantajalta. “I’m waiting for a response from eight employers.”
 • Kahdeksannelta työnantajalta tuli myönteinen vastaus. “A positive response came from the eighth employer.”
 • Lunta satoi kahdeksana päivänä. “It snowed on eight days.”
 • Matkan kahdeksantena päivänä kamerani hajosi. “My camera broke on the eighth day of the trip.”
NINE (yhdeksän) vs. NINTH (yhdeksäs)

Nine – Ninth

Case Nine Ninth
Basic yhdeksän yhdeksäs
Partitive yhdeksää yhdeksättä
Genitive yhdeksän yhdeksännen
Missä? yhdeksässä yhdeksännessä
Mihin? yhdeksään yhdeksänteen
Mistä? yhdeksästä yhdeksännestä
Millä? yhdeksällä yhdeksännellä
Mille? yhdeksälle yhdeksännelle
Miltä? yhdeksältä yhdeksänneltä
Translative yhdeksäksi yhdeksänneksi
Essive yhdeksänä yhdeksäntenä

Example sentences:

 • Minulla on yhdeksän lasta. “I have nine children.”
 • Syntymäpäiväväni on yhdeksäs elokuuta. “My birthday is the ninth of August.”
 • Yhdeksällä kymmenestä on oma puhelin. “Nine out of ten have their own phone.”
 • Joka yhdeksännellä lapsella on ADHD. “Every ninth child has ADHD.”
 • Tule yhdeksäksi luokseni! “Come to my place by nine!”
 • Tulin yhdeksänneksi juoksukilpailussa. “I came in ninth in the running competition.”
 • Yhdeksässä kerroksessa valitettiin hajusta. “On nine floors people complained of the smell.”
 • Ystäväni asuu yhdeksännessä kerroksessa. “My friend lives on the ninth floor.”
TEN (kymmenen) vs. TENTH (kymmenes)

Ten – Tenth

Case Ten Tenth
Basic kymmenen kymmenes
Partitive kymmentä kymmenettä
Genitive kymmenen kymmenennen
Missä? kymmenessä kymmenennessä
Mihin? kymmeneen kymmenenteen
Mistä? kymmenestä kymmenennestä
Millä? kymmenellä kymmenennellä
Mille? kymmenelle kymmenennelle
Miltä? kymmeneltä kymmenenneltä
Translative kymmeneksi kymmenenneksi
Essive kymmenenä kymmenentenä

Example sentences:

 • Hän pääsi perille kymmenessä minuutissa. “He got there in ten minutes.”
 • Kymmenennessä kirjassa oli kuvia. “In the tenth book there were pictures.”
 • Harrastan ainakin kymmentä harrastusta. “I have at least ten hobbies.”
 • Kun soitin kymmenettä kertaa, hän vastasi. “When I called for the tenth time, he replied.”
 • Kymmenen kuoleman syytä selvitellään. “The cause of the ten deaths is being investigated.”
 • Kymmenennen kuoleman syytä selvitellään. “The cause of the tenth death is being investigated.”
 • Pyydän apua kymmeneltä ystävältä. “I ask for help from ten friends.”
 • Sain apua vain kymmenenneltä ystävältä. “I only received help from the tenth friend.”
ELEVEN (yksitoista) vs. ELEVENTH (yhdestoista)

Eleven – Eleventh

Case Eleven Eleventh
Basic yksitoista yhdestoista
Partitive yhtätoista yhdettätoista
Genitive yhdentoista yhdennentoista
Missä? yhdessätoista yhdennessätoista
Mihin? yhteentoista yhdenteentoista
Mistä? yhdestätoista yhdennestätoista
Millä? yhdellätoista yhdenneltätoista
Mille? yhdelletoista yhdennelletoista
Miltä? yhdeltätoista yhdenneltätoista
Translative yhdeksitoista yhdenneksitoista
Essive yhtenätoista yhdentenätoista

Example sentences:

 • Pöydällä on yksitoista kirjaa. “There are eleven books on the table.”
 • Yhdestoista kuukausi on marraskuu. “The eleventh month is November.”
 • Yhdellätoista pojalla oli jano. “Eleven boys were thirsty.”
 • Minulla on lomaa vuoden yhdennellätoista viikolla. “I have vacation on the eleventh week of the year.”
 • Osallistuin yhteentoista arvontaan. “I participated in eleven draws.”
 • Muutin talon yhdenteentoista kerrokseen. “I moved to the building’s eleventh’s floor.”
 • Tykkäsin yhdestätoista ruokavaihtoehdosta. “I liked the eleven meal options.”
 • Tykkäsin eniten yhdennestätoista ruokavaihtoehdosta. “I liked the eleventh meal option the most.”
TWELVE (kaksitoista) vs. TWELFTH (kahdestoista)

Twelve – Twelfth

Case Twelve Twelfth
Basic kaksitoista kahdestoista
Partitive kahtatoista kahdettatoista
Genitive kahdentoista kahdennentoista
Missä? kahdessatoista kahdennessatoista
Mihin? kahteentoista kahdenteentoista
Mistä? kahdestatoista kahdennestatoista
Millä? kahdellatoista kahdennellatoista
Mille? kahdelletoista kahdennelletoista
Miltä? kahdeltatoista kahdenneltatoista
Translative kahdeksitoista kahdenneksitoista
Essive kahtenatoista kahdentenatoista

Example sentences:

 • Vuodessa on kaksitoista kuukautta. “There are twelve months in a year.”
 • Joulukuun kahdestoista päivä on meille merkkipäivä. “The twelfth day of December is our anniversary.”
 • Kahtenatoista päivänä kuulimme räjähdyksiä. “During twelve days we heard explosions.”
 • Juhlimme kahdentenatoista päivänä joulukuuta. “We party during the twelfth day of December.”
 • Kahdentoista oppilaan tuolit ovat rivissä. “The chairs of the twelve students are lined up.”
 • Rivin kahdennentoista oppilaan ryhti oli huono. “The posture of the twelfth student in the row was bad.”
 • En tarvitse kahtatoista lihapullaa. “I don’t need twelve meatballs.”
 • Et tarvitse kahdettatoista lihapullaa. “You don’t need a twelfth meatball.”
THIRTEEN (kolmetoista) - THIRTEENTH (kolmastoista)

Thirteen – Thirteenth

Case Thirteen Thirteenth
Basic kolmetoista kolmastoista
Partitive kolmeatoista kolmattatoista
Genitive kolmentoista kolmennentoista
Missä? kolmessatoista kolmennessatoista
Mihin? kolmeentoista kolmenteentoista
Mistä? kolmestatoista kolmennestatoista
Millä? kolmellatoista kolmennellatoista
Mille? kolmelletoista kolmennelletoista
Miltä? kolmeltatoista kolmenneltatoista
Translative kolmeksitoista kolmenneksitoista
Essive kolmenatoista kolmentenatoista

Example sentences:

 • Ari on kolmetoista vuotta vanha. “Ari is thirteen years old.”
 • Arin syntymäpäivä on kolmastoista tammikuuta. “Ari’s birthday is the thirteenth of January.”
 • Ari odotti kolmeatoista kaveriaan. “Ari waited for his thirteen friends.”
 • Hän vietti kolmattatoista syntymäpäiväänsä kylpylässä. “He spent his thirteenth birthday in a spa.”
 • Ari sai lahjan kolmeltatoista kaverilta. “Ari got a present from thirteen friends.”
 • Kolmanneltatoista kaverilta hän sai puhelinkuoren. “He got a phone cover from the thirteenth friend.
 • En ole tupakoinut kolmeentoista vuoteen. “I haven’t smoked in thirteen years.”
 • Menen hissillä kolmanteentoista kerrokseen. “I go to the thirteenth floor with the elevator.”
FOURTEEN (neljätoista) - FOURTEENTH (neljästoista)

Fourteen – Fourteenth

Case Fourteen Fourteenth
Basic neljätoista neljästoista
Partitive neljäätoista neljättätoista
Genitive neljäntoista neljännentoista
Missä? neljässätoista neljännessätoista
Mihin? neljääntoista neljänteentoista
Mistä? neljästätoista neljännestätoista
Millä? neljällätoista neljännellätoista
Mille? neljälletoista neljännelletoista
Miltä? neljältätoista neljänneltätoista
Translative neljäksitoista neljänneksitoista
Essive neljänätoista neljäntenätoista

Example sentences:

 • Neljäntoista kirjan pino odottaa minua. “A pile of fourteen books is waiting for me.”
 • Pinon neljännentoista kirjan kansi on sininen. “The cover of the fourteenth book in the pile is blue.”
 • Luen neljäätoista kirjaa samaan aikaan. “I’m reading fourteen books at once.”
 • Luen jo vuoden neljättätoista kirjaani. “I’m already reading the year’s fourteenth book of mine.”
 • Pidän luokan neljästätoista oppilaasta. “I like the class’ fourteen students.”
 • En muista paljon neljännestätoista ikävuodestani. “I don’t remember much about my fourteenth year.”
 • Käyn reissullani neljässätoista kaupassa. “I visit fourteen stores on my trip.”
 • Neljännestätoista kaupasta löydän tarvitsemani. “I find what I need from the fourteenth store.”
FIFTEEN (viisitoista) - FIFTEENTH (viidestoista)

Fifteen – Fifteenth

Case Fifteen Fifteenth
Basic viisitoista viidestoista
Partitive viittätoista viidettätoista
Genitive viidentoista viidennentoista
Missä? viidessätoista viidennessätoista
Mihin? viiteentoista viidenteentoista
Mistä? viidestätoista viidennestätoista
Millä? viidellätoista viidennellätoista
Mille? viidelletoista viidennelletoista
Miltä? viideltätoista viidenneltätoista
Translative viideksitoista viidenneksitoista
Essive viitenätoista viidentenätoista

Example sentences:

 • Ruoat riittävät viideksitoista päiväksi. “The food suffices for fifteen days.”
 • Mitä suunnittelet viidenneksitoista päiväksi? “What are you planning for the fifteenth day?”
 • Tilaan ruokaa viidelletoista hengelle. “I order food for fifteen people.”
 • Porukan viidennelletoista miehelle tilaan kasvisruokaa. “I order vegetarian food for the fifteenth man of the group.”
 • On satanut viitenätoista päivänä. “It has rained on fifteen days.”
 • Viidentenätoista päivänä aurinko paistaa. “On the fifteenth day the sun shines.”

Are you wondering how to use these forms?

We have a separate article on when to use the inflection of yksi, kaksi, kolme etc. Likewise, you can find example sentences of the inflection of ensimmäinen, toinen, kolmas etc. Here’s an article about how to write these inflected numbers as numbers.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments