Finnish for busy people

Ordinal Numbers in the Cases – Järjestysnumerot

If you’re sure you’re comfortable with the basic ordinal numbers, you might be wondering how they inflect in the cases. Below, I’ve tried to give plenty of examples of how that happens and how each form is used. You might also be interested in the inflection of basic numbers. Now, let’s check out the ordinal numbers in the cases below!

Below, you can find the ordinal numbers in each of the cases, with an example and its translation.

1. Ensimmäinen

Case Example Translation
Partitive Rakastan [ensimmäis lastani] eniten. I love my first child the most.
Genetive Ostin [ensimmäisen takkini] alesta. I bought my first coat with a discount.
Missä? [Ensimmäisessä kilpailussa] hän kaatui. He fell in the first competition.
Mihin? Tervetuloa [ensimmäiseen kokoukseen]! Welcome to the first meeting!
Mistä? Olin [ensimmäisestä päivästä] lähtien yksin. I was alone from the very first day.
Millä? Se onnistui [ensimmäisellä yrityksellä]! It worked on the very first try!
Mille? Annan [ensimmäiselle juoksijalle] palkinnon. I give a prize to the first runner.
Miltä? Tässä on kuvia [ensimmäiseltä vuodelta]. Here are pictures of the first year.
Miksi? Hän tuli kilpailussa ensimmäiseksi. He came first in the competition.
Minä? Hän toimi [ensimmäise naispresidenttinä]. She worked as the first female president.

2. Toinen

Case Example Translation
Partitive Syön nyt jo [toista leivosta]. I’m eating my second cake already.
Genetive Haluan ostaa [toisen television]. I want to buy a second TV.
Missä? [Toisessa kakussa] oli enemmän makua. There was more flavor in the second cake.
Mihin? Osallistuin jo [toiseen maratoniini]! I already did my second marathon!
Mistä? Tykkään enemmän [toisesta vaihtoehdosta]. I like the second alternative more.
Millä? [Toisella pojalla] oli jalka kipeä The second boy had a sore leg.
Mille? Älä mene [toiselle torille] tänään! Don’t go to a second market square today!
Miltä? [Toiselta ovelta] ei pääse ulos. Through the second door you can’t go out.
Miksi? Hän tuli kilpailussa toiseksi. She was second in the competition.
Minä? Häntä pidetään [toisena vaihtoehtona]. They consider him the second option.

3. Kolmas

Case Example Translation
Partitive En halua [kolmatta kuppia] kahvia. I don’t want a third cup of coffee.
Genetive Haluan ostaa [kolmannen television]. I want to buy a third TV.
Missä? [Kolmannessa kakussa] on paljon suolaa. There is a lot of salt in the third cake.
Mistä? Tulen alas [kolmannesta kerroksesta]. I come down from the third floor.
Mihin? Osallistuin [kolmanteen maratoniini]! I participated in my third marathon!
Millä? Olen jo [kolmannella luokalla]. I’m in the third grade already.
Mille? Hän eteni [kolmannelle kierrokselle]. He advanced to the third round.
Miltä? Tarina alkaa [kolmannelta sivulta]. The story starts from the third page.
Miksi? Hän tuli kilpailussa kolmanneksi. She came in third in the competition.
Minä? [Kolmantena päivänä] hän nousi kuolleista. He rose from the dead on the third day.

4. Neljäs

Case Example Translation
Partitive En halua [neljättä kuppia] kahvia. I don’t want a fourth cup of coffee.
Genetive Haluan myydä [neljännen puhelimeni]. I want to sell my fourth phone.
Missä? Hän istui [neljännessä bussissa]. She sat in the fourth bus.
Mihin? Osallistuin [neljänteen maratoniini]. I participated in my fourth marathon.
Mistä? En nauttinut [neljännestä raskaudestani] I didn’t enjoy my fourth pregnancy.
Millä? [Neljännellä luokalla] voi opiskella venäjää. In fourth grade you can study Russian.
Mille? Suomi pääsi [neljännelle sijalle]. Finland made it to the fourth place.
Miltä? Joka [neljänneltä lapselta] halutaan DNA:ta. They want DNA from every fourth child.
Miksi? Hän tuli kilpailussa neljänneksi. She came in fourth in the competition.
Minä? [Neljänte vuotena] peräkkäin mitalit! Medals for the fourth year in a row!

5. Viides

Case Example Translation
Partitive Se tapahtui [viidettä kertaa]. It happened for the fifth time.
Genetive [Viidennen vuoden] sato oli huono. The harvest of the fifth year was bad.
Missä? Pomoni asuu [viidennessä kerroksessa]. My boss lives on the fifth floor.
Mihin? Menen vuoden [viidenteen kokoukseen]. I go to the year’s fifth meeting.
Mistä? En tykännyt [viidennestä elokuvasta]. I didn’t like the fifth movie.
Millä? Tosifanit istuvat [viidennellä rivillä]. The true fans sit on the fifth row.
Mille? Menen ensi vuonna [viidennelle luokalle]. I’m going to the fifth grade next year.
Miltä? Huomasin sen [viidenneltä riviltä]. I noticed it from the fifth row.
Miksi? Hän tuli kilpailussa viidenneksi. She came in fifth in the competition.
Minä? Hän kuoli matkan [viidente päivänä]. He died on the fifth day of the trip.

6. Kuudes

Case Example Translation
Partitive En tarvitse [kuudetta sanakirjaa]. I don’t need a sixth dictionary.
Genetive [Kuudennen päivän] sää oli huono. The weather of the sixth day was bad.
Missä? Asun [kuudennessa kerroksessa]. I live on the sixth floor.
Mihin? En usko [kuudenteen aistiin]. I don’t believe in the sixth sense.
Mistä? Nautin [kuudennesta lomapäivästäni]. I enjoyed my sixth vacation day.
Millä? Hän väsyi [kuudennella kierroksella]. He got tired on the sixth round.
Mille? Poikani menee [kuudennelle luokalle]. My son is going to the sixth grade.
Miltä? Hän eteni kuudennelta seitsemännelle. He advanced from the sixth to the seventh.
Miksi? Hän tuli kilpailussa kuudenneksi. She came in sixth in the competition.
Minä? [Kuudentena vuotena] valmistuin. During the sixth year I graduated.

7. Seitsemäs

Case Example Translation
Partitive En halua sanoa tätä [seitsemättä kertaa]. I don’t want to say this a seventh time.
Genetive Olen [seitsemännen vuoden] opiskelija. I am a seventh year student.
Missä? [Seitsemännessä kerroksessa] tapahtuu! It’s happening on the seventh floor!
Mihin? Hän kirjoitti sen [seitsemänteen kirjaansa]. He wrote it in his seventh book.
Mistä? Se putosi [seitsemännestä kerroksesta]. It fell from the seventh floor.
Millä? Hän on [seitsemännellä kuulla] raskaana. She’s on her seventh month of pregnancy.
Mille? Hänet valittiin [seitsemännelle kaudelle]. She was chosen for a seventh term.
Miltä? Se näytti [seitsemänneltä taivaalta]. It looked like seventh heaven.
Miksi? Hän tuli kilpailussa seitsemänneksi. She came in seventh in the competition.
Minä? Teen töitä viikon [seitsemänte päivänä]. I work on the seventh day of the week.

8. Kahdeksas

Case Example Translation
Partitive Opiskelen [kahdeksatta kieltäni]. I’m studying my eighth language.
Genetive Söin nyt jo [kahdeksannen pullani]. I have already eaten my eighth roll.
Missä? Antti asuu [kahdeksannessa kerroksessa]. Antti lives on the eighth floor.
Mihin? Tutustun [kahdeksanteen ehdokkaaseen]. I get to know the eighth candidate.
Mistä? Se putosi [kahdeksannesta kerroksesta]. It fell from the eighth floor.
Millä? Olen [kahdeksannella kuulla] raskaana. I’m on my eighth month of pregnancy.
Mille? Putosin [kahdeksannelle sijalle]. I fell to eighth place.
Miltä? Hän näytti [kahdeksannelta presidentiltä]. He looked like the eighth president.
Miksi? Hän tuli kilpailussa kahdeksanneksi. She came in eighth in the competition.
Minä? Lotta oli kahdeksantena kilpailussa. Lotta was eighth in the competition.

9. Yhdeksäs

Case Example Translation
Partitive Älä katso [yhdeksättä kautta]! Don’t watch the ninth season!
Genetive Ostin hänen [yhdeksännen novellinsa]. I bought her ninth short story.
Missä? Se tapahtui [yhdeksännessä kerroksessa]. It happened on the ninth floor.
Mihin? Muutin [yhdeksänteen kerrokseen]. I moved to the ninth floor.
Mistä? En pitänyt [yhdeksännestä jaksosta]. I didn’t like the ninth episode.
Millä? Onnistuin [yhdeksännellä yrittämällä]. I succeeded on the ninth try.
Mille? Joka [yhdeksännelle] kehittyy syöpä. Every ninth develops cancer.
Miltä? Se biisi tulee [yhdeksänneltä levyltä]. The song is from the ninth album.
Miksi? Hänet valittiin [yhdeksänneksi presidentiksi]. He was chosen as the ninth president.
Minä? Hän toimi [yhdeksänte presidenttinä]. He worked as the ninth president.

10. Kymmenes

Case Example Translation
Partitive Poliisi etsii [kymmenettä epäiltyä]. The police looks for the tenth suspect.
Genetive Järjestin juhlat [kymmenennen kerran]. I organized a party for the tenth time.
Missä? [Kymenennessä kerroksessa] kummittelee. The tenth floor is haunted.
Mihin? Muutin [kymmenenteen kerrokseen]. I moved to the tenth floor.
Mistä? En pitänyt [kymmenennestä jaksosta]. I didn’t like the tenth episode.
Millä? Joka [kymmenennellä nuorella] on yskä. Every tenth youth has a cough.
Mille? Keksin [kymmenennelle lapselleni] nimen. I invented a name for my tenth child.
Miltä? Selvisin [kymmenenneltä sairaalaviikolta]! I survived the tenth hospital week!
Miksi? Hänet valittiin [kymenenneksi presidentiksi]. He was chosen as the tenth president.
Minä? Hän toimii [kymmenente presidenttina]. He’s working as the tenth president.

11. Higher Numbers

The ordinal numbers in the cases are especially challenging for bigger numbers, with the amount of syllables suddenly rising from twenty!

Eleven & Twelve & Thirteen

Case Yhdestoista Kahdestoista Kolmastoista
Partitive yhdettätoista kahdettatoista kolmattatoista
Genetive yhdennentoista kahdennentoista kolmannentoista
Missä? yhdennessätoista kahdennessatoista kolmannessatoista
Mihin? yhdenteentoista kahdenteentoista kolmanteentoista
Mistä? yhdennestätoista kahdennestatoista kolmannestatoista
Millä? yhdennellätoista kahdennellatoista kolmannellatoista
Mille? yhdennelletoista kahdennelletoista kolmannelletoista
Miltä? yhdenneltätoista kahdenneltatoista kolmanneltatoista
Miksi? yhdenneksitoista kahdenneksitoista kolmanneksitoista
Minä? yhdentenätoista kahdentenatoista kolmantenatoista

Fourteen & Fifteen & Sixteen

Case Neljästoista Viidestoista Kuudestoista
Partitive neljättätoista viidettätoista kuudettatoista
Genetive neljännentoista viidennentoista kuudennentoista
Missä? neljännessätoista viidennessätoista kuudennessatoista
Mihin? neljänteentoista viidenteentoista kuudenteentoista
Mistä? neljännestätoista viidennestätoista kuudennestatoista
Millä? neljännellätoista viidennellätoista kuudennellatoista
Mille? neljännelletoista viidennelletoista kuudennelletoista
Miltä? neljänneltätoista viidenneltätoista kuudenneltatoista
Miksi? neljänneksitoista viidenneksitoista kuudenneksitoista
Minä? neljäntenätoista viidentenätoista kuudentenatoista

Twenty & Twenty-one

Case Kahdeskymmenes Kahdeskymmenesensimmäinen
Partitive kahdettakymmenettä kahdettakymmenettäensimmäistä
Genetive kahdennenkymmenennen kahdennenkymmenennenensimmäisen
Missä? kahdennessakymmenennessä kahdennessakymmenennessäensimmäisessä
Mihin? kahdenteenkymmenenteen kahdenteenkymmenenteenensimmäiseen
Mistä? kahdennestakymmenennestä kahdennestakymmenennestäensimmäisestä
Millä? kahdennellakymmenennellä kahdennellakymmenennelläensimmäisellä
Mille? kahdennellekymmenennelle kahdennellekymmenennelle-ensimmäiselle
Miltä? kahdenneltakymmenenneltä kahdenneltakymmenenneltäensimmäiseltä
Miltä? kahdenneksikymmenenneksi kahdenneksikymmenenneksiensimmäiseksi
Minä? kahdentenakymmenentenä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä

Twenty-two & twenty-three

Case Kahdeskymmenestoinen Kahdeskymmeneskolmas
Partitive kahdettakymmenettätoista kahdettakymmenettäkolmea
Genetive kahdennenkymmenennentoisen kahdennenkymmenennenkolmannen
Missä? kahdennessakymmenennessätoisessa kahdennessakymmenennessäkolmannessa
Mihin? kahdenteenkymmenenteentoiseen kahdenteenkymmenenteenkolmanteen
Mistä? kahdennestakymmenennestätoisesta kahdennestakymmenennestäkolmannesta
Millä? kahdennellakymmenennellätoisella kahdennellakymmenennelläkolmannella
Mille? kahdennellekymmenennelletoiselle kahdennellekymmenennellekolmannelle
Miltä? kahdenneltakymmenenneltätoiselta kahdenneltakymmenenneltäkolmannelta
Miltä? kahdenneksikymmenenneksitoiseksi kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi
Minä? kahdentenakymmenentenätoisena kahdentenakymmenentenäkolmantena

Phew! Let’s not use those last few too often! Do you have any additional questions about ordinal numbers in the cases? Let me know in the comments!

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Aslihan

Hi!

Mistä?-Osallistuin [kolmanteen maratoniini]! Why is this “Kolmanteen” in this sentece, although it’s in mistä form? Or is this a mistake?

Thanks in advance for your help!

Inge (admin)

Aha, I have two example of the mihin-form below one another there! I’ll add a mistä-form example. Kiitos!

Ole Kirkeby

Both Suomea Suomeksi and Finnish For Foreigners list ‘kahdes-kymmenes-yhdes’ instead of ‘kahdes-kymmenes-ensimmäinen’ so a shift must have happened since around 1990.

Inge (admin)

Oh, that’s interesting to know!