Finnish for busy people

Adverbs Ending in -ttAin

Adverbs ending in -ttAin (ttain/ttäin) can be divided into several groups, depending on their meaning. Most of these are derived from a noun (vuosi → vuosittain; alue → alueittain; rivi → riveittäin). It’s also most common to use the plural stem of the noun for the adverb ending in -ttAin. For some words, both are possible (e.g. sivuttain vs sivuittain; vuorottain vs vuoroittain), but there are many words with only one option.

Please note that this is an advanced topic and that there sometimes are other words that fill the same functions (e.g. vinottain and vinossa). It’s not recommended to take this list as a whole and learn all of them at once. Some of our other adverb groups might be more suited for this.

Table of Contents
 1. Adverbs ending in -ttAin: time
 2. Adverbs ending in -ttAin: quantities
  1. Numbers
  2. One by one
  3. Group per group
  4. In x:s
  5. Measure / standard – mitta
  6. Containers
 3. Adverbs ending in -ttAin: direction
 4. Adverbs ending in -ttAin: movement, rhythm
 5. In the ways of…
 6. Fossilized expressions

1. Adverbs ending in -ttAin: Time

Adverb Example English
ajoittain Ilmastointikin vaatii ajoittain huoltoa. The AC also requires maintenance at times.
at times Tänään on ajoittain sateista. Today it is rainy from time to time.
kuukausittain Tässä listataan pyhäpäivät kuukausittain. The public holidays are listed by month here.
monthly Nettisivuilta näkyy tarjoukset kuukausittain. The offers are shown on the website monthly.
päivittäin Käyn päivittäin syömässä hampurilaisen. I go eat a hamburger every day.
daily Asukas saa tarvitsemaansa tukea päivittäin. The resident gets the needed help every day.
tunneittain Sään tilanne päivitetään tunneittain. The weather conditions are updated hourly.
hourly Autonvuokraus onnistuu tunneittain. Car rentals are possible per hour.
viikoittain Minulla on viikoittain pianotunteja. I have weekly piano lessons.
weekly Lehdellä on vain 800 lukijaa viikoittain. The paper has only 800 readers weekly.
vuosittain Noin 30 000 ihmistä sairastuu vuosittain. About 30 000 people get sick each year.
yearly Inflaatio otetaan vuosittain huomioon. Inflation is taking into consideration yearly.
hiljattain Oletko saanut hiljattain diagnoosin? Have you recently received a diagnosis?
newly Hiljattain remontoitu ja tilava koti. A recently renovated and spacious home.
äskettäin Äskettäin Suomeen muuttaneet. The people that recently moved to Finland.
recently Oletko vaihtanut osoitetta äskettäin? Have you changed your address recently?

2. Adverbs Ending in -ttain: Quantities

2.1. Numbers

Adverb Example English
kymmenittäin Torilla on kymmenittäin myyjiä. There are tens of sellers on the market.
tens of Valituksia tuli taas kymmenittäin. Tens of complaints came again.
tusinoittain Munia saa tusinoittain halvemmalla. You can get eggs cheaper by the dozen.
by the dozen Olen haastatellut tusinoittain maahanmuuttajia. I have interviewed dozens of immigrants.
sadoittain Hän kirjoitti sadoittain tieteellisiä artikkeleita. He wrote hundreds of scientific papers.
by the hundreds Värejä on saatavilla sadoittain. There are hundreds of colors available.
tuhansittain Ihmiset lähtivät tuhansittain liikkeelle. People went out by the thousands.
by thousands Metsätöitä on jäämässä tuhansittain tekemättä. Thousands of forest jobs will not be done.

2.2. One by One

Finnish Example English
tapauksittain Palkkiot sovitaan tapauksittain erikseen. The fees are agreed on a case by case basis.
case by case Ongelmat on ratkaistava tapauksittain. The problems have to be solved case by case.
yksittäin Nämä postikortit myydään yksittäin. These postcards are sold individually.
one by one Matot on yleensä tehty yksittäin. The carpets are usually made one by one.
kappaleittain Suklaapatukat myydään vain kappaleittain. The chocolate bars are only sold by the piece.
by the piece Se on yhteishinta, ei myydä kappaleittain! That’s the total price, not selling by the piece!
askelittain Terveydenhuoltoa uudistetaan askelittain. Health case is being reformed step by step.
step by step Pyrimme askelittain kohti asetettuja tavoitteita. We strive towards the set goals.
riveittäin Lasken summat sarakkeittain ja riveittäin. I count the sums per column and per row.
row by row Kuvassa näkyy riveittäin kenkiä. There are rows of shoes in the picture.

2.3. Group per group

Finnish English Example
alueittain Tässä on väestörakenteen tiedot alueittain. Here is the demographic breakdown by region.
by region Suomalaisten terveys vaihtelee  alueittain. The health of Finns varies by region.
ammateittain Palkkaerot vaihtelee ammateittain. The wage differences varies by occupation.
by occupation Tarjonta vaihtelee ammateittain. The supply varies by occupation.
joukoittain Ihmiset pakenevat joukoittain. Large numbers of people are fleeing.
in groups Meren kalat kuolevat joukoittain. The sea’ fish die by mass (in groups).
pareittain Tehkää tehtävät pareittain! Do the exercises in pairs!
in pairs Poliisit toimivat pareittain. Police officers work in pairs.
perheittäin Ihmiset majoitetaan perheittäin. People are accomodated per family.
by families Isoissa juhlissa saunotaan perheittäin. At large parties people sauna by family.
puolueittain He muodostavat puolueittain ryhmiä. They form groups by political party.
by political party Ehdokkaat esitellään puolueittain. The candidates are presented by party.
ryhmittäin He menivät ryhmittäin nukkumaan. They went to sleep per group.
by group Harjoittelujaksot vaihtelevat ryhmittäin Training periods vary per group.
tyypeittäin Verbityypit esitellään tyypeittäin. The verbtypes are presented by type.
by type Luettelossa on älykännykät tyypeittäin. In the list are the smart phones by type.

2.4. in x:s

Finnish Example English
vaiheittain Tehdään työ vaiheittain. Let’s do the job in stages.
in stages Uusi järjestelmä tulee käyttöön vaiheittain. The new system will be introduced in stages.
paikoittain Lääkäriin ei paikoittain pääse ollenkaan. There is no doctor access at all in some places.
in places Lattia on paikoittain liukas (pic). The floor is slippery in places.
annoksittain Tarjotaan joko buffet-lounaana tai annoksittain. Offered either as a buffet lunch or in portions.
in portions Potilaan lääkkeet on pakattu annoksittain. The patient’s meds are packaged in portions.

2.5. Measure / Standard – Mitta

Finnish Example English
kiloittain He tuovat maahan kiloittain metamfetamiinia. They import methamphetamine by the kilo.
by the kilogram Voit ostaa tuotetta kiloittain. You can buy the product per kilogram.
litroittain Nämä nuoret juovat viskiä litroittain These youths drink whiskey by the liter.
by the liter Mansikkaa voi ostaa litroittain. Strawberries can be bought in liters.
metreittin Kangasta saa myös metreittäin. Fabrics are also available in meters.
by the meter Paneeliverho myydään metreittäin. The panel curtain is sold by the meter.
grammoittain Janne myy terveellisiä herkkuja grammoittain. Janne sells healthy delicacies per gram.
by the gram Ei ole tärkeää mitata sitä grammoittain. It’s not important to measure it in grams.
massoittain Rannalla oli massoittain ihmisiä. Masses of people were on the beach.
en masse Myrkyllinen levä tappaa massoittain kaloja. Toxic algae kill fish en masse.

2.6. Containers

Finnish Example English
pulloittain Viiniä anniskellaan laseittain tai pulloittain. Wine is served by glass or by bottle.
by the bottle Tuotteita voi tilata pulloittain. Products can be ordered by the bottle.
ämpäreittäin Toivomuskaivossa oli ämpäreittäin kolikoita In the wishing well there were buckets of coins.
by the bucket Mansikoita voi ostaa myös ämpäreittäin. Strawberries can also be bought by the bucket.
laseittain Viiniä myydään myös laseittain. Wine is also sold by the glass.
by the glass Lapsi joi laseittain samppanjaa. The child drank glass after glass of champagne.
tynnyreittäin He upottivat mereen tynnyreittäin jätettä. They sank barrels of waste into the sea.
by the barrel Sotilaat kuluttivat tynnyreittäin olutta. The soldiers consumed beer by the barrel.

3. Adverbs Ending in -ttAin: Direction

Finnish Example English
sivuttain Tämä rapu kulkee sivuttain. This crab moves sideways.
sideways Istuin sivuttain hevosen selässä I sat sideways on the horse’s back.
pitkittäin Tämä kurkku on viipaloitu pitkittäin.
This cucumber has been sliced lengthwise.
lengthwise Leikkaa peruna ensin pitkittäin puoliksi. First cut the potato lengthwise in half.
poikittain Rekka meni poikittain liukkaalla tiellä. The truck went crosswise on the slippery road.
crosswise Rekka ajautui poikittain tielle. The truck ended up traverse on the road.
limittäin Kattolevyt ladotaan limittäin. The roof tiles get overlapped.
overlapping Suomut ovat limittäin kuin kattolaatat. The scales are overlapping like roof tiles.
kerroksittain Laita ainekset kerroksittain lasiin. Put the ingredients in layers in the glass.
in layers Kiharat hiukset kannattaa leikata kerroksittain. Curly hair should be cut in layers.
päittäin Haudat sijaitsevat hautarivissä päittäin. The graves are end to end in the grave lines.
end to end Naiset vaihtoivat päittäin paikkoja. The women exchanged abutting places.
lomittain Työ ja vapaa-aika sujuvasti lomittain. Work and leasure smoothly interlocked.
interlocked Perunat ladotaan lomittain vuokaan. The potatoes are stacked interlocked.
vino(i)ttain Sikiö makaa kohdussa vinottain. The fetus lies in the womb sideways.
diagonally Aseta kansi vinoittain päälle. Put the lid on slanted.

4. Movement, Rhythm

Finnish English Example English
sykäyksittäin in bursts Vesi tulee hanasta sykäyksittäin. Water comes from the tap in pulses.
tipoittain dropwise Öljyä valuu tipoittain putkesta. Oil flows in drops from the pipe.
harppauksittain in leaps Se edistyy harppauksittain. It progresses in leaps and bounds.
hyppäyksittäin in jumps Työttömyysaste kasvaa hyppäyksittäin. The unemployment rate rises in jumps.
puuskittain in gusts Tuuli puhaltaa puuskittain. The wind blows in gusts.
nykäyksittäin jerkily Se liikkuu nykäyksittäin. It moves jerkily.
välähdyksittäin in flashes Välähdyksittäin loistavia esimerkkejä. Good examples in flashes.

5. In the ways of the…

Finnish Example English
ruotsalaisittain Teen tänään lihapullat ruotsalaisittain. I will make meatballs Swedish-style today.
savolaisittain Kesä savolaisittain: Puruveden rannalla. Summer Savonia-style: on Puruvesi’s beach.
suomalaisittain Venäläinen keittiö suomalaisittain. Russian cuisine Finnish-style.
virolaisittain Suomi virolaisittain äännettynä. Finnish pronounced the Estonian way.
kaupunkilaisittain Vietetään Juhannus kaupunkilaisittain! Let’s celebrate midsummer in an urban manner!

6. Fossilized Expressions with Adverbs ending in -ttAin

Finnish English Example
verrattain Hyvää hoitoa saa verrattain edullisesti. Good treatment can be obtained relatively cheaply.
comparatively Tuet ovat Suomessa verrattain suuria. Subsidies are relatively high in Finland.
aakkosittain Kirjat on järjestetty aakkosittain. The books have been organized alphabetically.
alphabetically Järjestän kirjat aakkosittain. I organize the books in alphabetical order.
osittain Se on osittain sinunkin syytäsi. It’s partly also your fault.
partly Ne ovat osittain maanpinnan alla. They’re partly below ground level.
nimittäin Hän kertoi minulle nimittäin kaiken. He has namely told me everything.
namely Olen nimittäin lähdössä sinne matkalle. I’m in fact traveling there.
erittäin Olen erittäin pettynyt käytökseesi. I’m really disappointed with your behavior.
extremely Keräsin erittäin paljon sieniä. I gathered extremely many mushrooms.
kasoittain George sai kasoittain lahjoja. George received a load of gifts.
by the load Tällä yhtiöllä on kasoittain rahaa. This company has loads of money.

 

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin

Isn’t savolaisittain actually Savonian-style? Savoy is a region in western Europe, known in Finnish as Savoiji. I guess it would be savoijilaisittain then?

There’s a typo in 2.3. Group per group.

Inge (admin)

Yes, I did means “Savonia-style” rather than “Savoy-style”, thank you! 🙂