Finnish for busy people

The Numbers in Finnish – Numerot

Counting! That’s a pretty useful skill! Let’s take a look at the numbers in Finnish. First, I’ll present the cardinal numbers, which are just the regular numbers. After that, we’ll take a look at the ordinal numbers, which means “first, second, third” and so on.

1. The Cardinal Numbers in Finnish

All these example sentences use the phrase “Minulla on”, which means “I have”. The links in the translation lead to other beginner pages that deal with similar vocabulary (e.g. cat will lead to a page about pets). The extra -a at the end of these Finnish words is the partitive, which is used with all numbers except one.

Cardinal numbers 0 – 10
0 nolla Minulla on nolla paperia. I have zero papers.
1 yksi Minulla on yksi kissa. I have one cat.
2 kaksi Minulla on kaksi poikaa. I have two sons.
3 kolme Minulla on kolme pingviiniä. I have three penguins.
4 neljä Minulla on neljä ammattia. I have four professions.
5 viisi Minulla on viisi kukkaa. I have five flowers.
6 kuusi Minulla on kuusi deodoranttia. I have six deodorants.
7 seitsemän Minulla on seitsemän ystävää. I have seven friends.
8 kahdeksan Minulla on kahdeksan jojoa. I have eight yoyos.
9 yhdeksän Minulla on yhdeksän paitaa. I have nine shirts.
10 kymmenen Minulla on kymmenen sormea. I have ten fingers.

The next batch of numbers all have an example that starts with a location in the –ssa form, which means in. In addition, the partitive of the words in this list have a different ending than just -a.

These existential sentences are generally rephrased in English as “There are 10 xx in the xxx”, but I’m sticking to the word-for-word translation for this article.

Cardinal numbers 10 – 20
10 kymmenen Kaupassa on kymmenen alennusta. In the store are 10 discounts.
11 yksitoista Huoneessa on yksitoista maalausta. In the room are 11 paintings.
12 kaksitoista Keittiössä on kaksitoista ulkofilee. In the kitchen are 12 sirloins.
13 kolmetoista Eteisessä on kolmetoista tuuletinta. In the hallway are 13 fans.
14 neljätoista Kulhossa on neljätoista maustetta. In the bowl are 14 spices.
15 viisitoista Kattilassa on viisitoista perunaa. In the pot are 15 potatoes.
16 kuusitoista Saunassa on kuusitoista laudetta. In the sauna are 16 benches.
17 seitsemäntoista Baarissa on seitsemäntoista lautasta. In the bar are 17 plates.
18 kahdeksantoista Puistossa on kahdeksantoista lapiota. In the park are 18 shovels.
19 yhdeksäntoista Junassa on yhdeksäntoista olutta. In the train are 19 beers.
20 kaksikymmentä Autossa on kaksikymmentä kirves. In the car are 20 axes.
Cardinal numbers 20 – 30
20 kaksikymmentä
21 kaksikymmentäyksi
22 kaksikymmentäkaksi
23 kaksikymmentäkolme
24 kaksikymmentäneljä
25 kaksikymmentäviisi
26 kaksikymmentäkuusi
27 kaksikymmentäseitsemän
28 kaksikymmentäkahdeksan
29 kaksikymmentäyhdeksän
30 kolmekymmentä
The tens
10 kymmenen
20 kaksikymmentä
30 kolmekymmentä
40 neljäkymmentä
50 viisikymmentä
60 kuusikymmentä
70 seitsemänkymmentä
80 kahdeksankymmentä
90 yhdeksänkymmentä
Higher round numbers
100 sata
200 kaksisataa
300 kolmesataa
1000 tuhat
8000 kahdeksantuhatta
10.000 kymmenentuhatta
100.000 satatuhatta
200.000 kaksisataatuhatta
1.000.000 miljoona
Random numbers
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän
101 satayksi
210 kaksisataakymmenen
211 kaksisataayksitoista
331 kolmesataakolmekymmentäyksi
1010 tuhatkymmenen
2010 kaksituhattakymmenen
2019 kaksituhattayhdeksäntoista
2020 kaksituhattakaksikymmentä

If you’ve already progressed some in your studies, you will want to start exploring the inflection of these numbers. Yes, the numbers can be put in all the cases! For example the number six (kuusi), can be put in the partitive (kuutta), the genitive (kuuden), the inessive (kuudessa), the translative (kuudeksi) and all the other cases. You can find out more about the inflection of the numbers on our website too.

2. The Ordinal Numbers in Finnish

With the ordinal numbers, the bigger numbers are especially interesting. The numbers from 11 to 19 all end in –toista, with an –s– only added to the first part of the number (kahdestoista, kolmastoista). In numbers beyond 20, you can have up to three –s– markers within one number (kahdeskymmenesviides).

Ordinal numbers 1 – 10
1st ensimmäinen
2nd toinen
3rd kolmas
4th neljäs
5th viides
6th kuudes
7th seitsemäs
8th kahdeksas
9th yhdeksäs
10th kymmenes
Ordinal numbers 11 – 20
11th yhdestoista
12th kahdestoista
13th kolmastoista
14th neljästoista
15th viidestoista
16th kuudestoista
17th seitsemästoista
18th kahdeksastoista
19th yhdeksästoista
20th kahdeskymmenes
Ordinal numbers 21 – 30
21st kahdeskymmenesensimmäinen
22nd kahdeskymmenestoinen
23rd kahdeskymmeneskolmas
24th kahdeskymmenesneljäs
25th kahdeskymmenesviides
26th kahdeskymmeneskuudes
27th kahdeskymmenesseitsemäs
28th kahdeskymmeneskahdeksas
29th kahdeskymmenesyhdeksäs
30th kolmaskymmenes
The tens
10th kymmenes
20th kahdeskymmenes
30th kolmaskymmenes
40th neljäskymmenes
50th viideskymmenes
60th kuudeskymmenes
70th seitsemäskymmenes
80th kahdeksaskymmenes
90th yhdeksäskymmenes
100th sadas
1000th tuhannes
Some examples
Finnish English
Ensimmäinen maailmansota on ohi. The first world war is over.
Tänään on kolmaskymmenes joulukuuta. Today is the 30th of December.
Tämä on viides kerta että kysyt tuota! That’s the fifth time you ask that!
Olen perheeni kuudes lapsi. I’m the sixth child in my family.
Tämä oli minun toinen maraton. This was my second marathon.
Kolmastoista kerros on kirottu. The thirteenth floor is cursed.
Hän oli kahdeskymmenesviides. She was the 25th.
Tämä on kahdeksas puhelimesi vuodessa! This is your eighth phone this year!
Sadas asiakas saa palkinnon. The 100th customer gets a prize.
Kymmenes yritykseni onnistui. My tenth attempt succeeded.

Just like the cardinal numbers, the ordinal numbers will also inflect in all the cases.

4.9 18 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jere

Hei,

Onko ne Ordinal numberseillä nyt puhekielessä eri konstruktiota? Esim. kuten normaalilla numeroilla on (yhdeksän —-> ysi ym.)? Onkohän ne puhekielellä puhuttaessa aivan samoja?

Toinenkin kysymys, yllä tekstissä käytin ”puhuttaessa” puhuessa:n sijaan.Mitä olisi oikein käyttää ? (Olin joskus lukenut jossain,että ”-ttaessa” muoto on erilainen ja se ilmaisee jotain negatiivista (esim. puhuttaessa= kun me emme puhu/kun ei puhuta,onko tämä oikein?).Mutta olen huomannut uutisia lukien,että artikkelissa käytetään -ttaessa muotoa samoin kuin se -essa muoto.

Eli kysymys on,onko nämä muodot erilaisia toisiin verrattuna vai ihan samoja? Onko teillä artikkeli tuosta?

Pahoittelut pitkää tekstiä ja monia kysymyksiä.

Kiitoksia.

Last edited 2 years ago by Jere
Inge (admin)

Järjestysluvut puhekielessä ovat hiukan erilaisia, mutta ei ole sellaisia hyvin lyhyitä versioita niistä puhekielessä. Tästä voi nähdä esimerkkejä: https://uusikielemme.fi/finnish-vocabulary/vocabulary-lists/finnish-spoken-language-numbers-kaheksan#four

Puhuttaessa” on passiivimuoto ja “puhuessa” aktiivimuoto. Ehkä esimerkki auttaa:

  • Puhekieltä puhuttaessa käytetään erilaisia muotoja.
  • Puhuessani puhekieltä, käytän erilaisia muotoja.

Sinun kannattaa lukiessasi katso, mikä on lauseen subjekti.

Kumpikaan ei välttämättä ilmaise mitään negatiivista. Itse asiassa kumpaakaan muotoa ei voi edes käyttää negatiivisessa lauseessa (esim. “ei puhuttaessa” / “en puhuessani”). Ainoastaan lauseen loppuosa voi olla negatiivinen, esim. Puhuessamme puhekieltä [emme sano “ensimmäinen” vaan “eka”].

Lue lisää toisesta infinitiivistä tässä: https://uusikielemme.fi/finnish-grammar/verbs/infinitives/the-second-infinitive

Jere

Aika kattava vastaus,kiitos.

Last edited 2 years ago by Jere
Krishna Sharma

I don’t have five cars= mulla ei ole viittä autoa. Is viittä partitivi of viisi. Kiitos etukäteen

Yes it is! You can read more about the inflection of the numbers here: https://uusikielemme.fi/finnish-grammar/finnish-cases/interesting-inflection/the-inflection-of-the-numbers

Kathy

I’m a student,I really want to take the B1.1 test for my application for studying abroad.
This is usefull.Kiitos!