Finnish for busy people

Communication – Finnish Vocabulary

One of the key elements of learning a language: communication! The more words you know, the better you can communicate. On this page, I have listed some verbs describing different parts of communication, as well as some nouns that came to mind.

Finnish English
Verbejä Verbs
anoa to plead
ennustaa to predict
epäillä to doubt
esittää to present
flirttailla to flirt
hiljentää to hush
huudahtaa to exclaim
huutaa to shout
ilmoittaa to inform
jutella to chat
keskustella to converse
kieltää to deny
kiljua to scream
kiistellä to argue
kiittää to thank, to praise
komentaa to command
kommunikoida to communicate
kuiskailla to whisper
kutsua to invite
kuulustella to interrogate
kuunnella to listen
kysyä to ask
käskeä to order
Finnish English
Verbejä Verbs
luvata to promise
mumista to mumble
nöyryyttää to humiliate
oikeuttaa to justify
osoittaa to indicate
puhua to speak
pyytää to request
riidellä to argue
rukoilla to pray
saarnata to lecture
sanoa to say
selittää to explain
selvittää to clarify
todistaa to prove
toivottaa to wish
vahvistaa to confirm
vakuuttaa to convince
valehdella to lie
valistaa to enlighten
vihjata to insinuate
väittää to claim
yleistää to generalize
ärjyä to yell
äänestää to vote
Finnish English
Substantiiveja Nouns
epäily doubt
esitys presentation
huudahdus exclamation
huumori humour
huuto scream
keskustelu conversation
kiista argument
kohteliaisuus compliment
kokous meeting
kutsu invitation
käsky (imperative) order
kuiskailu whispering
lupaus promise
murre dialect
puhekieli spoken language
pyyntö request
reaktio reaction
riita fight
ruumiinkieli body language
selkkaus conflict
selvennys clarification
tapaaminen appointment
yleistys generalisation
äänensävy tone of voice
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments