Finnish for busy people

Social Security – Sosiaaliturva – Kela Sanastoa

Finnish has a pretty good social security system. The part of the government that deals with social security benefit applications in Finland is called Kela. They can support you by paying a housing benefit, paying part of your medication and visits to the doctor.

Abstract vocabulary

Finnish English
Kela Finnish social insurance institution
kansaneläke social insurance
kansaneläkelaitos social insurance institution
sosiaaliturva social security
sosiaaliturvalaitos social security institution
hyvinvointi welfare
hyvinvointivaltio welfare state
elintaso standard of living
työttömyys unemployment
työttömyysturva unemployment security

More vocabulary

Finnish English
asumistuki housing allowance
avioliittoneuvola marriage guidance center
eläkeläinen pensioner
eläkerahasto pension fund
esikoulu, eskari preschool
hakemus application
hammashoito tooth care
henkilötunnus identity number
isyysloma paternity leave
jono queue
jäädä eläkkeelle to retire
kansaneläke national pension
Kela Finnish Social Security Agency
kelakortti social security card
kodinhoidon tuki household help
korvaus compensation
kunnallinen communal / municipal
lapsilisä child benefit
lastenneuvola child health center
lastentarha kindergarten
lausunto testimonial
lomake form
myönnetty approved of
odotusaika waiting period
omavastuu deductible
opintotuki student aid
osa-aikaeläke partial disability pension
palvelu service
perhepäivähoito family day care
psykoterapia psychotherapy
päivähoito day care
päiväraha daily allowance
päätös decision
sairausvakuutus health insurance
todistus certificate
tuki support, aid
turvakoti shelter
työkyvyttömyyseläke disability pension
työttömyys unemployment
työttömyyskorvaus unemployment benefit
työttömyysturva unemployment security
valitusoikeus right to appeal
vanhempainloma parental leave
äitiysavustus maternity benefit
äitiysloma maternity leave
äitiyspakkaus maternity package

Some phrases for applying for social security

Finnish English
Sinun täytyy täyttää lomake. You have to fill the form.
Käsittelyaika on kolme viikkoa. The processing time is three weeks.
Päätös tulee postissa kotiin. The decision will be mailed to your home.
Hakemus on vireillä. The application is pending.
Tarvitsen tulkin Kelassa. I need an interpreter at Kela.
Kela hyväksyi hakemukseni. Kela accepted my application.
Sain myönteisen päätöksen. I got a positive decision.
Sain kielteisen päätöksen. I got a negative decision.
Kela hylkäsi hakemukseni. Kela rejected my application.
Aion käyttää valitusoikeutta. I will use the right to appeal.
Aion jättää valituksen. I plan to leave an appeal.
Haluan valittaa päätöksestä. I want to appeal the decision.
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments