Finnish for busy people

Hammaslääkärillä – At the Dentist’s – Finnish Vocabulary

Oletko käynyt Suomessa hammaslääkärillä? Have you visited the dentist in Finland? Learn some useful vocabulary related to the topic of teeth and dentists!

Finnish English
hammaslääkäri dentist
hammashoitaja dental hygienist
suuhygienisti hygienist
potilas patient
hammastahna toothpaste
hammasharja toothbrush
hammaslanka dental floss
hammastikku toothpick
suuvesi mouthwash
hammassärky toothache
hammaskipu toothache
ksylitoli xylitol
purukumi chewing gum
hammas, hampaat tooth, teeth
etuhammas incisor
kulmahammas canine
välihammas premolar
poskihammas molar
maitohampaat milk teeth
viisaudenhammas wisdom tooth
pysyvät hampaat permanent teeth
hammaskiille enamel
hammasluu dentine
hammasydin pulp
pulpa pulp
pehmeä kudos soft tissue
juuri root
ientasku periodontal pocket
sylki spit
suu mouth
suupieli corner of mouth
kitalaki roof of mouth
kieli tongue
ikenet gums
alaleuka lower jaw
yläleuka upper jaw
afta aphthous ulcer
hammasplakki dental plaque
hammaskivi dental calculus
hammasmätä tooth decay
reikä, karies caries
alkava reikä initial caries
värjäytynyt hammas discolored tooth
fluorilaikkuja fluoride spots
tulehdus inflammation
märkäpaise abscess
ientulehdus gingivitis
paradontiitti periodontitis
Finnish English
ruisku syringe
ruiske injection
potilastuoli patient chair
niskatuki headrest
suojakäsineet protective gloves
suojalasit protective glasses
suumaski mouth mask
kielispatula tongue spatula
valosondi light probe
hammaspora dental drill
suupeili dental mirror
imuletku suction tube
ultraäänilaite ultrasound device
valokovetin dental curing light
pihdit spliers
puudutus anesthesia
puudutusaine anesthetic
paikallispuudutus local anesthesia
juurentäyteaine root filler
paikka filling
väliaikainen paikka temporary filling
muovipaikka composite filling
amalgaamipaikka amalgam filling
prostetiikka prosthetics
hammasraudat braces
tekohampaat dentures, fake teeth
proteesit dentures
implantti implant
hammassilta dental bridge
hammaskruunu tooth crown
posliinikruunu porcelain crown
ommel stitch
ylipurenta overbite
hammastarkastus check-up
hammashoito dental care
kiireellinen urgent
kiireetön non-urgent
paikkaushoito cavity treatment
oikomishoito orthodontic treatment
hampaiden valkaisu teeth whitening
hammaspoisto pulling of tooth
hammaskiven poisto tartar removal
juurihoito root canal treatment

Easy dentist related sentences

Käytä seuraavia fraaseja kun käyt hammaslääkärillä tai suuhygienistillä! Use these phrases when you visit the doctor or oral hygienist!

Finnish English
Pesen hampaat aamulla ja illalla. I brush my teeth in the morning and evening.
Käytän pehmeää hammasharjaa. I use a soft toothbrush.
Käytän sähköhammasharjaa. I use an electric toothbrush.
Käytän fluorihammastahnaa. I use fluoride toothpaste.
Haluan varata ajan hammaslääkärille. I want to make a dentist appointment.
Haluan varata ajan suuhygienistille. I want to make an oral hygienist appointment.
Haluan varata ajan hammastarkastukseen. I want to make an appointment for a dental checkup.
Minulla on kova hammassärky. I have a severe toothache.
Hampaita vihloo. My teeth ache.
Särkylääke ei auta hammaskipuun. Painkillers don’t help with the toothache.
En saa kivun takia nukutuksi. I can’t sleep because of the pain.
Kipu pahenee. The pain is getting worse.
Kipu on sietämätöntä. The pain is unbearable.
Poskeni on turvonnut. My cheek is swollen.
Ikeniä aristaa. My gums feel tender.
Ikenet vuotavat verta. My gums bleed.
Ikenistä tulee verta kun harjaan hampaat. The gums bleed when I brush my teeth.
Pelkään hammaslääkäriä. I’m afraid of the dentist.
Minulla on heiluva hammas. I have a loose tooth.
Paikka on ironnut. The filling has gotten loose.
Yksi hammas on lohjennut. One tooth is chipped.
Viisaudenhammas on puhjennut. A wisdom tooth has erupted.
Hampaidan harjaaminen sattuu. Brushing my teeth hurts.
Suuni on kuiva ja arka. My mouth is dry and sensitive.
Minä haluan valkoisemmat hampaat. I want whiter teeth.
Käyn hammaslääkärillä liian harvoin. I visit the dentist too rarely.

Verbs related to teeth and dentists

Näitä verbejä ehkä kuulet tai tarvitset kun käyt hammaslääkärillä tai suuhygienistillä. You might hear or need these verbs when you visit the dentist or the oral hygienist.

Finnish English
aiheuttaa tulehdus to cause an infection
aloittaa hoito to start the treatment
avata suu to open mouth
desinfioida to disinfect
ehkäistä to prevent
haljeta to split in two
harjata hampaat to brush your teeth
hiertää to chafe
hioa to grind, to polish
hoitaa to take care of
huuhdella to rinse
kiillottaa paikkoja to polish fillings
kovettua to harden , to become callous
kuivua to dry
kulua to wear away
käydä hammaslääkärillä to visit the dentist
käyttää hammaslankaa to use dental floss
langoittaa to floss
lohjeta to lose a part
lähettää tutkimukseen to send to an examination
napostella to snack
narskuttaa hampaita to grind your teeth
ottaa röntgenkuva to take an X-ray
paikata to fill
paisua to swell
pestä hampaat to brush your teeth
poistaa hammas to remove a tooth
poistaa hammaskiveä to remove caries
puhdistaa to clean
puhjeta to erupt, come through
punoittaa to be red
pureskella to chew
purra to bite
purra yhteen to bite together
puuduttaa to numb, anaesthetise
sattua to hurt
sylkeä pois to spit out
säätää to adjust
tarkastaa to check
tulehtua to get inflammated
turvota to swell up
vuotaa verta to bleed

Questions the dentist might ask you

Finnish English
Minkälaista vaivaa sinulla on? What kind of problem do you have?
Milloin vaiva alkoi? When did the problem begin?
Mistä lähtien sinulla on ollut hammaskipua? Since when have you had a toothache?
Milloin kävit viimeksi hammaslääkärillä? When did you last visit a dentist?
Millaista hammasharjaa sinä käytät? What kind of a toothbrush do you use?
Milloin harjaat hampaasi? When do you brush your teeth?
Kuinka usein harjaat hampaasi? How often do you brush your teeth?
Tupakoitko? Do you smoke?
Oletko allerginen jollekin? Are you allergic to anything?
Oletko puudutusaineelle allerginen? Are you allergic to dental anastetic?
Onko sinua puudutettu aikaisemmin? Have you had local anaesthetics before?
Milloin sinua on viimeksi puudutettu? When did you get an anaesthetic last time?
Oletko raskaana? Are you pregnant?
Pelkäätkö hammaslääkäriä? Are you afraid of the dentist?
Onko sinulla viisaudenhampaat? Do you have wisdom teeth?

Describing the dental problem

Finnish English
Hammaskiveä pitää poistaa. The tartar must be removed.
Teillä on paljon hammaskiveä. You have a lot of dental calculus.
Ienraja on vetäytynyt. The gum line is receding.
Ikenet ovat tulehtuneet. The gums are infected.
Sinulla on paha ientulehdus. You have bad gingivitis.
Juuressa on tulehdus. The root is inflammated.
Juurikanava pitää puhdistaa. The root canal needs to be cleaned.
Sinulla on reikä poskihampaassa. You have a hole in a molar.
Yksi reikä pitää paikata. One hole has to be filled.
Tarvitset kolme paikkaa. You need three fillings.
Sinulla on monta reikää. You have many holes.
Lohjennut hammas pitää paikata. The chipped tooth needs to be patched.
Tämä hammas pitää poistaa. This tooth must be removed.
Tätä hammasta ei voida pelastaa. This tooth can’t be saved.
Sinulla on yksi heiluva hammas. You have one tooth that moves.
Tämä hammas on vinossa. This tooth is crooked.
Nämä hampaat ovat väärässä asennossa. These teeth are in the wrong position.
Laita proteesi yöllä vesilasiin! Put the denture in a glass of water at night!
Viisaudenhammas on puhkeamassa. The wisdom tooth is erupting.
Tarvitset hammasraudat. You need braces.
Tämä hammas tarvitsee juurihoitoa. This tooth needs a root canal treatment.
Meidän täytyy ottaa röntgenkuva hampaasta. We need to take an X-ray of the tooth.

Phrases the dentist might say during the procedure

In the following examples, I’ve mainly used the sinä-form. Depending on your age and on the doctor, you will also hear the plural te-form (e.g. istu vs. istukaa; haluatko vs. haluatteko).

Finnish English
Istu, ole hyvä! / Istukaa, olkaa hyvä! Please sit down (less / more formal)
Avaa suu, niin katsotaan! Open your mouth and let’s take a look!
Käännä päätä vähän. Turn your head a little.
Jaksatko pitää suuta auki? Can you keep your mouth open?
Voit sulkea suun. You can close your mouth.
Hengitä vaan rauhallisesti. Go ahead and breath calmly.
Hengitä nenän kautta. Breathe through your nose.
Toimenpito on kivuton. The procedure is painless.
Haluatko, että puudutetaan? Do you want to be anesthetized?
Hammas on nyt puudutettu. The tooth is now anesthetized.
Puudutus kestää noin kaksi tuntia. The anesthesia lasts about two hours.
Reikä on niin pieni, että puudutusta ei tarvita. The hole is so small that we don’t need an anesthetic.
Aion seuraavaksi porata reikää. I’m going to drill the hole now.
Kerro heti, jos sattuu. Tell me right away if it hurts.
Annan lisää puudutusta. I will give you more anesthesia.
Poista vanhan paikan. I will remove the old filling.
Puhdistetaan reikää. Let’s clean the cavity.
Pidä kieli suun takaosassa. Keep your tongue in the back of your mouth.
Tarvitsetko pienen tauon? Do you need a short break?
Satuttaako hampaan reuna poskea? Does the edge of the tooth hurt your cheek?
Korottaako paikka? Does the filling feel too high?
Kovetetaan täytettä. Let’s harden the filling.
Laitan purentapaperia hampaiden väliin. I will put bite paper between your teeth.
Pure hampaat yhteen muutama kerta. Bite you teeth together a couple of times.
Onko suussa vielä pahaa makua? Is there still a bad taste in your mouth?
Huuhdotaan hieman. Let’s rinse a little.
Voit sulkea suusi. You can close your mouth.

Conclusion after the procedure

Finnish English
Hampaat täytyy harjata huolella. Teeth need to be brushed carefully.
Tarvitset uuden ajan. You will need a new appointment.
Varaan sinulle uuden ajan. I will book you a new appointment.
Varaa uusi aika vastaanotolla. Book a new appointment at the reception.
Lähetän sinut jatkotutkimuksiin. I’m referring you for follow-up exams.
Määrään sinulle särkylääkettä. I’m prescribing you a painkiller.
Suosittelen sähköhammasharjaa. I suggest an electric toothbrush.
Tarvitset antibioottikuurin. You need an antibiotic treatment.
Et saa kahteen tuntiin syödä eikä juoda. You’re not allowed to eat or drink for two hours.
Käy useammin hammaslääkärillä! Visit the dentist more often!

Sayings with “hammas”

 • “Hän piti kiinni kynsin hampain.
  Literally: “He held on with nails and teeth.”
  Meaning: He held on very tightly.
 • “Hän teki sen pitkin hampain.”
  Literally: “He did it with long teeth.”
  Meaning: He did it reluctantly.
 • “Hän oli aseistautunut hampaisiin asti.”
  Literally: “He was armed to the teeth.”
  Meaning: He was armed all the way.
 • “Hän totteli hammasta purren.”
  Literally: “He obeyed biting his teeth.”
  Meaning: He obeyed, swallowing his anger.
 • “Se on kestänyt ajan hammasta hyvin.”
 • Literally: “It has stood the tooth of time well.”
  Meaning: It has withstood the test of time.
 • “Yksi asia jäi hampaankoloon.”
 • Literally: “One thing stayed in the tooth cavity.”
  Meaning: One thing kept bothering me (afterwards).

Toivottavasti olet nyt valmis käymään hammaslääkärillä. Hopefully you’re now ready to go to the dentist. Onnea hammaslääkärillä! Good luck at the dentist’s!

You could check out some doctor vocabulary next.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin

Can one say also “(hammas)lääkärissä”? I think I’ve seen it more often, even though “(hammas)lääkärillä” seems more logical.

Inge (admin)

Yes you can! Same as for the regular lääkäri. I picked the keyword hammalääkärillä for this article, which means I had to repeat that specific form several times to keep Google happy xD I’m not sure which one is more common, lääkärissä or lääkärillä. Personally I prefer -lla.

Last edited 3 years ago by Inge (admin)
Anastasia

Thank you so much for what you are doing. Tomorrow I have an appointment to the dentist, and I am very much stressed about it. You made my day with this article. Finnish is so dificult that just reading textbooks is not enough. You have written so many important and useful articles on many difficult topics. Thank you from the bottom of my heart.