Finnish for busy people

Koira-words in the plural partitive

This article combines two important bits of information related to the plural partitive case. Firstly, it lists words that inflect the same way as the word koira, ie. words of two syllables where the final -a gets replaced with -ia. These are often called koira-words in language courses. Secondly, these words have been listed in example sentences that showcase the situations in which you normally use the partitive plural.

1. What are koira-words?

I call these words koira-words because it helps learners remember the type. In addition to koira-words there are also kissa-words, which inflect differently. Using the easy to remember contrast between cats and dogs has helped many students. If you take a look at the word types on KOTUS, this is type number 10-.

Koira-words consist of two syllables, which contain o or u in the first syllable, and have an -a at the end of the word. In other words, you could see them as o…a (koira, sota, homma) or u…a (lupa, summa, hurja).

2. The partitive plural in negative sentences

Object sentences usually have the object inflected in the plural partitive when the sentence is made negative. This is true for both singular and plural objects: the positive sentence “Ostan poran” becomes “En osta poraa” (using the singular partitive case) and the positive sentence “Ostan porat” becomes “En osta poria” (using the plural partitive case).

Finnish English Example English
homma job En ole ennen tehnyt näitä hommia. I haven’t done these jobs before.
kuva picture Ari ei ottanut näitä kuvia. Ari didn’t take these pictures.
musta black Minulla ei ole mustia T-paitoja. I don’t have black T-shirts.
oma own En halua vielä omia lapsia. I don’t want children of my own yet.
osa part En osaa yhdistellä näitä osia toisiinsa. I don’t know how to combine these parts.
pula shortage En jaksa näitä rahapulia. I can’t stand these money shortages.
puuha activity En ymmärrä Arin puuhia. I don’t understand Ari’s undertakings.
puuska gust Puut eivät kestä näin kovia puuskia. Trees cannot withstand such severe gusts.
rupla ruble Forex ei enää osta Venäjän ruplia. Forex no longer buys Russian rubles.
surma killing Surmia ei voitu ennakoida. The killings could not have been foreseen.
tuhma naughty Kukaan ei rakasta tuhmia lapsia. Nobody loves naughty children.
tuima stern, grim En kestä äitini tuimia katseita. I can’t stand my mother’s stern gazes.
tuuba tuba Nämä valmistajat eivät tee tuubia. These manufacturers don’t produce tubas.
ultra ultrasound Tässä neuvolassa ei tehdä ultria. This clinic doesn’t do ultrasounds.
vuokra rent He eivät koskaan maksa vuokriaan. They never pay their rents.

3. The partitive plural with partitive verbs

Partitive verbs contain an object which always (or often) appears in the partitive case. When the object is plural, you will use the plural partitive.

Finnish English Example English
burka burqa Naiset käyttävät burkia tai niqabeja. The women use burqas or niqabs.
doula doula Synnytyslääkäri kouluttaa doulia. The obstetrician trains doulas.
flunssa flu C-vitamiini estää flunssia. Vitamin C prevents common cold outbreaks.
fuuga fugue Kuuntele ihania sonaatteja ja fuugia! Listen to wonderful sonatas and fugues!
huiska pom-pom Cheerleaderit heiluttavat huiskiaan. The cheerleaders wave their pom-poms.
kobra cobra Ärsytitkö noita kobria? Did you annoy those cobras?
kotka eagle Pelkään kotkia ja hanhia. I’m afraid of eagles and geese.
kuuma hot Varo kuumia pintoja! Beware of hot surfaces!
loma vacation Kadehdin opettajien pitkiä lomia. I envy teachers’ long vacations.
luja firm, strong Arvostan lujia perhesiteitä. I value strong family ties.
nuha cold Lapset sairastavat lieviä nuhia. Children suffer from mild colds.
nuija club, mallet He käyttivät nuijia aseinaan. They used clubs as their weapons.
oksa branch Tuuli liikuttelee oksia. The wind moves the branches.
proffa professor Kuuntelen proffiani mielelläni. I like to listen to my professors (colloquial).
pulma puzzle Ari rakastaa pulmia ja arvoituksia. Ari loves puzzles and riddles.
rouva lady Pidät meitä vanhoja rouvia tyhminä. You think us old ladies stupid.
ruoska whip Ruoskia käytettiin ohjaamaan hevosia. Whips were used to guide horses.
soija soy Kannattaa kokeilla erilaisia soijia. It is worth trying different soys.
sorja slender Sukkahousut verhoavat sorjia sääriä. The tights cover slender legs.
struuma goiter Jodi auttaa ehkäisemään struumia. Iodine helps prevent goiters.
summa sum Nyt hamstrataan isoja summia käteistä. Large sums of cash are being hoarded now.
suura surah Uskovaiset tulivat kuuntelemaan suuria. The believers came to listen to the surahs.
tooga toga Muinaiset roomalaiset käyttivät toogia. The ancient Romans used togas.
tuuma inch Vertailutaulukossa käytetään tuumia. Inches are used in the comparison table.
voima strength Toivon teille voimia. I wish you strength.

4. The partitive plural with prepositions

Finnish has a fairly small amount of prepositions, which require the word connected to them to appear in the partitive case. More common are postpositions, which come with the genitive case. As you can see from the examples below, this list also contains some prepositions that have the same word order as postpositions, yet still require the partitive case.

Finnish English Example English
juhla party Join jo ennen juhlia oluen. I already drank a beer before the party.
koira dog Elämä ilman koiria tuntuu tyhjältä. Life without dogs feels empty.
korva ear Ilman korvia et voi kuulla mitään. Without ears you can’t hear anything.
luola cave Leijonat seisovat lähellä luolia. The lions are standing close to the caves.
murha murder Ostin aseen päivää ennen murhia. I bought a gun a day before the murders.
mutka bend Asenna poistovesiletku ilman mutkia. Install the drain hose without bends.
ohja rein Olen tottunut ratsastamaan ilman ohjia. I’m used to riding without reins.
ruuhka traffic jam Kävin ennen ruuhkia kaupassa. I went to the store before the traffic jams.
sola pass He saapuivat Alppien solia pitkin. They arrived along the Alpine passes.
sorsa duck Olin liian lähellä sorsia. I was too close to the ducks.
sota war Kaikki oli paremmin ennen sotia. Everything was better before the wars.
suora straight Hermostun ennen suoria lähetyksiä. I get nervous before live broadcasts.
tulva flood Sato korjattiin ennen tulvia. The crop was harvested before the floods.
tumma dark Ostin banaaneja ilman tummia läiskiä. I bought bananas without dark spots.
turha useless Teemme työtä ilman turhia palavereita. We work without unnecessary meetings.
ura groove He ajavat samoja uria pitkin. They drive along the same tracks.

5. The partitive plural in complement sentences

Complement sentences (the Finnish term is predikatiivilause) consist of a subject, the verb olla and a descriptive word. In this sentence type, the most common ending for plural complements is the plural partitive. When making the sentence “Nainen on orja” plural, it becomes “Naiset ovat orjia“, using the plural partitive.

Finnish English Example English
dorka dork Te molemmat olette dorkia. You’re both dorks (colloquial).
hurja fierce Suomalaiset ovat hurjia. Finns are fierce.
julma cruel He ovat julmia ja armottomia. They are cruel and merciless.
konna villain Ovatko he konnia vai sankareita? Are they villains or heroes?
kova hard Jotkut puulajit ovat kovia. Some types of wood are hard.
kuha zander Nämä kalat ovat kuhia. These fish are zanders.
kuiva dry Nämä pyyhkeet ovat kuivia. These towels are dry.
luoja creator Ihmiset ovat taiteen luojia. Humans are the creators of art.
luova creative Nykytaiteilijat ovat hyvin luovia. Contemporary artists are very creative.
nunna nun Miehet eivät voineet olla nunnia. Men couldn’t be nuns.
nuuka stingy He olivat nuukia lämmityksen kanssa. They were skimpy with the heating.
oiva splendid Nämä ovat oivia esimerkkejä. These are splendid examples.
orja slave Olemme sosiaalisen median orjia. We are slaves to social media.
pulska chubby Vauvat saavat olla pulskia. Babies are allowed to be chubby.
ruma ugly Miksi nämä lapset ovat niin rumia? Why are these children so ugly?
ruuna gelding Molemmat hevoset olivat ruunia. Both horses were geldings.
soma cute Tytöt ovat somia pitkissä mekoissaan. The girls are cute in their long dresses.
sora gravel Kerrostumat ovat usein karkeita soria. The deposits are often rough gravels.
sorsa duck Nämä linnut ovat sorsia. These birds are ducks.
sula molten Joet ovat osin sulia. The rivers are partially molten.

6. The partitive plural in simple object sentences

These sentences have an object, which refers to a plural amount without specifying exactly how many (“multiple” or “several”). These verbs are not partitive verbs, ie. they don’t require the partitive in every situation. Rather, the partitive plural is used due to the unspecified plural amount of the object.

Finnish English Example English
kulma angle, corner Osaatko piirtää suoria kulmia? Can you draw right angles?
kuorma load Kuljeta raskaita kuormia varovasti! Transport heavy loads carefully!
kurja wretched Sain kurjia uutisia esihenkilöltäni. I got bad news from my boss.
muna egg Ostaisitko Lidl:stä kananmunia? Could you buy eggs from Lidl?
oja ditch Kaivinkone kaivaa syviä ojia. The excavator digs deep ditches.
otsa forehead Huomasin hikisiä otsia kuntosalissa. I noticed sweaty foreheads in the gym.
pohja bottom Maustan kakkupohjia kanelilla. I flavor cake bases with cinnamon.
pulla bun Leivoimme lasten kanssa pullia. We baked bread buns with the kids.
puska bush Aion istuttaa puskia tai pensaita tähän. I will plant bushes or shrubs here.
roina junk Haluan myydä noita turhia roinia. I want to sell some of that useless junk.
roska trash Rotat levittävät roskia ympäri pihaa. Rats spread debris around the yard.
rulla roll Osta noita värikkäitä teippirullia! Buy those colorful tape rolls!
ruuma hold Merimiehet täyttävät laivojen ruumia. Sailors fill the holds of ships.
sohva couch Myydäänkö täällä valkoisia sohvia? Do they sell white couches here?
stoola stole Nainen ompelee turkkeja ja stoolia. The woman sews furs and stoles.
suoja protection Tarvitsemme sateensuojia veneisiin. We need rain shelters for boats.
tutka radar Armeija ostaa tutkia ja tykkejä. The army buys radars and cannons.
tuurna mandrel Laatikko sisältää vasaroita ja tuurnia. The box contains hammers and mandrels.
uoma channel Vesi synnytti saveen syviä uomia. The water created deep furrows in the clay.
votka vodka Täällä myydään erilaisia votkia. Various vodkas are sold here.
vodka vodka Myymme viinejä, vodkia ja liköörejä. We sell wines, vodkas and liqueurs.

7. The partitive plural in existential sentences

Existential sentences refer to the existence of multiple things in a place (either concrete or abstract). The amount of things is not specified. These sentences start with a location case (e.g. -ssa, -lla, -lta).

Finnish English Example English
horsma willowherb Raunioilla kasvoi kukkivia horsmia. In the ruins grew flowering willowherbs.
huima dizzying Hinnoissa on huimia eroja. There are huge differences in the prices.
juna train Rautatieasemalla on junia. There are trains at the train station.
juova streak Pinnassa ei saa olla juovia. There must be no streaks on the surface.
kotka eagle Pöytyällä pesii kotkia. Eagles nest in Pöytyä.
kuja alley Kaupungissa on kapeita kujia. There are narrow alleys in the city.
kumma strange Täällä on paljon kummia tavaroita. There are many strange objects here.
kupla bubble Uima-altaassa oli kuplia. There were bubbles in the pool.
loiva gentle Reitillä oli pitkiä loivia alamäkiä. The route had long gentle descents.
nolla zero Salasanassa on useita nollia. There are several zeros in the password.
plussa plus, pro Kaikissa on plussia ja miinuksia. There are pros and cons to everything.
pora drill Vajassa on sahoja ja poria. There are saws and drills in the shed.
puuma cougar Onko Suomessa puumia? Are there cougars in Finland?
roosa pink, rosie Tapetissa oli roosia raitoja. The wallpaper had pink stripes.
suova haystack Maaseudun kylissä näkyy heinäsuovia. Haystacks are visible in rural villages.
suula gannet Kallioilla pesii suulia. Gannets nest on the rocks.
tundra tundra Planeetalla on aavikoita ja tundria. The planet has deserts and tundras.
turma accident Kotona sattuu paljon tapaturmia. A lot of accidents happen at home.
turska cod Rannalla oli turskia mätänemässä. There were cods rotting on the beach.
usva mist Näiltä järviltä kohoaa usein usvia. Mist often rises from these lakes.
uurna urn Esillä on uurnia ja arkkuja. Urns and coffins are on display.
vuona lamb Tuossa on vuonia, uuhia ja oinaita. There are lambs, ewes and rams right there.

That’s all for koira-words in the plural partitive! This list isn’t complete and while googling for example sentences, I ran into some unexpected problems. For one, Finnish has a lot of verbs which have a basic form ending in -ia. This often resulted in wrong hits while searching because Google would give lots of examples of the verb rather than the plural partitive form. Some plural partitive forms that are also verbs include:

  • Ruoskia: this can be both the plural partitive of the noun ruoska “whip” and the basic form of the verb ruoskia “to whip”
  • Potkia: this can be both the plural partitive of the noun potka “shank, gaskin” and the basic form of the verb potkia “to kick”

There were also cases where two nouns would have a form in common:

  • Suuria: this can be both the plural partitive of the noun suura “Sura (chapter of the Qur’an)” and the plural partitive of the noun suuri “large”
  • Putkia: this can be both the plural partitive of the noun putka “jail” and the plural partitive of the noun putki “pipe”
  • Puolia: this can be both the plural partitive of the noun puola “bobbin, spoke” and the plural partitive of the noun puoli “half”
  • Poria: this can be both the plural partitive of the noun pora “drill” and the singular partitive of the Finnish city Pori

Hopefully this list is useful to you in some way, and you’ve enjoyed my silly example sentences! You can find a similar list of kissa-words here.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
John

Small typo in section 3, the English translation should be flu. A flue is a synonym for a chimney / savupiippu.

Inge (admin)

Thanks! 🙂