Finnish for busy people

Kissa-words in the Plural Partitive

This article combines two important bits of information related to the plural partitive case. Firstly, it lists words that inflect the same way as the word kissa, ie. words of two syllables where the final -a gets replaced with -oja. These are often called kissa-words in language courses. Secondly, these words have been listed in example sentences that showcase the situations in which you normally use the partitive plural.

1. What are kissa-words?

I call these words kissa-words because it helps learners remember the type. In addition to kissa-words there are also koira-words, which inflect differently. Using the easy to remember contrast between cats and dogs has helped many students. If you take a look at the word types on KOTUS, this is type number 9, for which they use the example word kala.

Kissa-words consist of two syllables, which contain a, i or e in the first syllable, and have an -a at the end of the word. In other words, you could see them as a…a (kala, sana, harja), i…a (kissa, mitta, silta) or e…a (herra, leffa, helma).

2. The partitive plural in negative sentences

Object sentences usually have the object inflected in the plural partitive when the sentence is made negative. This is true for both singular and plural objects: the positive sentence “Ostan kirjan” becomes “En osta kirjaa” (using the singular partitive case) and the positive sentence “Ostan kirjat” becomes “En osta kirjoja” (using the plural partitive case).

Finnish English Example English
fakta fact En tiennyt näitä faktoja koirista. I didn’t know these facts about dogs.
kaava formula En oppinut näitä kaavoja. I didn’t learn these formulas.
kalja beer He eivät juoneet Sepon kaljoja. They didn’t drink Seppo’s beers.
keikka gig En halunnut perua keikkojamme. I didn’t want to cancel our gigs.
kirja book Emme myy näitä kirjoja. We won’t sell these books.
laina loan Pankit eivät myönnä lainoja heille. The banks doesn’t grant loans to them.
lauta board, plank Älä liimaa lautoja yhteen. Don’t glue the boards together.
leffa movie En ole nähnyt näitä leffoja vielä. I haven’t seen these movies yet.
paikka place En tunne näitä paikkoja. I don’t know these places.
palkka salary, wage Emme pysty maksamaan palkkoja. We can’t pay salaries.
parsa asparagus En keitä valkoisia parsoja. I don’t cook white asparaguses.
raaja limb Miksi en voi kasvattaa uusia raajoja? Why can’t I regrow new limbs?
rahka quark En osta maustettuja rahkoja. I don’t buy flavored quark cheeses.
rinta breast Älä altista rintojasi auringon haitoille. Do not expose your breasts to the sun.
seikka thing Älä unohda näitä seikkoja. Don’t forget these things/points.
sirkka cricket En kuule sirkkoja enää. I don’t hear the crickets anymore.
teltta tent Älä pystytä telttoja metsäpoluille! Don’t set up tents on forest paths!
tiukka strict, tight Emme tarvitse tiukkoja sääntöjä. We don’t need strict rules.
vaippa diaper En muistanut ostaa vaippoja. I didn’t remember to buy diapers.

3. The partitive plural with partitive verbs

Partitive verbs contains an object which always (or often) appears in the partitive case. When the object is plural, you will use the plural partitive.

Finnish English Example English
aika time Eletään vaikeita aikoja. We live in difficult times.
aita fence Katso noita 2 metriä korkeita aitoja! Look at those 2 meter high fences!
ala field, sector Korona kosketti näitä aloja eniten. COVID affected these sectors the most.
arka timid, shy Opettaja yrittää tukea arkoja lapsia. The teacher tries to support timid kids.
firma firm Hallitus tukee pieniä firmoja. The government supports small firms.
hanska glove Käytän hanskoja, kun siivoan. I use gloves when I clean.
harva few Lääke auttaa vain harvoja. The medicine only helps a few (people).
hauva doggy Lapset rakastavat hauvoja. Children love doggies.
heila sweetheart Muistelen vanhoja heiloja. I think back to old flames.
hella cookstove Alennus koskee kaikkia helloja. The discount applies to all stoves.
helma hem Tuuli hulmuttaa hameiden helmoja. The wind flutters the hems of the skirts.
heppa horsey Mari rakastaa heppoja. Mari loves horsies.
herja slur, insult Hän käyttää etnisiä herjoja. She uses ethnic slurs.
herra gentleman Ari pyysi herroja nousemaan ylös. Ari asked the gentlemen to get up.
hiiva yeast Olen kokeillut monenlaisia hiivoja. I have tried a wide variety of yeasts.
hinta price Vertaile hintoja ja säästä! Compare prices and save!
ilta evening Rakastan näitä kesäisiä iltoja. I love these summery evenings.
kahva handle Ihailen ovien uusia kahvoja. I admire the doors’ new handles.
kaisla reed Tuuli heiluttaa kaisloja. The wind sways the reeds.
kasa pile Katso noita isoja kasoja lehtiä! Look at those big piles of leaves!
kaula neck Hän pitää pitkiä kauloja kauniina. He finds long necks beautiful.
kerma cream Käytän vain kasvipohjaisia kermoja. I only use plant-based creams.
kina dispute Ari yrittää vältellä kinoja. Ari tries to avoid disputes.
laama llama Pelkään laamoja ja kameleita. I’m afraid of llamas and camels.
liha meat Käytän valmiiksi marinoituja lihoja. I use pre-marinated meats.
limsa soda, pop Britti kokeili suomalaisia limsoja. The Brit tried Finnish sodas.
linja line Muutokset koskevat linjoja 1 ja 40. The changes concern lines 1 and 40.
linna castle Rakastan linnoja ja linnoituksia. I love castles and fortresses.
lanka yarn Käytän näitä lankoja virkkauksen. I use these yarns for crocheting.
likka gal, girl Kiellän likkoja herättämästä Aria. I forbid the gals to wake up Ari.
marja berry Inhoan marjoja, puuroa ja hedelmiä. I detest berries, porridge and fruit.
markka mark Voiko markkoja vaihtaa euroiksi? Can marks be exchanged for euros?
massa mass Mainonta tavoittaa massoja. Advertising reaches the masses.
miekka sword Ihailin noita roomalaisia miekkoja. I admired those Roman swords.
neula needle Suosittelen Prymin neuloja. I recommend Prym needles.
neva bog, marsh Olen aina ihastellut nevoja. I have always admired marshlands.
nilkka ankle Vahvista nilkkojasi tällä liikkeellä! Strengthen your ankles with this move!
paarma horse-fly Pelkään paarmoja ja mehiläisiä. I’m scared of horse-flies and bees.
panda panda Rakastan pandoja ja koaloja. I love pandas and koalas.
parta beard Kääpiöt suosivat pitkiä partoja. Dwarves favor long beards.
pata pot Varo kuumia patoja ja pannuja! Watch out for hot pots and pans!
patja mattress Sinun on käytettävä kovia patjoja. You have to use hard mattresses.
piika maid Miten piikoja yleensä kohdeltiin? How were maids treated in general?
piispa bishop Arkkipiispa valvoo kaikkia piispoja. The archbishop oversees all the bishops.
pila joke, prank Kokeile helppoja piloja aprillipäivänä! Try easy pranks on April Fool’s Day!
rankka tough Elämme rankkoja aikoja. We live in tough times.
rasva fat Vältä tyydyttyneitä rasvoja. Avoid saturated fats.
rekka truck Poliisi valvoo rekkoja. The police are monitoring the trucks.
saarna sermon Tykkään kuunnella näitä saarnoja. I like to listen to these sermons.
sarja series Katselen mielelläni TV-sarjoja. I like to watch TV series.
seepra zebra Rakastan seeproja. I love zebras.
seura club, society Pieniä urheiluseuroja täytyy suojella. Small sport clubs must be protected.
sija case; place Opiskelin objektin sijoja. I studied the object cases.
silta bridge Pelkään korkeita siltoja. I’m afraid of high bridges.
taksa rate, tariff Kaupunki aikoo korottaa taksoja. The city plans to raise rates.
taltta chisel Kaivertamiseen käytettiin talttoja. Chisels were used for engraving.
tapa way, manner Mietin tapoja lievittää stressiä. I’m thinking of ways to relieve stress.
tarra sticker Kaikki 3-vuotiaat rakastavat tarroja. All 3-year-olds love stickers.
tausta background Tutkin uhrin taustoja. I examine the victim’s background.
teema theme Kirja käsittelee vaikeita teemoja. The book deals with difficult themes.
tippa drop Käytä korvatippoja kerran päivässä! Use ear drops once a day!
vaara danger En pelkää mitään vaaroja. I am not afraid of any dangers.
vamma injury Lämmittely ehkäisee vammoja. Warming up prevents injuries.
vauva baby Mies inhoaa vauvoja ja taaperoita. The man detests babies and toddlers.
viitta cape, cloak Kaikki sankarit eivät käytä viittoja. Not all heroes use capes.

4. The partitive plural with prepositions

Finnish has a fairly small amount of prepositions, which require the word connected to them to appear in the partitive case. More common are postpositions, which come with the genitive case. As you can see from the examples below, this list also contains some prepositions that have the same word order as postpositions, yet still require the partitive case.

Finnish English Example English
hihna strap, lead Ostin rintaliivit ilman hihnoja. I bought a bra without straps.
kauppa shop Asuntoni on lähellä kauppoja. My apartment is close to the shops.
keula bow Vesi solisee vasten laivojen keuloja. Water gurgles against the bows of ships.
kisa competition Kaikki on valmista MM-kisoja varten. Everything’s ready for the World Cup.
kissa cat En voi kuvitella elämää ilman kissoja. I can’t imagine life without cats.
lista list Ostin vihkon to do –listoja varten. I bought a notebook for to-do lists.
maila club, racket Tämä kassi on tennismailoja varten. This bag is for tennis rackets.
maja hut, cabin Puita kaadettiin isoja majoja varten. Trees were felled for the big huts.
matka travel, trip Huolla auto ennen matkoja! Have your car serviced before travels!
napa pole Eliöt siirtyvät napoja kohti. The organisms move towards the poles.
nauha lace, ribbon Ostin kengät ilman nauhoja. I bought shoes without laces.
naula nail Ripustan taulut ilman nauloja. I hang the paintings without nails.
piha yard Koirat virtsaavat keskelle pihoja. Dogs urinate in the middle of yards.
pinta surface Asenna ne suoria pintoja vasten! Install them against straight surfaces!
piuha cord, wire Puhelin latautuu ilman piuhoja. The phone recharges without wires.
ranta beach Kävelin 8 tuntia pitkin rantoja. I walked along the beaches for 8 hours.
raita stripe Käytän vain paitoja ilman raitoja. I only use shirts without stripes.
raja border Lähellä rajoja on usein leirejä. There’s often camps near the borders.
rata track Porot kulkevat ratoja pitkin. The reindeer go along the tracks.
reuna edge Voi valuu pitkin reunoja. Butter flows down the edges.
sauma seam Ostin sukkahousut ilman saumoja. I bought tights without seams.
sauva stick, staff Opin hiihtämään ilman sauvoja. I learned to ski without poles.
tikka dart Ostin tikkataulun ilman tikkoja. I bought a dartboard without darts.

5. The partitive plural in complement sentences

Complement sentences (the Finnish term is predikatiivilause) consist of a subject, the verb olla and a descriptive word. In this sentence type, the most common ending for plural complements is the plural partitive. When making the sentence “Nainen on jo vanha” plural, it becomes “Naiset ovat jo vanhoja“, using the plural partitive.

Finnish English Example English
akka old woman Olette kuin joukko vanhoja akkoja! You’re like a bunch of old hags!
kaita narrow Metsäpolut ovat usein kaitoja. Forest paths are often narrow.
kiva nice Työkaverini ovat kivoja. My co-workers are nice.
laiha skinny Nuo tytöt olivat liian laihoja. Those girls were too skinny.
laiska lazy Miksi olette niin laiskoja? Why are you (plural) so lazy?
lauha mild Talvet ovat olleet lauhoja. The winters have been mild.
paha bad Nämä marjat ovat pahoja. These berries are bad.
penska kid, kiddo Me olimme pelkkiä penskoja. We were mere kiddos.
raukka wretch Olette molemmat raukkoja. You’re both wretches/cowards.
rihma strand Ne ovat pitkiä DNA-rihmoja. They are long strands of DNA.
silkka sheer Ne olivat silkkoja teloituksia. They were sheer executions.
sika pig Kaikki miehet ovat sikoja. All men are pigs.
tarkka accurate Sääennusteet ovat tarkkoja. The weather forecasts are precise.
vanha old Naiset ovat jo vanhoja. The women are old already.
varma sure Oletteko täysin varmoja tästä? Are you (plural) absolutely sure of this?

6. The partitive plural in simple object sentences

These sentences have an object, which refers to a plural amount without specifying exactly how many (“multiple” or “several”).

Finnish English Example English
ansa trap, snare Metsästäjä asetti ansoja metsään. The hunter set traps in the woods.
arpa lottery ticket Ostin arpoja 15 eurolla. I bought 15 euros of lottery tickets.
aura plow, plough Firma myy lumiauroja. The company sells snowplows.
aula lobby Siivoan käytäviä ja auloja työkseni. I clean corridors and lobbies as a job.
haaska carrion Hyeenat syövät haaskoja. Hyenas eat carrion.
haava wound Syviä haavoja täytyy ommella. Deep wounds must be stitched.
haima pancreas Haimoja siirretään kolmella tavalla. Pancreases are transferred in 3 ways.
halpa cheap Ostan vain halpoja vaatteita. I only buy cheap clothes.
hana faucet Rautakauppa myy hanoja. The hardware store sells faucets.
harha delusion Kuulen ääniä ja näen harhoja. I hear voices and see hallucinations.
hiekka sand Osta useita erilaisia hiekkoja! By several different types of sand!
hilla cloudberry Keräsin satoja hilloja. I gathered hundreds of cloudberries.
kaarna bark Karhu raapii kaarnoja puista. A bear scratches the barks of the trees.
kaista lane Valtatiellä suljettiin kaistoja. Lanes were closed on the highway.
kama stuff, things Tulin noutamaan kamojani. I came to pick up my stuff.
kampa comb Myyn puusta tehtyjä kampoja. I sell combs made of wood.
kansa the people Urheilu yhdistää kansoja. Sport unites people/nations.
kauha scoop, ladle Lisää useita kauhoja vettä! Add several scoops of water!
kaura oat Syötin hevoselle kauroja. I fed the horse oats.
keikka gig Joitakin keikkoja peruttiin. Some gigs were canceled.
keila bowling pin Kaadoin enemmän keiloja kuin Ari. I knocked down more pins than Ari.
kelkka sledge, sled Huskyt vetävät kelkkoja lumen yli. The huskies pull sleds over the snow.
kiista dispute Löytö herätti kiivaita kiistoja. The find provoked heated disputes.
kikka trick Lue hyviä vinkkejä, kikkoja ja ideoita! Read great tips, tricks and ideas!
laaja wide, vast Lumi aiheutti laajoja vahinkoja. The snow caused extensive damages.
laatta tile Maahantuomme keraamisia laattoja. We import ceramic tiles.
lauma herd, pack Sudet muodostavat laumoja. The wolves form packs.
leija kite Puistossa lennätetään leijoja. Kites are flown in the park.
liina cloth Levitin valkoisia liinoja pöydille. I spread white cloths on the tables.
lika dirt Miten siivoat pinttyneitä likoja? How do you clean stubborn dirt spots?
liuska strip Revin paperista kapeita liuskoja. I tear narrow strips of the paper.
maksa liver Maksoja myydään pakastettuina. Livers are sold frozen.
mela paddle Meiltä voi vuokrata meloja. Paddles can be rented from us.
miina mine He asettivat miinoja tärkeille teille. They laid mines on important roads.
nahka hide, fur Ari myy turkiseläinten nahkoja. Ari sells the hides of fur animals.
niska neck Näen tästä vain ihmisten niskoja. I can only see people’s necks from here.
pala piece, bit Leikkaa juustosta pieniä paloja. Cut small pieces from the cheese.
palsta plot, patch Vuokraa viljelyspalstoja meiltä! Rent cultivation plots from us!
paula snare Viritän pauloja linnuille. I set up snares for birds.
piina torment Se tuo uskomattomia piinoja. It brings incredible torment.
pitsa pizza Pitseria myy pitsoja. The pizzeria sells pizza.
plektra pick Soitinliikkeet myyvät plektroja. Music stores sell picks.
raappa scraper He myyvät muovisia jääraappoja. They sell plastic ice scrapers.
rieska flatbread Rieskoja on helppo valmistaa. It’s easy to prepare flatbreads
sana word Etsin sanoja sanakirjasta. I look for words in the dictionary.
siika whitefish Siikoja kalastetaan usein verkoilla. Whitefish are often fished with nets.
tila facility Minkälaisia tiloja voi vuokrata? What kind of facilities can be rented?
tilkka drop, dribble Hörpin viimeisiä tilkkoja kahvistani. I sipped the last drops of my coffee.
trauma trauma Tämä aiheuttaa usein traumoja. This often causes trauma.
vaaka scales Myymme erittäin tarkkoja vaakoja. We sell extremely accurate scales.
viiva line Piirrä suoria viivoja! Draw straight lines!

7. The partitive plural in possessive sentences

Finnish English Example English
haitta disadvantage HPV-rokotteilla ei ole haittoja. HPV vaccines don’t have drawbacks.
hauska fun, funny Minulla on usein hauskoja ideoita. I often have fun ideas.
jalka leg / foot Kaloilla ei ole jalkoja. Fish don’t have legs.
maha stomach Lehmillä on useita mahoja. Cows have several stomachs.
paita shirt Minulla on useita raidallisia paitoja. I have several striped shirts.
tahna paste Minulla on useita hammastahnoja. I have several toothpastes.

8. The partitive plural in existential sentences

Existential sentences refer to the existence of multiple things in a place (either concrete or abstract). The amount of things is not specified. These sentences start with a location case (e.g. -ssa, -lla, -lta).

Finnish English Example English
ankka duck Lammessa uiskentelee ankkoja. Ducks are swimming in the pond.
haapa aspen tree Metsässä on paljon haapoja. There are a lot of aspens in the forest.
haara branch Polulla on monia haaroja. The path has many branches.
haka hook, catch Näissä rintaliiveissä ei ole hakoja. This bra has no hooks.
harja brush Hyllyllä on useita harjoja. There are several brushes on the shelf.
haukka hawk Alueella pesii useita haukkoja. Several hawks nest in the area.
hauta grave Täällä on vain koruttomia hautoja. There are only unadorned graves here.
kala fish Lammessa ui paljon kaloja. A lot of fish swim in the pond.
kana chicken Kanalassa on kanoja. There are chickens in the henhouse.
kartta map Google Mapsissa on hyviä karttoja. Google Maps has good maps.
karva hair, fur Koirasta lähtee koko ajan karvoja. The dog sheds hair all the time.
kassa cash register Kaupassa ei ole kassoja. There are no cash registers in the store.
lahja present Kuusen alla ei ollut lahjoja. There were no gifts under the tree.
lakka cloudberry Soilla kasvaa lakkoja. In the swamps grow cloudberries.
laiva ship Satamassa on suuria laivoja. There are large ships in the harbor.
lasta spatula Keittiössä on puisia lastoja. The kitchen has wooden spatulas.
latva treetop Ikkunasta näkyy puiden latvoja. Treetops can be seen from the window.
leka sledge Kaupassa myydään raskaita lekoja. The store sells heavy sledgehammers.
liima glue Vanerissa ei ole liimoja. There are no glues in the plywood.
lilja lily Maljakossa oli valkoisia liljoja. There were white lilies in the vase.
malja bowl Siellä on kristallisia maljoja. There are crystal bowls there.
naama face Täällä on paljon uusia naamoja. There are many new faces here.
nauta cattle Navetasta löytyi kuolleita nautoja. Dead cattle were found in the barn.
pahka burl/bur Puun rungossa oli paljon pahkoja. The trunk of the tree is full of burls.
paja workshop Torilla on myös seppäpajoja. There are blacksmith workshops at the market.
peura deer Tässä metsässä näkyy usein peuroja. Deer are often see in this forest.
salpa latch Sisäovissa on usein salpoja. Interior doors often have latches.
sankka dense Perussa on sankkoja sateita. There are heavy rains in Peru.
sata hundred Siellä oli satoja sammakoita. There were hundreds of frogs there.
sauna sauna Egyptissäkin on saunoja. There are saunas in Egypt as well.
siima fishing line Kaupassa on siimoja kalastukseen. The shop has lines for fishing.
takka fireplace Vanhoissa taloissa on usein takkoja. Old houses often have fireplaces.
tamma mare Tallilla on tammoja ja varsoja. The stable has mares and foals.
vasa calf Maatilalla syntyi vähemmän vasoja. Fewer calves were born on the farm.
virta stream Puroista tulee suurempia virtoja. Brooks become larger streams.

That’s all for kissa-words in the plural partitive! You can read more about koira-words in the plural partitive here.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments