Finnish for busy people

Third Infinitive Rections – Kolmas infinitiivi

Certain verbs can be used in a verb + verb construction, where you have two verbs next to each other. The verbs below all have third infinitive rections, which means that they require the second verb to be conjugated in its third infinitive form.

1. Third Infinitive + massa/mässä

Verb Example English
olla Olen kotona katsomassa televisiota. I’m watching television at home.
istua Istun ravintolassa syömässä. I’m sitting in the restaurant eating.
seisoa Me seisoimme jonossa odottamassa. We stood in the queue waiting.
käydä Käytkö huomenna ottamassa kuvia? Will you go take pictures tomorrow?

2. Third Infinitive + maan/mään

Verb Example English
joutua Minä jouduin kävelemään kotiin. I was forced to walk home.
jäädä Minä jäin kotiin nukkumaan. I stayed home to sleep
kyllästyä Olen kyllästynyt kuuntelemaan pianoa. I’m bored of listening to the piano.
opetella Minä opettelen tanssimaan tangoa. I’m learning to dance the tango.
oppia Minä opin kävelemään tosi varhain. I learned to walk really early.
pystyä Minä pystyn tanssimaan koko yön. I’m able to dance the whole night.
päästä Pääsin yliopistoon opiskelemaan kemiaa. I got into university to study chemics.
ruveta Minä rupean paimentamaan lampaita. I’m going to start herding sheep.
tottua Olen tottunut heräämään aikaisin. I’m used to waking up early.
innostua Innostuin lukemaan koko sarjan. I got excited to read the whole series.
keskittyä Kari keskittyi tekemään tehtäviään. Kari focused on doing his work.
kyetä En kykene kävelemään kivun takia. I can’t walk because of the pain.
lähteä Lähdetään kuuntelemaan esitystä! Let’s go listen to the presentation!
mennä Mene nyt nukkumaan! Go sleep now!
onnistua Onnistuit suututtamaan minua. You succeeded in angrying me.
pyrkiä Pyrin opiskelemaan yliopistoon. I strive to study at university.
pysähtyä Pysähdytkö koskaan miettimään? Do you ever stop to think?
ryhtyä Ryhdytään siivoamaan kunnolla! Let’s start properly cleaning!
saapua Mies saapui korjaamaan putket. A man arrived to fix the plumbing.
sattua Hän sattuu asumaan tuossa talossa. She happens to live in that building.
suostua Suostutko auttamaan minua? Do you agree to help me?
valmistautua Valmistauduin kohtaamaan pelkojani. I prepared to face my fears.
väsyä Olen väsynyt olemaan aina yksin. I’m tired of always being alone.

3. Third Infinitive + object + maan/mään

Verb Example English
auttaa Autan mummoa leipomaan. I help grandma with baking.
houkutella Houkuttelit minut mukaan tanssimaan. You lured me with you to go dancing.
jättää Eeva jätti minut yksin itkemään. Eeva left me alone to cry.
kutsua Kutsutko sinä miehet syömään? Will you invite the men to come eat?
neuvoa Jari neuvoi minua muuttamaan pois. Jari advised me to move away.
pakottaa Jari pakotti minut muuttamaan pois. Jari forced me to move away.
pyytää Pyysin tätiä meille syömään. I asked auntie to come eat with us.

4. Third Infinitive + masta/mästä

Verb Example English
lakata Lakkaan lukemasta vasta aamuyöllä. I stop reading only in the early morning.
luopua Antti luopuu yrittämästä. Antti gives up trying.
varoa Minun pitää varoa liukastumasta. I need to be careful not to slip.
välttää Yritän välttää puhumasta aiheesta. I try to avoid talking about the topic.
tulla Tulen kaupasta ostamasta omenoita. I come from buying apples in the store.
lähteä Olli lähti vihdoin häiritsemästä minua. Olli finally left “from” bothering me.

5. Third Infinitive + object + masta/mästä

Verb Example English
estää Estän sinua ajamasta pyörällä I prevent you from driving on the bike.
kieltää Äiti kielsi lapsia huutamasta. Mother forbade the children to yell.
varoittaa Hän varoitti häntä ylittämästä katua. She warned him not to cross the street.

There are other verbs that have a different rection. Verbs that require a different infinitive for example, like these infinitive verb rections.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of