Finnish for busy people

Third Infinitive Rections – Kolmas infinitiivi

Certain verbs can be used in a verb + verb construction, where you have two verbs next to each other. The verbs below all have third infinitive rections, which means that they require the second verb to be conjugated in its third infinitive form.

1. Third Infinitive + massa/mässä

Verb Example English
olla Olen kotona katsomassa televisiota. I’m watching television at home.
istua Istun ravintolassa syömässä. I’m sitting in the restaurant eating.
seisoa Me seisoimme jonossa odottamassa. We stood in the queue waiting.
käydä Käytkö huomenna ottamassa kuvia? Will you go take pictures tomorrow?

2. Third Infinitive + maan/mään

Verb Example English
ehtiä Ehditkö juttelemaan tauolla? Do you have the time to chat during the break?
erehtyä Erehdyin kertomaan asiasta muille. I made the mistake of telling the others.
innostua Innostuin lukemaan koko sarjan. I got excited to read the whole series.
joutua Minä jouduin kävelemään kotiin. I was forced to walk home.
jäädä Minä jäin kotiin nukkumaan. I stayed home to sleep
kerääntyä He kerääntyivät katsomaan esitystä. They gathered to watch the show.
keskittyä Kari keskittyi tekemään tehtäviään. Kari focused on doing his work.
kokoontua Kokoonnumme sopimaan säännöistä. We got together to agree on the rules.
kyetä En kykene kävelemään kivun takia. I can’t walk because of the pain.
kyllästyä Olen kyllästynyt kuuntelemaan pianoa. I’m bored of listening to the piano.
lähteä Lähdetään kuuntelemaan esitystä! Let’s go listen to the presentation!
mahtua Mahdummeko molemmat istumaan? Can we both fit to sit?
mennä Mene nyt nukkumaan! Go sleep now!
nousta Nouse seisomaan! Stand up!
onnistua Onnistuit suututtamaan minua. You succeeded in angrying me.
opetella Minä opettelen tanssimaan tangoa. I’m learning to dance the tango.
oppia Minä opin kävelemään tosi varhain. I learned to walk really early.
palata Palasin hakemaan avaimeni. I returned to get my keys.
poistua Poistuin vastaamaan puhelimeen. I left to answer the phone.
pyrkiä Pyrin opiskelemaan yliopistoon. I strive to study at university.
pystyä Minä pystyn tanssimaan koko yön. I’m able to dance the whole night.
pysähtyä Pysähdytkö koskaan miettimään? Do you ever stop to think?
päästä Pääsin yliopistoon opiskelemaan kemiaa. I got into university to study chemics.
ruveta Minä rupean paimentamaan lampaita. I’m going to start herding sheep.
ryhtyä Ryhdytään siivoamaan kunnolla! Let’s start properly cleaning!
saapua Mies saapui korjaamaan putket. A man arrived to fix the plumbing.
sattua Hän sattuu asumaan tuossa talossa. She happens to live in that building.
suostua Suostutko auttamaan minua? Do you agree to help me?
tottua Olen tottunut heräämään aikaisin. I’m used to waking up early.
tyytyä Tyydyin sanomaan “ihanko totta”. I settled for saying “really”.
vaivautua Hän ei vaivautunut vastaamaan. She didn’t bother to answer.
valmistautua Valmistauduin kohtaamaan pelkojani. I prepared to face my fears.
varautua Varaudu odottamaan pitkään! Be prepared to wait for a long time!
väsyä Olen väsynyt olemaan aina yksin. I’m tired of always being alone.

3. Third Infinitive + object + maan/mään

Verb Example English
auttaa Autan mummoa leipomaan. I help grandma with baking.
houkutella Houkuttelit minut mukaan tanssimaan. You lured me with you to go dancing.
jättää Eeva jätti minut yksin itkemään. Eeva left me alone to cry.
kannustaa Kannustin häntä yrittämään uudestaan. I encouraged her to try again.
kehottaa Kehotin äitiä hiljentämään vauhtia. I urged my mother to slow down.
kutsua Kutsutko sinä miehet syömään? Will you invite the men to come eat?
käskeä Liisa käski Mattia menemäänulos. Liisa order Matti to leave.
lähettää Liisa lähettää Matin ostamaan ruokaa. Liisa sent Matti to go buy food.
määrätä Hän määräsi sotilaat valmistautumaan. He ordered the soldiers to prepare.
neuvoa Jari neuvoi minua muuttamaan pois. Jari advised me to move away.
opettaa Äiti opetti minua puhumaan totta. Mom taught me to be honest.
pakottaa Jari pakotti minut muuttamaan pois. Jari forced me to move away.
pyytää Pyysin tätiä meille syömään. I asked auntie to come eat with us.
päästää Hän päästi minut lähtemään. He let me leave.
rukoilla Pappi rukoili Jumalaa auttamaan. The priest prayed for God to help.
saada Hän sai minut itkemään. He made me cry.
vaatia Hän vaati kaikkia kuuntelemaan. He demanded that everybody listened.

Check out this separate article on how to express that you ASK, ADVISE, ENCOURAGE someone to do something, or ORDER, DEMAND AND FORCE them to do it.

4. Third Infinitive + masta/mästä

Verb Example English
kieltäytyä Kieltäydyin maksamasta hänen puolesta. I refused “from” paying for him.
lakata Lakkaan lukemasta vasta aamuyöllä. I stop reading only in the early morning.
luopua Antti luopuu yrittämästä. Antti gives up trying.
lähteä Olli lähti vihdoin häiritsemästä minua. Olli finally left “from” bothering me.
tulla Tulen kaupasta ostamasta omenoita. I come from buying apples in the store.
varoa Minun pitää varoa liukastumasta. I need to be careful not to slip.
välttää Yritän välttää puhumasta aiheesta. I try to avoid talking about the topic.

5. Third Infinitive + object + masta/mästä

Verb Example English
estää Estän sinua ajamasta pyörällä I prevent you from driving on the bike.
kieltää Äiti kielsi lapsia huutamasta. Mother forbade the children to yell.
löytää Äiti löysi pojan itkemästä. Mother found the boy crying.
pelastaa Äiti pelasti lapsen putoamasta. Mother saved the child from falling.
varoittaa Hän varoitti häntä ylittämästä katua. She warned him not to cross the street.

That’s it for third infinitive rections! There are other verbs that have a different rection. Verbs that require a different infinitive for example, like these infinitive verb rections.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of