Finnish for busy people

TAVA-participle Examples – Mitattavissa Tavoitettavissa

This article contains examples of TAVA-participle phrases. Specifically, we look into phrases such as “olla tavoitettavissa“.

The “olla -ttavissa” construction contain the TAVA-participle’s plural inessive (missä) form. For most verbs, you get a double -tt-, so we could also call this the TTAVA-participle. Its grammar term is “the passive present participle”.

Other related articles:

  • You can read more about how to form the TAVA-participle here.
  • The TAVA-participle is also used in necessity sentences.
  • Some special uses of the TAVA-participle are explained here.

1. TAVA-Participle Phrases

The following list contains some examples of common phrases that follow the “olla -ttavissa” pattern. As you can see, their meaning is generally easy to grasp: it expresses that the action of the verb can be done, or is doable.

Verb Phrase Meaning
aistia olla aistittavissa can be sensed, is noticeable
arvata olla arvattavissa can be guessed, is predictable
ennakoida olla ennakoitavissa can be foreseen, is foreseeable
ennustaa olla ennustettavissa can be predicted, is predictable
hallita olla hallittavissa can be controlled, is manageable
havaita olla havaittavissa can be perceived, is noticeable
hoitaa olla hoidettavissa can be treated, is treatable
irrottaa olla irrotettavissa can be detached, is removable
jakaa olla jaettavissa can be divided, is divisible
jäljittää olla jäljitettävissä can be traced, is traceable
korjata olla korjattavissa can be repaired, is fixable
korvata olla korvattavissa can be replaced, is substitutable
kuvata olla kuvattavissa can be described, is describable
käyttää olla käytettävissä can be used, is available
liikutella olla liikuteltavissa can be moved, is moveable
lukea olla luettavissa can be read, is readable
lunastaa olla lunastettavissa can be redeemed, is redeemable
mitata olla mitattavissa can be measured, is measurable
muokata olla muokattavissa can be modified, is customizable
noutaa olla noudettavissa can be picked up, is retrievable
nähdä olla nähtävissä can be seen, is visible
odottaa olla odotettavissa is expected, is expectable
pelastaa olla pelastettavissa can be saved, is salvageable
perustella olla perusteltavissa can be justified, is justifiable
puolustaa olla puolustettavissa can be defended, is defensible
päätellä olla pääteltävissä can be deduced, can be inferred
ratkaista olla ratkaistavissa can be solved, is resolvable
saavuttaa olla saavutettavissa can be achieved, is achievable
selittää olla selitettävissä can be explained, is explicable
siirtää olla siirrettävissä can be moved, is transferable
sulkea olla suljettavissa can be closed, is closable
tajuta olla tajuttavissa can be understood, is comprehensible
tavata olla tavattavissa can be met, is available
tavoittaa olla tavoitettavissa can be contacted, is available
tehdä olla tehtävissä can be done, is doable
todistaa olla todistettavissa can be proven, is verifiable
toistaa olla toistettavissa can be reproduced, is reproducible
toteuttaa olla toteutettavissa can be accomplished, is achievable
tunnistaa olla tunnistettavissa can be identified, is identifiable
verrata olla verrattavissa can be compared, is comparable
voittaa olla voitettavissa can be won, is winnable

2. [Olla -ttavissa] Example Sentences

The following list has all the verbs from above, but contains examples. I felt it was necessary to give you a little context for where to use the –ttavissa form of the TAVA-participle.

Verb Example sentence Translation
aistia Metsässä oli aistittavissa jo kevät. Spring could already be sensed in the forest.
arvata Lopputulos on arvattavissa. The end result is predictable.
ennakoida Osa muutoksista on ennakoitavissa. Some of the changes can be foreseen.
ennustaa Muutoksen suunta on ennustettavissa. The direction of change is predictable.
hallita Astma on hallittavissa nykyhoidoin. Asthma is manageable with current treatments.
havaita Muutos on paljain silmin havaittavissa. The damage is noticeable to the naked eye.
hoitaa Unihäiriöt on hoidettavissa. Sleep disorders can be treated.
irrottaa Suodatinosa on irrotettavissa. The filter part is removable.
jakaa Sali on jaettavissa kahteen osaan. The hall can be divided into two parts.
jäljittää Puolet tartunnoista on jäljitettävissä. Half of the infections are traceable
korjata Autoni on onneksi korjattavissa. Fortunately, my car is repairable.
korvata Lemmikki ei ole korvattavissa toisella. A pet can’t be replaced by another one.
kuvata Tunne ei ollut sanoin kuvattavissa. The feeling could not be described in words.
käyttää Palvelu ei ole tällä hetkellä käytettävissä. The service is currently unavailable.
liikutella Säiliö on helposti liikuteltavissa. The tank is easily movable.
lukea Lehti on nyt luettavissa netissä! The magazine can now be read online!
lunastaa Keikkaliput on lunastettavissa 30.4. Gig tickets can be redeemed on April 30.
mitata Rakkaus ei ole mitattavissa rahalla. Love is not measurable in money.
muokata Sisältö on muokattavissa tarpeisiisi. The content is customizable to your needs.
noutaa Lähetys on noudettavissa. The shipment can be picked up.
nähdä Tallenne on nähtävissä YouTubessa. The recording is available on YouTube.
odottaa Lopputulos oli odotettavissa. The end result was to be expected.
pelastaa Miehen henki ei ollut pelastettavissa. The man’s life couldn’t be saved.
perustella Valinta on perusteltavissa. The choice can be justified.
puolustaa Viivästys on puolustettavissa. The delay is excusable.
päätellä Tuloksista oli pääteltävissä trendi. A trend could be inferred from the results.
ratkaista Työvoimapula on ratkaistavissa. Labor shortages are solvable.
saavuttaa Tavoite ei ollut saavutettavissa. The goal was not achievable.
selittää Ilmiö on tieteellisesti selitettävissä. The phenomenon can be explained scientifically.
siirtää  Työ on siirrettävissä halvempiin maihin. The work can be transferred to cheaper countries.
sulkea Ovi on suljettavissa soljella. The door can be closed with a buckle.
tajuta Tämä abstrakti käsite ei ole tajuttavissa. This abstract concept isn’t comprehensible.
tavata Hän on lähes aina tavattavissa. He’s almost always available.
tavoittaa Esimies ei ole tänään tavoitettavissa. The supervisor is not available today.
tehdä Mitään ei ole enää tehtävissä. Nothing can be done anymore.
todistaa Taivaan olemassaolo ei ole todistettavissa. The existence of heaven is not provable.
toistaa Tutkimuksen tulos on toistettavissa. The result of the study is reproducible.
toteuttaa Tämä ei ole toteutettavissa ilman rahaa. This is not feasible without money.
tunnistaa Henkilö oli tunnistettavissa kuvassa. The person was identifiable in the picture.
verrata Hintataso on verrattavissa Suomeen. The price level is comparable to Finland.
voittaa Tämä peli on täysin voitettavissa. This game is completely winnable.

That’s all for this article on TAVA-participle examples. This list isn’t exhaustive, but hopefully it gives you an idea of how this construction works!

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments