Finnish for busy people

Adjectives and opposites – B1.1 level adjectives – YKI-testi

This article contains adjectives and their opposites. I have a similar article for complete beginners already, where the most simple adjectives are listed. This article expands on that topic, with B1.1 level adjectives. This doesn’t mean that these adjectives are all equally hard, but they would be very useful to learn if you’re going to the YKI-testi and want to prepare with more vocabulary.

I’ve excluded all adjective pairings where one of the two opposites contains the prefix epä- or the suffix -ton. I have separate articles for both of those, so it makes sense to leave them out here.

When compiling this list, I’ve made use of my article named Top 916 most common adjectives. However, I’ve added some other useful adjectives and removed a large amount of those adjectives. This is in large part due to the opposites having epä- or -ton. In addition, many adjectives just don’t have one, clear opposite (e.g. eurooppalainen, ylimääräinen or sotilaallinen). Another factor has been how common I perceive the pair of opposites for a B1.1 level learner. When I haven’t been able to think of an opposite for an adjective right away, I have deemed that adjective unsuitable for this list.

These B1.1 level adjectives are listed in a completely random order.

Finnish English
rohkea – pelokas brave – scared
entinen – nykyinen previous – current
ensimmäinen – viimeinen first – last
erilainen – samanlainen different – similar
laaja – suppea wide, broad – limited, narrow
tuttu – vieras familiar – unfamiliar
edellinen – seuraava previous – next
julkinen – yksityinen public – private
tiukka – löysä tight – loose
kansallinen – kansainvälinen national – international
hieno – karkea fine – coarse
varhainen – myöhäinen early – late
turha – hyödyllinen useless – useful
myönteinen – kielteinen positive – negative
valmis – keskeneräinen ready – unfinished, incomplete
suora – mutkikas straight – winding, complex
fyysinen – henkinen physical – mental
harvinainen – yleinen rare – common
vaarallinen – turvallinen dangerous – safe
pohjoinen – eteläinen northern – southern
positiivinen – negatiivinen positive – negative
monipuolinen – yksipuolinen versatile – one-sided
alhainen – ylhäinen low – high
yksinkertainen – monimutkainen simple – complex
rauhallinen – hätäinen calm – hasty, rash
vasen – oikea left – right
yhteinen – erillinen joint, common – separate
pitkäaikainen – lyhytaikainen long-term – short-term
perinteinen – moderni traditional – modern
kirjallinen – suullinen written – spoken
läheinen – kaukainen close – remote
lievä – vakava mild – serious
ankara – lempeä harsh – gentle
kokonainen – osittainen complete – partial
vakaa – horjuva stable – shaky
hullu – tervejärkinen crazy – sane
synkkä – kirkas gloomy – bright
jyrkkä – loiva steep – gradual
vastahakoinen – aulis reluctant – eager
pakollinen – valinnainen required – optional
lojaali – petollinen loyal – deceitful
ahdas – tilava cramped – spacious
nöyrä – ylpeä humble – proud
poikkeuksellinen – tavanomainen exceptional – conventional
villi – kesy wild – tame
ulkoinen – sisäinen external – internal
joutilas – kiireinen idle – busy
lapsellinen – kypsä childish – mature
digitaalinen – analoginen digital – analog
niukka – runsas scarce – abundant
kitsas – antelias stingy – generous
raaka – kypsä raw – ripe
terävä – tylppä sharp – blunt
kovaääninen – hiljainen loud – quiet
kiinteä – löysä solid – loose
liberaali – konservatiivinen liberal – conservative
raju – vaisu fierce – subdued
kireä – löyhä tense, tight – lax, loose
solakka – pulska slender – plump
vakinainen – tilapäinen permanent – temporary
ehjä – rikki intact – broken
haitallinen – hyödyllinen harmful – useful
rento – jännittynyt relaxed – tense
myrskyisä – tyyni stormy – calm
pilvinen – pouta cloudy – dry weather
aurinkoinen – sateinen sunny – rainy
murea – sitkeä tender – tough
kesäinen – talvinen summery – wintry
lämmin – viileä warm – chilly
raitis – päihtynyt sober – intoxicated
raikas – tunkkainen fresh – stuffy, stale
absoluuttinen – suhteellinen absolute – relative
salainen – julkinen secret – public
vanhanaikainen – nykyaikainen old-fashioned – contemporary
puutteellinen – täydellinen insufficient, deficient – perfect
paljas – peitetty bare – covered
häpeällinen – kunniallinen disgraceful – honorable
kunnioitettava – halveksittava respectable – despicable
mustavalkoinen – värillinen black and white – colored
pinnallinen – syvä superficial – deep
keinotekoinen – luonnollinen artificial – natural
teennäinen – aito fake, forced – genuine
hutera – tukeva shaky – sturdy
luottavainen – epäilevä trusting – skeptical
äkillinen – asteittainen sudden – gradual
automaattinen – manuaalinen automatic – manual
yksiselitteinen – kaksiselitteinen unambiguous – ambiguous
maallinen – taivaallinen worldly – heavenly
jalo – halpamainen noble – ignoble, vile
jäykkä – joustava rigid – flexible
osa-aikainen – kokoaikainen part-time – full-time
hauras – kestävä fragile – durable
määrätietoinen – epäröivä determined – hesitant
akuutti – krooninen acute – chronic
nälkäinen – kylläinen hungry – saturated
passiivinen – aktiivinen passive – active
juhlava – arkinen festive – casual
vino – suora slanted – straight
sosiaalinen – ujo social – shy
hilpeä – masentava jolly, cheerful – depressing
vaitelias – puhelias taciturn – talkative
karvainen – kalju hairy – bald
veltto – toimelias sluggish – energetic, active
rapea – pehmeä crispy – soft
tulinen – mieto spicy – mild
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments