Finnish for busy people

Car Problems – Autossa on vika

This page has two parts: first, you can find a small list of common words related to car problems. These are the ones you should know at the very least.

After this basic list, you can find a much longer list of phrases. These are phrases you might use or that the people repairing your car might use to describe your car problems. In this phrase list, you can find several close-meaning phrases about car problems, because people express these things in several ways. The redundancy is meant to increase your understanding of phrases related to car problems.

We have an entirely separate page on car accidents for you to explore as well!

Finnish English
moottorivika engine problem
hinata to tow, tug
hinausauto tow truck
huoltoauto repair truck
huoltoasema petrol/gas station
korjaamo repair shop
korjaus repair
tiepalvelu roadside assistance
työkalut tools
hätävilkku emergency flasher
käynnistyskaapeli jump lead
tunkki jack
vararengas spare tire
bensakanisteri petrol can
Finnish English
epäkunnossa out of order
vika problem, fault
jumissa stuck
viallinen faulty, defective
tukossa clogged
rikki broken
huonokuntoinen in poor condition
ruostunut rusted, corroded
ruosteinen rusty
lommoinen dented
kulunut worn-out
vahinko damage
rengasrikko flat tire

Finnish Phrases

Finnish English
Onko lähistöllä korjaamoa? Is there a repair shop in the vicinity?
Voisitteko soittaa puolestani tiepalveluun? Could you call to roadside assistance for me?
Voisitko viedä minut lähimmälle korjaamolle? Could you take me to the closest car repair shop?
Voisinko saada teiltä hiukan bensiiniä? Could I get a bit of gasoline from you?
Voisitteko auttaa renkaanvaihdossa? Could you help me to change the tire?
Millainen vika? What kind of a problem?
Autossani on jotain vikaa. There’s a problem with my car.
Autoni ei lähde käyntiin. My car won’t start.
Autoni ei käynnisty. My car won’t start.
Auto starttaa huonosti. The car starts badly.
Moottorissa on jotain vikaa. There’s a problem with the engine.
Moottori ylikuumenee. The engine overheats.
Moottori sammuu heti startin jälkeen. The engine dies immediately after start-up.
Moottori sammuu heti käynnistämisen jälkeen. The engine dies immediately after start-up.
Moottorin merkkivalo palaa. The engine’s indicator light is on.
Moottorin vikavalo palaa. The engine’s fault light is on.
Moottorin käynti on epätasainen. The engine in running unevenly.
Moottorin käynti katkoo. The engine keeps stopping.
Moottori katkoo tyhjäkäynnillä. The engine stops when idle.
Moottori katkoo koko ajan. The engine keeps stopping the whole time.
Moottorin suorituskyky on heikentynyt. The engine’s performance is impaired.
Moottori nykii. The engine is choppy, jerks.
Moottori ei vastaa kaasun painamiseen. The engine doesn’t responds to acceleration.
Vasen etuvilkku ei toimi. The left front indicator doesn’t work.
Oikealta puolelta kuuluu outoa ääntä. There’s a weird sound coming from the right.
Öljyn merkkivalo palaa. The oil indicator light is on.
Autosta vuotaa öljyä. Oil leaks from the car.
Rengas puhkesi. The tire broke.
Akku on tyhjä. The car battery is empty.
Akku tyhjenee nopeasti. The battery discharges quickly.
Tuulilasissa on halkeama. The windshield is cracked.
Vaihdelaatikko ulisee. The gearbox makes a whining sound.
Konepellin alta kuuluu vinkumista. You can hear wheezing underneath the hood.
Auto kolisee kuoppaisella tiellä. The car rattles on a bumpy road.
Kytkin luistaa. The switch slips.
Jarruissa on vikaa. There’s a problem in the brakes.
Jarrut vinkuvat. The brakes squeal.
Jarrut laahaavat The brakes chop, lag.
Jarrupoljin tuntuu pehmeältä. The brake pedal feels soft.
Jarrupoljinta joutuu painamaan kovaa. The brake pedal has to be pressed hard.
Auton ilmastointi ei toimi. The car’s AC doesn’t work.
Ilmastointi puhaltaa lämmintä ilmaa. The AC blows warm air.
Korjausten pyytäminen Asking for repairs
Pystytkö korjaamaan sen jo tänään? Can you fix it today already?
Mihin mennessä pystyt korjaamaan autoni? By what time can you fix my car?
Kuinka kauan minun täytyy odottaa? How long do I have to wait?
Voitteko korjata sen huomiseksi? Can you fix it by tomorrow?
Milloin autoni on valmis? When will my car be ready?
Mitä se tulee maksamaan? What will this cost me?
Voisitteko vilkaista autoani? Could you take a look at my car?
Selitys vialle The explanation of car problems
Vaihteiston hammaspyörät ovat kuluneet. The gear wheels are worn out.
Vaihdelaatikko on kulunut. The gearbox is worn out.
Painelaakeri on hajonnut. The thrust bearing is broken.
Painelaakeri on kulunut. The thrust bearing is worn.
Rengaspaineet ovat laskeneet liian alhaisiksi. Tire pressures have fallen too low.
Sytytyksessä on jokin vika. There is a fault in the ignition.
Sytytystulpat ovat kuluneet. The spark plugs are worn out.
Sytytystulpat ovat huonossa kunnossa. The spark plugs are in poor condition.
Sytytystulpat ovat huonokuntoiset. The spark plugs are in poor condition.
Sytytystulppien johdot ovat vioittuneet. The spark plug wires are damaged.
Sytytystulppien johdot ovat vialliset. The spark plug wires are defective.
Ruiskutusjärjestelmässä on vikaa There is a problem with the injection system.
Jäähdytysnestettä ei ole tarpeeksi. There’s not enough coolant.
Jäähdytysnesteeseen on jäänyt ilmatasku. There’s an air pocket in the coolant.
Jäähdytysneste on liian likaista. The coolant is too dirty.
Jäähdyttimen putkissa on tukos. There’s a blockage in the radiator pipes.
Jäähdyttimessä on vuoto. The radiator has a leak.
Moottoriin vuotaa jäähdytysnestettä. The coolant is leaking into the engine.
Jäähdytysneste vuotaa. The coolant is leaking.
Lambda-anturi on viallinen The lambda sensor is defective.
Öljynpaineen anturi on viallinen. The oil pressure sensor is defective.
Anturi antaa väärää tietoa öljynpaineesta. The sensor gives incorrect information on oil pressure.
Moottorissa on liian vähän öljyä. There’s not enough oil in the engine.
Käytät vääränlaista öljyä. You’re using the wrong kind of oil.
Öljysihti on tukkeutunut moottorin pohjassa. The oil sump is clogged at the bottom of the engine.
Öljypumppu ei saa pumpattua öljyä. The oil pump can’t pump the oil.
Öljynpaine on liian matala. The oil pressure is too low.
Ohjaustehostimen neste on vähissä The power steering fluid is low.
Ohjaustehostimen pumppu on viallinen. The power steering pump is defective.
Ohjaustehostin vinkuu. The power steering makes a whistling sound.
Moottorinohjauslaitteessa on vikaa. There is a fault in the motor control unit.
Vesipumppu on viallinen. The water pump is defective.
Termostaatti on vioittunut. The thermostat is damaged.
Polttoainelinjastossa on tukos. There is a blockage in the fuel line.
Polttoainejärjestelmässä on vika. There’s a fault in the fuel system.
Polttoainejärjestelmässä on jokin vika. There’s some kind of fault in the fuel system.
Polttoaine on lopussa. You’re out of fuel.
Sinulla on väärää polttoainetta tankissa. You have the wrong fuel in the tank.
Polttoainepumppu on vioittunut. The fuel pump is damaged.
Polttoainepumpussa on vikaa. There is a fault in the fuel pump.
Polttoainejärjestelmään on päässyt ilmaa. Air has gotten into the fuel system.
Ilmamassamittari on viallinen The air mass meter is defective.
Suihkutussuutin on tukkeutunut. The spray nozzle is clogged.
Suuttimet ovat tukossa. The nozzles are clogged.
Nokka-akseli on kulunut. The camshaft has worn down.
Nokka-akselin asentotunnistin on viallinen. The camshaft’s position sensor is defective.
Laturin hihna on löysä. The charger belt is loose.
Laturin hihna on löysällä. The charger belt is loose.
Moniurahihna on löysä. The V-belt is loose.
Moniurahihnan kiristin on kulunut loppuun. The V-belt tensioner is worn out.
Kytkinlevy on kulunut loppuun. The clutch plate is worn out.
Kytkinlevy on lasittunut The clutch plate is glazed.
Kytkinlevyyn on päässyt öljyä. Oil has gotten into the coupling plate.
Katalysaattori on rikki. The catalyst is broken.
Katalysaattori on viallinen. The catalyst is defective.
Katalysaattorin sisuskalut ovat irti. The insides of the catalysts are loose.
Jarrut ovat jumiutuneet. The brakes are jammed.
Jarrulevyissä on kosteutta. There’s moisture in the brake discs.
Jarrulevyt ovat ruosteessa. The brake discs are rusty.
Jarrulevyt ovat todella kuluneet. The brake discs are really worn.
Jarrulevyt ovat kierot. The brake discs are twisted.
Jarrupalat ovat loppuun kuluneet. The brake pads are worn out.
Jarrupalat ovat todella kuluneet. The brake pads are really worn.
Jarrumäntä on jumissa. The brake piston is stuck.
Jarruletkut ovat turvonneet sisältäpäin The brake hoses are swollen from the inside.
Jarruletkut ovat huonossa kunnossa. The brake hoses are in poor condition.
Jarrunesteen seassa on ilmaa. There’s air in the brake fluid.
Jarrujen pääsylinteri on vioittunut. The brakes’ master cylinder is damaged.
Jarrujen pääsylinterin on löystynyt. The brakes’ master cylinder is loose.
Jarrusylinteri on jumiutunut. The brake cylinder is jammed.
Jarrusylinteri painaa jarrupalaa. The brake cylinder presses on the brake pad.
Sylinterien puristuspaineet ovat alhaiset. The pressure of the cylinders is low.
Sylintereiden puristuspaine on liian alhainen. The pressure in the cylinders is too low.
Sylintereissä on liian alhainen puristuspaine. The pressure in the cylinders is too low.
Jarrutehostimen letku vuotaa. The brake booster’s hose is leaking.
Paisuntasäiliössä on vuoto. The expansion tank has a leak.
Kannentiiviste vuotaa. The cover seal leaks.
Järjestelmä on vikatilassa. The system is in error mode.
Kaasuttimen säädöt ovat pielessä. The carburetor settings are wrong.
Ilmastoinnin kompressori on viallinen. The AC’s compressor is defective.
Ilmansuodatin on tukossa. The air filter is clogged.
Ilmansuodatin on tukkeutunut. The air filter is clogged.
Suodatin on pahasti tukossa. The filter is badly clogged.
Suodattimessa on tukos. There is a blockage in the filter.
Ilmansuodatin on liian likainen. The air filter is too dirty.
Puhaltimen moottori on viallinen. The fan motor is defective.
Kompressorin öljy on päässyt loppumaan. The compressor’s oil has run out.
Kompressorin laakeri on kulunut. The compressor’s bearing is worn.
Imusarjassa on vuoto. There’s a leak in the suction line.
Iskunvaimentimet ovat huonossa kunnossa. The shock absorbers are in bad shape.
Iskunvaimentimien kiinnitys on löysällä. The shock absorbers’ fastening is loose.
Akku on hajonnut vanhuuttaan The battery has broken down with old age.
Akun kaapelit ovat hapettuneet. The battery cables are oxidized.
Akun kaapelit ovat löysällä. The battery cables are loose.
Akku on huonokuntoinen. The battery is in poor condition.
Akun kaapelikenkä on löysällä. The battery cable lug is loose.
Autossa on oikosulku. The car is short-circuited.

Tools Used in Car Repair Shops

Finnish English
akkukaapelit battery cables
alipainemittari vacuum gage
autopukki car rack
autoramppi car ramp
hylsyavain socket wrench
jakoavain monkey wrench
kaapelikenkäpihdit crimping pliers
kiintolenkkiavain combination wrench
kiintoavain open-end wrench
kulmahiomakone, rälläkkä angle grinder
kuulapäävasara ball-peen hammer
kärkipihdit tip pliers
käynnistyskaapelit starter cables
leka, pajavasara sledgehammer
lenkkiavain box wrench
moniotepihdit multi-grip pliers
momenttiavain torque wrench
nivelväännin articulated wrench
paineilmahylsy pneumatic sleeve
paineilmakompressori air compressor
peltisakset tin snips
porakone power drill
puukko knife
rakennusmiehen vasara regular hammer
rasvaprässi grease gun
ruuvimeisseli screwdriver
ruuvipenkki, ruuvipuristin bench vise
räikkäväännin ratchet wrench
sivuleikkurit wire cutters
tunkki jack
työkalupakki toolbox
työntömitta callipers
yhdistelmäpihdit combination pliers
yleismittari multimeter
öljynsuodatinavain oil filter wrench

There are of course many more car problems, but this list is meant to give you some useful phrases. Translations of car problems are rare online. Hopefully this page will give you something to work with.

Please check out our car accident vocabulary page as well!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments