Finnish for busy people

Puoli HALF – Puolet Puolestani Puolella Puolisalaa

In its most basic meaning, puoli means “half”. However, it can also mean other things and can be used in many different contexts. Let’s take a look at the many uses of puoli!

Table of Contents
 1. Table of inflection
 2. Puoli means half
  1. Puoli neljä – Half past three – Telling the time
  2. Puoli litraa – Half a liter
  3. Puoli miehistä – Half of the men
  4. Puolen tunnin päästä – In half an hour
 3. Puoli means side
  1. Examples that make sense in English
  2. Typical Finnish examples
 4. Puoli in postpositions
  1. Example sentences of postpositions
  2. The inflection of postposition
 5. Puoli in adverbs
 6. Puoli in compound words
  1. Opposing sides: pääpuoli ja häntäpuoli
  2. Incompleteness: kuollut ja puolikuollut
  3. Compound adjectives: isänpuoleinen ja miespuolinen
  4. Compound numbers: puolikymmentä
 7. Sayings with puoli
 8. Useful example sentences

1. Table of inflection

Case Singular Plural
nominative puoli puolet
partitive puolta puolia
genitive puolen puolten, puolien
missä puolessa puolissa
mistä puolesta puolista
mihin puoleen puoliin
millä puolella puolilla
miltä puolelta puolilta
mille puolelle puolille
translative puoleksi puoliksi
essive puolena puolina

2. Puoli Means Half

Puoli can mean both half of a whole (e.g. a whole apple vs half an apple) and half of a group of things (e.g. a group of students vs half of that group). It’s also used with telling the time.

2.1. Puoli Neljä – Telling the time

Let’s start with telling the time. The Finnish puoli differs from the English “half past”. For example, “half past three” is puoli neljä in Finnish. You can learn more about that in the article that deals with telling the time.

One interesting less obvious thing is that, in Finnish, you can use “half” without the hour. The context will tell you what the hour in the situation is: “Tulen puolelta” means literally “I’m coming at half”. It will get its meaning depending on the time of speaking, or from the context in general.

Finnish English
Kello on [puoli neljä]. It’s three thirty.
Tulen [puoli viideltä]. I’ll come at four thirty.
Se kestää [puoli kymmeneen asti]. It lasts until nine thirty.
Tulen [puoli tuntia myöhässä]. I’ll be half an hour late.
Hän tuli [puoli tuntia sitten]. She came half an hour ago.
Konsertti alkaa [puolen tunnin päästä]. The concert will begin in half an hour.
Kello on kohta puoli. It’s almost half.
Tavataan puolelta! Let’s meet when it’s half!

2.2. Puoli litraa – Half a liter

Generally, when used to express half of a quantity, puoli will be followed by the partitive case. This is especially the case with measurements such as litra, senttimetri, kilo or kilometri.

Finnish English
Juon puoli litraa maitoa. I drink half a liter of milk.
Korot nousivat puoli prosenttia. The interests rose half of a percentage.
Hän on neljä ja puoli vuotta vanha. She’s four and a half years old.
Pöydällä oli puoli kiloa perunoita. There was half a kilo of potatoes on the table.

2.3. Puolet miehistä – Half of the men

If we’re dealing with half of a group (#1), it will be will appear in the plural puolet and be accompanied by the plural mistä-form (plural elative). The word order of these two elements is free (#2). Unusual in this sentence construction is that the verb will be in the singular (e.g. valvoo vs. valvovat).

The mistä-case in the singular (singular elative) will be used when you’re referring to half of a countable thing (e.g. half an apple) (#3). Again, the word order is free.

# Finnish English
1 Puolet oppilaista valvoo liian myöhään. Half of the students stay up too late.
1 Puolet koulun tytöistä rakastaa pinkkiä. Half of the school’s girls love pink.
1 Puolet omenoista on homeessa. Half of the apples are moldy.
1 Lisää puolet omenoista taikinaan. Add half of the apples to the dough.
2 Pojista puolet menee ammattikouluun. Half of the boys will go to vocationaly school.
2 Mansikoista puolet myydään ekana päivänä. Half of ther strawberries are sold during the first day.
3 Syön tästä pizzasta vain puolet. I will eat only half of this pizza.
3 Olen lukenut jo puolet kirjasta. I’ve already read half of the book.
3 Puolet paperista kastui sateessa. Half of the paper got wet in the rain.

2.4. Puolen tunnin päästä – In half an hour

Puoli can also be part of a phrase, in which case it will be inflected in the same case as the word attached to it.

Finnish English
Ari saapuu [puolen tunnin päästä]. Ari will arrive [in half an hour].
Valmistun [puolen vuoden kuluttua]. I will graduate [in half a year].
[Puolessa tunnissa] ehtii tehdä kaiken. One can do everything [in half an hour].
Sukat [puoleen hintaan]! Socks [for half price]!
[Kumman puolen] haluat? [Which half] do you want?
Keskustellaan nyt [huonoista puolista]. We’re chatting [about the bad sides] now.
Rakastuin [hänen hyviin puoliinsa]. I fell in love [with his good sides].

3. Puoli Means Side

Puoli also means “side”. This is also the case in English, take for example the phrase “There are two sides to every story”. However, Finnish seems to go much further with using puoli to mean “side” than English does.

Below, I’m first listing some situations where puoli is used in much the same way as in English. Lower down, you can find some situations that I consider typically Finnis,

3.1. Examples that make sense in English

Finnish English
Kirjoita paperin [toiselle puolelle]. Write on [the other side] of the paper.
Kolikolla on [kaksi puolta]. The coin has [two sides].
Ruoanlaitto ei ole [Arin vahvin puoli]. Cooking isn’t [Ari’s strongest side].
[Kumpikaan puoli] ei antanut periksi. [Neither side] gave in.
Listaa [hyvät ja huonot puolet]. Make a list of [the good and bad sides].
[Hyvä puoli] tässä on se, että… [The good side] of this is that…
Tässä on [vain huonoja puolia]. There are [only bad sides] to this.
Jokaisella tarinalla on [kaksi puolta]. There are [two sides] to every story.
Laki oli [hänen puolella]. The law was [on her side].
[Kuun pimeällä puolella] on suuri kraatteri. There’s a large crater [on the dark side of the moon].

3.2. Typical Finnish Examples

I’m sure there are other languages that also do this, but I see the following sentences as typically Finnish. In these phrases, people perceive two sides that aren’t necessarily clear immediately.

 1. The weather has two sides: plus and minus, above and below freezing.
 2. Adjacent rooms can be seen as two sides: the kitchen and the living room; the shop and the storage area.
 3. Around new year’s eve, the year has two sides: this year and the year coming.
 4. Finland and Sweden can be seen as two sides when considering where someone was born.
 5. Meetings usually start with an official part, after which things get more casual.
 6. Evening and morning can be seen as two sides of the day that meet at midnight.
# Finnish English
1 Lämpötila laski [pakkasen puolelle]. The temperature went below freezing.
1 Lämpötila pysyi [pakkasen puolella]. The temperature stayed below freezing.
2 Siirrytään [keittiön puolelle]. Let’s move to the kitchen.
2 Ari odottaa [olohuoneen puolella]. Ari is waiting in the living room.
2 Asiakas odottaa [kaupan puolella]. A customer is waiting in the shop.
2 Myyjä nukkuu [varaston puolella] . The seller is sleeping in the storage area.
3 Lomani alkaa [tämän vuoden puolella]. My vacation begins on this side of the year.
4 Hän on kotoisin [Ruotsin puolelta]. He was born in Sweden.
5 [Kokouksen virallinen puoli] päättyi. The official side of the meeting ended.
6 Nukahdin vasta aamupuolella. I only fell asleep after midnight.
6 Lumisade on alkanut jo iltapuolella. The snow came in the evening already.

4. Puoli in Postpositions

There are multiple postpositions that include the word puoli. The main word of a postposition is usually inflected in the genitive case.

4.1. Example Sentences of Postpositions

The following table contains two types of postpositions. First, you can find the postpositions with puoli as a compound word (e.g. alapuolella) (#1). Next, there are the postpositions that consist of two words (e.g. vasemmalla puolella) (#2).

In this first table, you can find the missä form of puoli-postposition.

# Finnish English
1 [Talon ulkopuolella] on kaksi koiraa There are two dogs [on the outside of the house].
1 [Talon sisäpuolella] on hometta. There’s mold [on the inside of the house].
1 [Pöydän yläpuolella] roikkuu lamppu. A lamp is hanging [above the table].
1 [Pöydän alapuolella] nukkuu kissa. A cat is sleeping [under the table].
1 [Ottelun alkupuolella] Aria jännitti. [At the beginning of the match] Ari was nervous.
1 [Ottelun loppupuolella] Ari kaatui. [Towards the end of the match] Ari fell.
1 Mustelma on [säären etupuolella]. The bruise is [on the front side of the leg].
1 [Talon takapuolella] on suuri terassi. There’s a large patio [at the back side of the house].
1 Sisäänkäynti on [talon eteläpuolella]. The entrance is [on the South side of the house].
1 Ikkunat ovat [talon pohjoispuolella]. The windows are [on the North side of the house].
1 Se sijaitsee [Helsingin itäpuolella]. It’s located [on the East side of Helsinki].
1 [Keskustan länsipuolella] on kauppoja. There are stores [on the West side of the city center].
1 [Talon oikealla puolella] on kauppa. There’s a store [on the right side of the house].
1 [Talon vasemmalla puolella] on kirkko. There’s a church [on the left side of the church].
1 Pysy [pihan tällä puolella]. Stay [on this side of the yard].
1 Seisot [tien väärällä puolella]. You’re standing [on the wrong side of the road].
1 [Kadun toisella puolella] on kirjasto. There’s a library [on the other side of the street].

4.2. The Inflection of Postposition

The postpositions above can also be inflected in the mihin and mistä form (e.g. sisäpuolella : sisäpuolelta : sisäpuolelle). Read more about the inflection of postpositions.

English Mihin Missä Mistä
above pöydän yläpuolelle pöydän yläpuolella pöydän yläpuolelta
underneath pöydän alapuolelle pöydän alapuolella pöydän alapuolelta
at the outside talon ulkopuolelle talon ulkopuolella talon ulkopuolelta
at the inside talon sisäpuolelle talon sisäpuolella talon sisäpuolelta
on the front side talon etupuolelle talon etupuolella talon etupuolelta
on the back side talon takapuolelle talon takapuolella talon takapuolelta
on the South side talon eteläpuolelle talon eteläpuolella talon eteläpuolelta
on the East side talon itäpuolelle talon itäpuolella talon itäpuolelta
on the West side talon länsipuolelle talon länsipuolella talon länsipuolelta
on the North side talon pohjoispuolelle talon pohjoispuolella talon pohjoispuolelta
at the beginning loman alkupuolelle loman alkupuolella loman alkupuolelta
towards the end loman loppupuolelle loman loppupuolella loman loppupuolelta
on the right side talon oikealle puolelle talon oikealla puolella talon oikealta puolelta
on the left side talon vasemmalle puolelle talon vasemmalla puolella talon vasemmalta puolelta
on this side tien tälle puolelle tien tällä puolella tien tältä puolelta
on the wrong side tien väärälle puolelle tien väärällä puolella tien väärältä puolelta
on the other side tien toiselle puolelle tien toisella puolella tien toiselta puolelta

5. Puoli in Adverbs

There are some commonly used instructive phrases that include the word puoli. The ending of the instrucive is -in and will appear in both words of the phrases (#1). Further below, you can find other adverbs including the word puoli (#2). The last group in the table below are adverbs ending in -tse (the ancient prolative case) (#3).

Sometimes, it’s hard to decide whether something is an adverb, a postposition of a noun. For example, adverbs can be used postpositionally and so can some nouns. Some of these do come with a genitive-case main word, others don’t. As such, you should take my division with a grain of salt and not get caught up on the terms.

# Finnish English
1 Se oli [kaikin puolin] onnistunut. It was a success [in every way].
1 Olin [kaikin puolin] tyytyväinen siihen. I was [fully] satisfied with it.
1 [Päällisin puolin] kaikki näyttää hyvältä. [On the surface] all seems well.
1 Elän [päällisin puolin] normaalia elämää. I [seem] to be living a normal life.
1 Virheitä on tehty [puolin ja toisin]. Mistakes have been made [on both sides].
1 Tilanne on hankala [puolin ja toisin]. The situation  is difficult [for all sides].
1 Se oli [molemmin puolin] pettymys. It was a disappoint [for both sides].
1 [Tien molemmin puolin] on oja. There’s a ditch [on both sides of the road].
1 [Molemmin puolin tietä] on puita. There are trees [on both sides of the road].
1 Talot on rakennettu [tien kahtapuolin]. The buildings have been built [on either side of the road].
1 Vanhemmat seisovat [kahtapuolin häntä]. The parents stand [on either side of him].
2 Työ valmistuu pikapuoleen. The work will be done [soon].
2 Niitä tulee kohtapuoleen enemmänkin. There will be more of those [soon].
2 Tiepuolessa kasvaa kukkia. Flowers grow [on the side of the road].
2 Pysäköi autosi tiepuoleen. Park your car [on the side of the road].
2 Katselin autoja tiepuolesta. I watched cars [from the side of the road].
2 Olet puolitiessä helvettiin. You’re [halfway] to hell.
2 Olemme vasta puolitiessä. We’re only [halfway].
2 Remontti jäi puolitiehen. The renovation was abandoned [halfway].
2 Vuokrataan auto jostain puolitiestä! Let’s rent a car somewhere [halfway]!
2 Kysymys esitettiin [aterian puolivaiheilla]. The question was asked [at mid-meal].
2 [Lokakuun puolivaiheilla] lämpötila laski. [Mid October] the temperature dropped.
2 Se kestää [syyskuun puolivaiheille] asti. It lasts until [mid September].
2 [Kesäloman puolivälissä] hermostuin. I got nervous [halfway the summer vacation].
2 [Kesäloman puolessavälissä] hermostuin. I got nervous [halfway the summer vacation].
2 [Rinteen puolivälissä] on vielä puita. There are still trees [halfway of the slope].
2 [Vastakkaisella puolella] on portaat. [On the opposite side] are the stairs.
3 [Mäen alapuolitse] kulkee tunneli. [Below the hill] runs a tunnel.
3 Vesi valui ulkopuolitse pois. The water drained away [via the outside].
3 B-taloon pääsee sisäpuolitse. You can get to the B-building [via the inside].
3 Hän pääsi pihalle [talon takapuolitse]. He got to the yard [via the back of the house].
3 Tie kulkee [kirjaston etupuolitse]. The road runs [past the front side of the library].
3 Purjehdin kotiin [saaren pohjoispuolitse]. I sailed home [past the North of the island].
3 [Suomen eteläpuolitse] kulkee sadealue. The rainfall area goes [via the South side of Finland].
3 Tie kulkee [järven itäpuolitse]. The road goes [on the East side of the lake].
3 Sateet kiertävät Suomea länsipuolitse. The rains circle Finand [from the West side].
3 Juoksin sisäänkäynnille [pihan puolitse]. I ran to the entrance [from the side of the yard].

6. Puoli in Compound words

6.1. Opposing sides: pääpuoli ja häntäpuoli

The examples below all can be used as part of a pair expressing the two sides of something.

Finnish English
käärmeen häntäpuoli the back of the snake (tail side)
käärmeen pääpuoli the front of the snake (head side)
käden kämmenpuoli the palm of the hand
käden selkäpuoli the back of the hand
silakkafileen lihapuoli the meat side of herring fillets
silakkafileen nahkapuoli the skin side of herring fillets
ottelun alkupuoli the beginning of the match
ottelun loppupuoli the latter part of the match
talon etupuoli the front of the house
talon takapuoli the back of the house
miinuspuoli the down side
pluspuoli the plus side
veneen etupuoli the front side of the boat
veneen peräpuoli the read side of the boat
kaapin sisäpuoli the inside of the cupboard
kaapin ulkopuoli the outside of the cupboard
mäen suojanpuoli the sheltered side of the hill
mäen tuulenpuoli the windy side of the hill
puun latvapuoli the top of the tree
puun tyvipuoli the base of the tree
työnantajapuoli the employers’ side
työntekijäpuoli the employee’s side
kriisin valopuoli the bright side of the crisis
kriisin varjopuoli the shadow side of the crisis

6.2. Incompleteness: kuollut ja puolikuollut

Below, you can find more word pairs; this time with puoli- at the beginning of the compoud word. With these pairs, the latter expresses that something is incomplete or somehow less that the base word.

In the English translations, you after get half- or semi- compound words. The list below contains nouns (#1), adverbs (#2) and adjectives (#3).

# Finnish English
1 ympyrä – puoliympyrä circle – semicircle
1 kaari – puolikaari arc – semi-arc
1 kansi – puolikansi cover – quarterdeck
1 puomi – puolipuomi barrier – half-barrier (traffic)
1 pylväs – puolipylväs column, pillar – half-column
1 peite – puolipeite cover – half-cover for car
1 verho – puoliverho curtain – lower-half curtain
1 hame – puolihame skirt – half-skirt
1 alushame – puolialushame petticoat – half-petticoat
1 sormikas – puolisormikas glove – fingerless glove
1 pellava – puolipellava flax – cotton linen
1 joukkue – puolijoukkue team – half the team
1 totuus – puolitotuus truth – half-truth
1 jumala – puolijumala god – demigod
1 matka – puolimatka trip – halfway of the trip
1 metalli – puolimetalli metal – semi-metal
1 voltti – puolivoltti somersault – handsping
1 päivä – puolipäivä day – midday
1 orpo – puoliorpo orphan – half-orphan
1 sisarus – puolisisarus sibling – half-sibling
1 loinen – puoliloinen parasite – semi-parasite
1 kaksoispiste – puolipiste colon – semicolon
1 täysihoito – puolihoito full board – half board
1 täysikuu – puolikuu full moon – half moon
1 kokoaalto – puoliaalto full-wave – half-wave
2 salaa – puolisalaa secretly – semi-secretly
2 tangossa – puolitangossa (flag) raised – at half-mast
2 pukeissa – puolipukeissa dressed – half-dressed
2 polveen – puolipolveen to the knee – halfway to the knee
2 reiteen – puolireiteen to the thigh – to mid-thigh
2 vuosittain – puolivuosittain yearly – semi-annually
2 väkisin – puoliväkisin by force – somewhat forced
2 hereillä – puolihereillä awake – half awake
2 unessa – puoliunessa asleep – half-asleep
2 vahingossa – puolivahingossa accidentally – partly accidentally
2 varjossa – puolivarjossa in the shade – half in the shadow
3 varjoisa – puolivarjoisa shady – semi-shady
3 kuollut – puolikuollut dead – half-dead
3 kuiva – puolikuiva dry – medium-dry (wine)
3 makea – puolimakea sweet – semi-sweet (wine)
3 kova – puolikova hard – semi-hard
3 kypsä – puolikypsä ripe – half-ripe (fruit)
3 kypsä – puolikypsä well-done – medium (meat)
3 raaka – puoliraaka rare – underdone
3 kiinteä – puolikiinteä solid – semi-solid
3 karkea – puolikarkea coarse – semi-coarse
3 tyhjä – puolityhjä empty – half empty
3 pimeä – puolipimeä dark – half-dark
3 sokea – puolisokea blind – half-blind
3 kuuro – puolikuuro deaf – half-deaf
3 valmis – puolivalmis ready – half-done
3 alaston – puolialaston naked – semi-nude
3 avoin – puoliavoin open – semi-open
3 tuttu – puolituttu familiar – semi-familiar
3 hullu – puolihullu crazy – half-crazy
3 ilmainen – puoli-ilmainen free – semi-free
3 julkinen – puolijulkinen public – semi-public
3 virallinen – puolivirallinen official – semiofficial
3 kiiltävä – puolikiiltävä glossy – semi-glossy
3 mätä – puolimätä rotten – half-rotten
3 pilvinen – puolipilvinen cloudy – partly cloudy
3 pitkä – puolipitkä long – half-long
3 pyöreä – puolipyöreä round – half-round
3 suppea – puolisuppea narrow – semi-narrow
3 kokonainen – puolinainen complete – halfway

6.3. Some Additional Words

These groups of words either have their own special meaning, or come without another words as a pair.

 1. In a new marriage, the prefix “step” in English will be puoli in Finnish.
 2. If half of something is missing, we can use puoli to describe the half that’s left. These are adjectives.
 3. Sometimes there are two parts (e.g. parties of an agreement), but there isn’t a specific name for each.
# Finnish English
1  äitipuoli  stepmother
1  isäpuoli  stepfather
1  lapsipuoli  stepchild
1  velipuoli  stepbrother
1  siskopuoli  stepsister
2 jalkapuoli one-legged “leg half”
2 silmäpuoli one-eyed “eye half”
2 mielipuoli madman “mind half”
2 muotopuoli shapeless “shape half”
3 vastapuoli opponent, opposition
3 osapuoli party
3 sopimuspuoli party of an agreement
3 riitapuoli party in a dispute

6.4. Compound adjectives: isänpuoleinen and miespuolinen

There is a wide range of compound adjectives ending in either -puolinen or -puoleinen. The general rule is that with -puoleinen you need to use the genitive, and with -puolinen the basic form. However, this doesn’t explain at all when which of the two is used.

# Finnish English
1 mäen etelänpuoleinen rinne the slope on the South-side of the hill
1 pohjoisenpuoleinen huone a room on the North-side of the house
1 isänpuoleinen sukulainen a relative from father’s side
1 äidinpuoleinen sukulainen a relative from mother’s side
1 oikeanpuoleinen ajovalo the right headlight
1 vasemmanpuoleinen ajovalo the left headlight
1 pahemmanpuoleinen krapula a hangover that’s worse than normal
1 paremmanpuoleinen hotelli a hotel that’s a bit more fancy
1 heikonpuoleinen käsityskyky fairly poor perception
1 uudenpuoleinen liesi a fairly new stove
1 laiskanpuoleinen mies a fairly lazy man
1 hitaanpuoleinen tietokone pc that’s on the slow side
1 kadunpuoleinen ikkuna a window facing towards the street
1 pihanpuoleinen ikkuna a window facing the yard
1 päivänpuoleinen ikkuna a window that gets daylight
1 tienpuoleinen ikkuna a window facing the road
1 päänpuoleinen sängynpääte the head-side of the bed’s headboard
1 veneen suojanpuoleinen kylki the leeward side of the boat
1 tuulenpuoleinen rannikko the coast that’s windward
1 tuonpuoleinen elämä the afterlife
1 tämänpuoleinen ranta the beach on this side of the river
2 pohjoispuolinen rinne the North-side slope
2 itäpuolinen rannikko the East-end coast
2 länsipuolinen raknnikko the West-end coast
2 mielipuolinen nauru crazy laughter
2 selkäpuolinen hermo dorsal nerve
2 tietopuolinen opetus theoretic teaching
2 sukupuolinen käyttäytyminen sexual behavior
2 transsukupuolinen transsexual, transgender
2 intersukupuolinen intersexual
2 muunsukupuolinen non-binary gender
2 cissukupuolinen cissexual (gender match birth sex)
2 kaksisukupuolinen hermafrodite (flower)
2 miespuolinen työkaveri a male coworker
2 naispuolinen työkaveri a female coworker
2 tyttöpuolinen serkku a female cousin
2 poikapuolinen serkku a male cousin
2 urospuolinen eläin a male animal
2 koiraspuolinen eläin a male animal
2 naaraspuolinen eläin a female animal
2 poikkipuolinen asenne willful, transversal attitude
2 pintapuolinen ihminen superficial person
2 pintapuolinen käsittely cursory treatment
2 kaikinpuolinen hyvinvointi general well-being
2 kaikinpuolinen kehitys overall development
2 yksipuolinen ruokavalio one-sided diet
2 jokapuolinen tarkastelu all-round review
2 monipuolinen ruokavalio a varied diet
2 toispuolinen halvaus unilateral stroke
2 molemminpuolinen luottamus mutual trust
2 ulkopuolinen tarkkailija external observer
2 tasapuolinen kohtelu equal treatment
2 kaksipuolinen teippi two-sided tape
2 sisäpuolinen ikkuna inside window (with double windows)
2 talon takapuolinen tontti the plot of the back of the house
2 yläpuolinen kerros upper floor, situated above ours
2 lattian alapuolinen rakenne the structure situated below the floor

6.5. Compound numbers: puolikymmentä

Of the words below, the first and the second are in frequent use, so you should definitely study those. The rest are much rarer, but interesting in their own way! Puoli means half, so puolikymmentä means half of ten. It’s similar to the English “half a dozen”.

Finnish English
Minttu on puolivuotias. Minttu is half a year old.
Hän on puolitoista vuotta vanha. She’s one and a half years old.
Hän on puolisentoista vuotta vanha. She’s about one and a half years old.
puolivuotinen tyytyväisyyskysely semi-annual satisfaction survey
Tässä on puolituntinen video. Here’s a half-hour video.
Laiva kulkee puolitunneittain. The ship goes with 30 minute intervals.
puolitoistakymmentä henkeä “one and a half tens” = 15 people
puolikymmentä henkeä “half ten” = 5 people
puolisenkymmentä henkeä “about half ten” = about 5 people
puolisataa henkeä “half hundred” = 50 people
puolisensataa henkeä “about half hundred” = about 50 people
puolitoistasataa millilitraa “one and a half hundred” = 150 milliliters
puolisentoistasataa millilitraa “about one and a half hundred” = about 150 milliliters
puolituhatta vierailijaa “half thousand” = 500 visitors
puolituhantinen joukko a group “of half thousand” = 500 people

7. Sayings with puoli

Here are some sayings and phrases with puoli, where it means both “half” and “side”.

 • Hän kuuntelee puolella korvalla.
  Literally: She listens with half an ear.
  Meaning: She’s only half-listening.
 • Hän ymmärsi jo puolesta sanasta.
  Literally: She understood by half a word already.
  Meaning: She understood right away.
 • Kolikolla on kaksi puolta.
  Literally: The coin has two sides
  Meaning: Things can look quite different from someone else’s perspective
 • Hän ei sanonut mitään puoleen eikä toiseen.
  Literally: She didn’t say anything this side nor the other.
  Meaning: She didn’t express what she thought herself.
 • Hän sai naurajat puolelleen.
  Literally: She got the laughers on her side.
  Meaning: The huomorous/light-hearted/thoughtless people chose her side.
 • Elämän ehtoopuoli
  Literally: Life’s evening side
  Meaning: Old-age, the twilight years

8. Useful Example Sentences

Finnish English
Kello on jo [puoli neljä]. It’s already three thirty.
Kurssi alkaa [puoli kymmeneltä]. The course starts at nine thirty.
Tavataan puolelta! Let’s meet when the time is x:30!
Olen [puoli tuntia myöhässä]. I’m half an hour late.
Hän saapui [puoli tuntia sitten]. She arrived half an hour ago.
Konsertti alkaa [puolen tunnin päästä]. The concert will begin in half an hour.
Kirjoita ylös [hyvät ja huonot puolet]. Write the pros and cons down.
Siinä on puolensa. It has its (good) sides, benefits.
Kaikissa on puolensa. Everything has its (good) sides, benefits.
Hän puhuu [koko perheen puolesta]. He speaks on behalf of the whole family.
Tein sen [hänen puolesta]. I did it for her, on her behalf
Hän saa [minun puolestani] tulla. He can come as far as I’m concerned.
[Kenen puoleen] minun pitäisi kääntyä? Who should I turn to?
[Kenen puolella] sinä oikein olet? Whose side are you on really?
Pidä puolesi. Stand your ground, don’t give in.
Hän piti puolensa väittelyssä. He held his own in the debate.
Ilo oli [minun puolellani]. My pleasure. No problem.
Asiassa on monta puolta. This is a complex issue.
Laatikossa: tämä puoli ylöspäin. On a box: this side up.
[Kumman puolen sängystä] haluat? Which side of the bed do you want?
Jaetaanko pizza puoliksi? Shall we divide the pizza in half?
Syödäänkö pizza puoliksi? Shall we each eat half of the pizza?
Olen nähnyt elämän varjopuolen. I’ve seen the rough side of life.
Olen etsinyt avaintani [joka puolelta]. I’ve searched for my key all over.
[Joka puolella] on juoppoja. There are drunkards all over.
Lasi on puoliksi tyhjä. The glass is half-empty.
Lasi on puolillaan vettä. The glass if half-filled with water.
Tunnen itseni ulkopuoliseksi. I feel like an outsider.
Kirjoita paperin kääntöpuolelle. Write on the other side of the paper.
Yritän syödä monipuolisesti. I try to eat a variety of things.
Ymmärrän vain puolet tästä. I only understand half of this.

There you have it: puoli means “half”, “side” and so much more! Let me know what you think below!

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments