Huom! This website is currently under heavy construction!

Social Security – Sosiaaliturva – Kela Sanastoa

Finnish has a pretty good social security system, compared to some other countries. The part of the government that deals with social security benefit applications in Finland is called Kela. They can support you by paying a housing benefit, paying part of your medication and visits to the doctor.

Finnish English
asumistuki housing allowance
avioliittoneuvola marriage guidance center
eläkeläinen pensioner
eläkerahasto pension fond
esikoulu, eskari preschool
hakemus application
hammashoito tooth care
henkilötunnus identity number
isyysloma paternity leave
jono queue
jäädä eläkkeelle to retire
kansaneläke national pension
Kela Finnish Social Security Agency
kelakortti social security card
kodinhoidon tuki household help
korvaus compensation
kunnallinen communal / municipal
lapsilisä child benefit
lastenneuvola child health center
lastentarha kindergarten
lausunto testimonial
lomake form
myönnetty approved of
odotusaika waiting period
omavastuu deductible
opintotuki student aid
osa-aikaeläke partial disability pension
palvelu service
perhepäivähoito family day care
psykoterapia psychotherapy
päivähoito day care
päiväraha daily allowance
päätös decision
sairausvakuutus health insurance
todistus certificate
tuki support, aid
turvakoti shelter
työkyvyttömyyseläke disability pension
työttömyys unemployment
työttömyyskorvaus unemployment benefit
työttömyysturva unemployment security
valitusoikeus right to appeal
vanhempainloma parental leave
äitiysavustus maternity benefit
äitiysloma maternity leave
äitiyspakkaus maternity package

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.