Finnish for busy people

Words Ending in -Sto/-Stö

Some nouns can be altered by adding -stO at the end of them (the big O means it can be both -sto or -stö depending on vowel harmony). The new word will mean a collection (multitude) of the old one. Saari is for example “island”, while saaristo is a collection of islands close together. Let’s look at some words ending in -sto/-stö below!

Noun Collective Context Translation
aine aineisto Mitä aineistoa kerätään? What data is being collected?
elin elimistö Elimistön solut toimivat elimissä. The body‘s cells work in the organs.
eläin eläimistö Paikan eläimistö koostuu käärmeistä. The fauna here consists of snakes.
enemmän enemmistö Enemmistö ihmisistä juo teetä. The majority of people drink tea.
henkilö henkilöstö Henkilöstöön kuuluu 200 henkilöä. The staff consists of 200 people.
hermo hermosto Hermosto koostuu hermosolmukkeista. The nervous system consists of nerve nodes.
hinta hinnasto Hinnasto on voimassa 1.1.2021 alkaen. The price-list is valid from Jan 1st 2021.
huone huoneisto Tässä huoneistossa on 1 makuuhuone. There is 1 bedroom in this apartment.
hylly hyllystö Myydään: Ikean hyllystö (10 hyllyä). For sale: shelf unit from Ikea (10 shelves)
ilma ilmasto Voidaanko ratkaista ilmastokriisi? Can we solve the climate crisis?
johtaja johtajisto Neuvonantaja avustaa johtajistoa. The advisor assists the leaders.
juuri juuristo Omenapuun juuristo levittyy laajalle. The root system of an appletree spreads wide.
kalu kalusto Palokunnan kalusto on monipuolista. Firefighting equipment in versatile.
kartta kartasto Tässä kartastossa on 27 karttaa. There are 27 maps in this atlas.
kasvi kasvisto Kasvisto koostuu makeanveden kasveista The flora consists of freshwater plants.
kirja kirjasto Kirjasto on täynnä kirjoja. The library is full of books.
kone koneisto Tässä koneessa on elektroninen koneisto. This machine has an electronic mechanism.
kortti kortisto Kortisto koostuu asiakirjakorteista. The card index consists of document cards.
köysi köysistö Köysistössä oli vaurio: köysi katkesi. The rigging was damaged: a rope snapped.
laiva laivasto Laivastoon kuuluu lähes sata laivaa. The fleet includes almost one hundred boats.
maa maasto Maasto on järkyttävän kuivaa. The terrain in shockingly dry.
laite laitteisto Laitteisto koostuu fyysisistä laitteista Hardware consists of physical devices.
lehti lehdistö Lehdistö kuhisee uutisesta. The press is buzzing with the news.
lihas lihaksisto Lihaksisto koostuu 600 lihaksesta. The musculature consists of 600 muscles.
lintu linnusto Suomen linnusto on monipuolinen. Finnish birdlife is varied.
luu luusto Luustoon kuuluu kaksisataa luuta. The skeleton cosists of 200 bones.
mies miehistö Miehistö evakuoi vammaisia matkustajia. The crew evacuated disabled passengers.
neuvo neuvosto Eurooppa-neuvosto neuvoo EU-maita. The European Council advises EU-countries.
nimi nimistö Suomen nimistö on monipuolistunut. The Finnish nomenclature has diversified.
ohjelma ohjelmisto Word-ohjelma on Office-ohjelmistossa. The program Word is in Office-software.
oikea oikeisto Oikeisto haluaa matalat verot. The right wing wants low taxes.
osa osasto Leipäosaston valikoima on pieni. The bread department‘s selection is small.
puku puvusto Teatterin puvustossa ommellaan pukuja.
Costumes are sewn in the theater’s wardrobe.
puu puusto Puusto on mäntyvaltaista. The stand of forest is pine dominated.
raha rahasto Rahastot sopivat säästäjille. Trust funds are suitable for savers.
saari saaristo Nämä saaret muodostavat saariston. These islands form an archipelago.
sana sanasto Taaperon sanastoon kuuluu 10 sanaa. A toddler’s vocabulary consists of 10 words.
säe säkeistö Laulan laulusta vain ensimmäisen säkeistön. I only sing the first verse of the song.
tie tiestö Tiestö murenee rahanpuutteessa. Road network crumbles for lack of money.
tila tilasto Tilastot näyttävät tämänhetkisen tilan. The statistics show the current state of things.
toimi toimisto Toimisto on hyvin valaistu. The office is well-lit.
vara varasto Varastossa on paljon tavaraa. There are a lot of things in the stockroom.
vesi vesistö Suomen vesistöt ovat hyvässä kunnossa. The Finnish waters are in good condition.
vähemmän vähemmistö Vähemmistöjä ei saa unohtaa. Minorities shouldn’t be forgotten.
väki väestö Väestö kasvaa ja väki vanhenee. The population grows and the people age.
väline välineistö Helikopterilla voidaan kuljettaa välineistöä. The helicopter can transport equiment.
ympäri ympäristö Meidän täytyy suojella ympäristöä. We need to protect the environment.

That’s it for words ending in -sto/stö!

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of