Finnish for busy people

Other languages

Mikä 和Mitä的差别

Mikä 和Mitä的差别

March 25, 2022
MIKÄ sinun nimi on? MITÄ sinä syöt? MIKÄ tämä on? MITÄ tämä on? 本文中,我们将一起学习:在问句中,何时使用mitä,何时使用mikä。
Tai和Vai的差别

Tai和Vai的差别

September 13, 2021
点击这里,来学习TAI和VAI的区别! 这两个词都是连接词,但是它们的含义略有不同,分别用于不同类型的句子。