Finnish for busy people

Työhaastattelu suomeksi – Job interview in Finnish

This article lists many types of important sentences you could use during a job interview in Finnish (työhaastattelu suomeksi). It’s a good idea to read these phrases and consider which ones are beneficial to you when applying for a job.

1. Basic job interview vocabulary

Finnish English
työhaastattelu job interview
haastattelija interviewer
työnhakija jobseeker, applicant
työntekijä employee, worker
työnantaja employer
ansioluettelo CV
työhakemus job application
työpaikkailmoitus job advertisement
työhistoria working history
työkokemus working experience
osaaminen competence, expertise
motivaatio motivation, drive
videohaastattelu video interview
ensivaikutelma first impression
saada työpaikka to get a job
päästä töihin to get a job somewhere
palkata to hire
työllistää to employ
irtisanoutua to resign
irtisanoa to fire
saada potkut to be fired
saada lähtöpassit to be fired
lomauttaa to lay off
tehdä työtä to do (your) job
olla palkkatöissä to be in paid employment
hakea työtä to search for a job

2. Finnish job interview questions

Finnish English
Kerro vähän itsestäsi. Tell us a little about yourself.
Kuinka kauan olet asunut Suomessa? How long have you lived in Finland?
Viihdytkö täällä? Do you like living here?
Mitä kieliä osaat? What languages do you speak?
Millainen koulutus sinulla on? What kind of education do you have?
Miksi olet valinnut tämän ammatin? Why have you chosen this profession?
Millaista työkokemusta sinulla on? What kind of work experience do you have?
Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissasi? What have you learned in your previous jobs?
Millaista teknistä osaamista sinulla on? What kind of technical expertise do you have?
Miten voit hyödyntää koulutustasi tässä työssä? How can you use your education in this job?
Miten osaamisestasi voisi olla hyötyä työpaikalla? How could your skills be useful in the workplace?
Millainen työntekijä olet? What type of a worker are you?
Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti? How would you describe yourself briefly?
Miten ystäväsi tai työkaverisi kuvailisivat sinua? How would your friends or co-workers describe you?
Kuka voisi suositella sinua? Who could recommend you?
Mikä on heikkoutesi? What’s your weakness?
Mitkä ovat heikoimmat puolesi? What are you weaker sides?
Mitkä ovat vahvuutesi? What are your strengths?
Miten kuvailisit vahvuuksiasi ja heikkouksiasi? How would you describe your strengths and weaknesses?
Mitkä ovat tärkeimmät saavutuksesi? What are your main achievements?
Mistä saavutuksesta olet kaikkein ylpein? What achievement are you most proud of?
Mikä on suurin epäonnistumisesi? What has been your biggest failure?
Mikä on suurin mokasi työpaikalla? What’s been your biggest mistake in the workplace?
Mikä on tärkeintä, mitä työ on sinulle opettanut? What’s the most important thing work has taught you?
Mitä asioita haluaisit oppia? What things would you like to learn?
Miten haluat kehittää omaa osaamistasi? How do you want to develop your own skills?
Mitä puolia haluaisit kehittää itsessäsi? What sides of yourself would you like to develop?
Miten haluaisit kehittyä? How would you like to improve?
Mitkä asiat motivoivat sinua? What things motivate you?
Mitä tavoitat elämässäsi ja työssäsi? What do you aim for in life and at work?
Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? Where do you see yourself in five years?
Mistä olet kiinnostunut ja mitä harrastat? What are you interested in as a hobby?
Mitkä asiat aiheuttavat sinulle stressiä? What things cause you stress?
Miten toimit, kun on stressaava tilanne? How do you act when there’s a stressful situation?
Miten ratkaiset työssä nousevia ongelmia? How do you solve problems that arise at work?
Minkälaisista työtehtävistä pidät? What kind of work tasks do you like?
Millainen on mielestäsi hyvä työpaikka? What do you think a good workplace is like?
Millainen on mielestäsi hyvä esimies? What do you think a good boss is like?
Työskenteletkö mieluummin yksin vai tiimissä? Do you rather work along or in a team?
Oletko valmis joustamaan työajoissa? Are you ready to be flexible in working hours?
Mikä sai sinut hakemaan tätä työpaikkaa? What made you apply for this job?
Miksi haluat vaihtaa työtä? Why do you want to change jobs?
Mitä mieltä olet yrityksestämme? What do you think about our company?
Miksi hait juuri tätä työpaikkaa? What made you apply for this particular job?
Mitä haluat tietää meistä? What do you want to know about us?
Millaista palkkaa toivot? What kind of salary do you hope for?
Miksi juuri sinut pitäisi valita tähän työhön? Why should you be chosen for this job?
Miksi meidän pitäisi palkata sinua? Why should we hire you?

3. Explaining your current situation

Finnish English
Olen vielä opiskelija. I’m still a student.
Opiskelen tällä hetkellä kotoutumiskoulutuksessa. I’m currently studying in an integration course.
Valmistun vuoden kuluttua. I will graduate in a year.
Olen ollut pitkään työttömänä. I have been unemployed for a long time.
Olen ollut äitiyslomalla. I’ve been on maternity leave.
Tavoitteeni on palata työelämään. My goal is to return to work.
Olen innokas palaamaan työelämään. I am eager to return to work.
Olen innokas tekemään työtä Suomessa. I’m eager to work in Finland.
Haluan kovasti päästä töihin Suomessa. I very much want to get a job in Finland.
En ole vielä ollut töissä Suomessa. I have not yet worked in Finland.
Etsin ammattiani vastaavaa työtä. I’m looking for a job that matches my profession.
Haluan vaihtaa alaa. I want to change my line of work.
Haluan vaihtaa ammattia. I want to change professions.
Haluan löytää pysyvän työpaikan. I want to find a permanent job.
Etsin vakituista työpaikkaa. I’m looking for a steady job.
Olen lukenut yrityksestänne netistä. I’ve been reading about your company online.
Olen kiinnostunut teidän yrityksestänne. I’m interested in your company.
Olen kuullut paljon hyvää yrityksestänne. I’ve heard many good things about your company.
Tämän yrityksen toiminta on mielenkiintoista. This company’s activities are interesting.
Tämä työpaikkailmoitus kiinnitti mielenkiintoni. This job posting caught my interest.
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että… I’m interested in this work, especially because of…
Tämä työpaikka olisi minulle täydellinen. This job would be perfect for me.
Uskon, että olisin tähän työhön sopiva tekijä. I believe I’d be a suitable employee for this job.
Olen etsinyt juuri tällaista työtä. I’ve been looking for exactly this kind of work.
Etsin juuri tällaista työtä kuin teillä on tarjolla. I’m looking for just the kind of job you have on offer.

4. Studies and educational background

In this section, you can only find phrases which specifically would be useful in a job interview. The grammar related to the verbs used in this section is explained in this article. By clicking that link you can also find some more simple phrases that could also be very useful.

Finnish English
Kotimaani koulutusjärjestelmä on erilainen. My country’s education system is different.
Peruskoulu kestää kotimaassani 6 vuotta. Elementary school takes 6 years in my country.
En ole juurikaan opiskellut kotimaassani. I’ve hardly studied at all in my home country.
Olen opiskellut vain vähän kotimaassani. I’ve studied only a little bit in my country.
En ole voinut kotimaassani käydä koulua. I haven’t been able to go to school in my country.
Sodan takia en voinut käydä koulua. I couldn’t go to school because of the war.
Perheeni ei voinut kustantaa koulunkäyntiä My family couldn’t afford school.
Naiset eivät kotimaassani käy juurikaan koulua. Women barely go to school in my country.
Kävin kotimaassani koraanikoulua. I went to a Quran school in my country.
Olen käynyt pelkästään peruskoulun. I’ve only completed elementary school.
Olen käynyt peruskoulun ja lukion. I’ve completed elementary and secondary school.
Olen opiskellut yliopistossa kotimaassani. I studied at university in my country.
Minulla on kandidaatin tutkinto kotimaastani. I have a bachelor’s degree from my country.
Minulla on maisterin tutkinto kotimaastani. I have a master’s degree from my country.
Tutkintoni vastaa suomalaista maisteritutkintoa. My degree corresponds to a Finnish master’s degree.
Haluan hyödyntää opintojani töissä. I want to make use of my studies at work.
Tutkintoani ei ole rinnastettu. My degree is not equated.
Tutkintoani ei voitu rinnastaa. My degree couldn’t be equated.
En valmistunut yliopistosta. I didn’t graduate from university.
Opintoni jäivät kesken, koska… My studies were interrupted because…
Jätin opintoni kesken, kun… I dropped my studies when…
Opintoni jäivät kesken, kun muutin tänne. My studies were interrupted when I moved here.
Jätin opintoni kesken, koska muutin Suomeen. I dropped my studies because I moved to Finland.
Olen opiskellut maahanmuuttajakoulutuksessa. I’ve studied in immigrant education.
Olen opiskellut kotoutumiskoulutuksessa. I’ve studied in integration training.
Olen opiskellut suomen kieltä Tredussa. I’ve studied Finnish in Tredu.
Olen opiskellut suomen kieltä yliopistossa. I’ve studied Finnish in university.
Opiskelen suomea yksityisopettajan kanssa. I’m studying Finnish with a private tutor.
Opiskelen yhä iltakurssilla suomen kieltä. I’m still studying Finnish in an evening course.
Haluan opiskella lisää suomea työn ohessa. I want to study more Finnish while working.
Haluan oppia lisää suomea työn ohessa. I want to learn more Finnish while working.

5. Working history and work experience

Your previous work experience (työkokemus) is of course important when searching for a job in Finland. Both jobs and job practice (työharjoittelu) experiences are valued. When talking about your working history (työhistoria), it’s especially important to mention any type of work you’ve done in Finland.

Below, you can find some work related phrases, but you could also check out this article, which has many more examples of how you could talk about your work experience.

Finnish English
Haluan saada työkokemusta. I want to get work experience.
En ole vielä ollut töissä Suomessa, koska… I haven’t worked in Finland yet because…
Olen keskittynyt suomen kielen opiskeluun. I’ve focused on studying Finnish.
Olen opiskellut suomea intensiivisesti. I’ve been studying Finnish intensively.
En ole vielä ollut töissä Suomessa. I haven’t worked in Finland yet.
Suomessa olen ollut työharjoittelussa. In Finland, I’ve done an internship.
Olen ollut kaksi kertaa työharjoittelussa. I’ve done two periods of job training.
Olen myös kotimaassani ollut töissä hitsaajana. I’ve been working as a welder in my country, too.
Hitsaajan työ on minulle tuttu. The work of a welder is familiar to me.
Olen pitkään ollut töissä myyjänä. I’ve been working as a salesperson for long.
Minulla on laajaa työkokemusta yli 10 vuoden ajalta. I have extensive work experience of over 10 years.
Minulla on aiempaa työkokemusta asiakaspalvelusta. I have previous work experience in customer service.
Minulla on työkokemusta toimistotyöskentelystä. I have work experience working in an office.
Olen ollut töissä muun muassa tarjoilijana. I’ve been working as a waitress, among other things.
Olen ollut töissä Suomessa postinjakajana. I’ve worked as a postman in Finland.
Olen aiemmin ollut töissä päiväkodissa. I’ve previously been working in a day care center.
Olen tehnyt kotimaassani monenlaisia töitä. I’ve done a wide range of jobs in my home country.
Olen tehnyt vastaavaa työtä työharjoittelupaikassani. I’ve done similar work in my job training place.
Olen tehnyt vastaavaa työtä kotimaassani. I’ve done similar work in my home country.
Olen oppinut aiemmassa työpaikassani paljon. I’ve learned a lot in my previous job.
Uskon, että työkokemuksestani olisi hyötyä täällä. I think my work experience would be useful here.
Voin hyödyntää työkokemustani tässä työssä. I can utilize my work experience in this job.
Olen toiminut vapaaehtoisena SPR:llä. I’ve worked as a volunteer for Finnish Red Cross.

6. Language proficiency

Your potential employer will of course want to get an idea of your Finnish skills. It’s a good idea to explain in which situations you are using Finnish. There is more vocabulary related to expressing your language proficiency in this other article.

Finnish English
Opiskelin suomea kotoutumiskoulutuksessa. I studied Finnish in an integration course.
Yritän myös kotona puhua suomea. I try to speak Finnish also at home.
Puhun kotona vain suomea. I only speak Finnish at home.
Kotona puhumme pääasiassa englantia. We mainly speak English at home.
Puhun kotona sekä kiinaa että suomea. I speak both Chinese and Finnish at home.
Puhun kotona äidinkieltäni lasten kanssa. I speak my native language at home with the kids.
Puhun kotona suomea aviomieheni kanssa. I speak Finnish at home with my husband.
Puhun kotona suomea puolisoni kanssa. I speak Finnish at home with my partner.
Puhun suomea suomalaisten kavereiden kanssa. I speak Finnish with my Finnish friends.
Uskon, että kielitaitoni riittää tähän työhön. I believe my language proficiency suffices for this job.
Osaan kommunikoida asiakkaiden kanssa. I’m able to communicate with the customers.
Olen valmis oppimaan lisää ammattisanastoa. I’m ready to learn more professional vocabulary.
Haluan oppia lisää tämän alan sanastoa. I want to learn more vocabulary of this field.
Kielitaidostani on varmasti hyötyä tässä työssä. My language skills will certainly be useful in this job.
Uskon, että äidinkielestäni voi olla hyötyä työssä. I believe my mother tongue can be useful at work.
Pystyn kommunikoimaan myös englanniksi. I can also communicate in English.
Osaan suomeksi ilmaista selvästi, mitä tarvitsen. I can express clearly what I need in Finnish.

7. Expressing your motivation

One of the common questions you will be asked in a job interview related to the reasons you’re interested in the job. This is also an opportunity to put a positive spin on your lack of work experience: “Minulla ei ole vielä kokemusta tarjoilija työstä, mutta olen kiinnostunut siitä” means “I don’t have experience as a waiter yet, but I’m interested in it”.

Finnish English
Olen kiinnostunut asiakaspalvelutyöstä. I’m interested in customer service work.
Olen kiinnostunut yrityksenne toiminnasta. I’m interested in the workings of your company.
Olen kiinnostunut tästä työpaikasta, koska… I’m interested in this job because…
Olen kiinnostunut tästä työstä, koska… I’m interested in this work because…
Olen kiinnostunut tulemaan tänne töihin. I’m interesting in coming to work here.
Olen haaveillut tällaisesta työpaikasta jo pitkään. I’ve been dreaming of this type of job for a long time.
Olen haaveillut tällaisesta työstä jo pitkään. I’ve been dreaming of this type of work for a long time.
Olen erittäin kiinnostunut tästä työstä. I’m very interested in this work.
Kun näin työpaikkailmoituksen, tiesin heti, että… When I saw the job ad, I immediately knew that…
Olen odottanut tällaista mahdollisuutta jo pitkään. I’ve waited for this type of opportunity for a long time.

8. Personality traits

If you’re looking to describe what type of a person you are, it’s useful to learn some adjectives such as luotettava “trustworthy”. You can find more adjectives in this article.

In addition to listing these personality traits, it’s a good idea to add two things. First, you could mention an authority who knows you well who may have remarked on your personality positively. In addition, it’s helpful to describe your personality in other ways: how does your personality show and how would it benefit you in the job you’re currently applying for.

Finnish English
Olen ahkera, luotettava ja ystävällinen. I’m hard-working, reliable and friendly.
Olen aina täsmällinen. I am always punctual.
Ystäväni kehuvat kärsivällisyyttäni. My friends praise my patience.
Ystäväni kehuvat sinnikyyttäni. My friends praise my perseverance.
Kärsivällisyyttäni on kehuttu. My patience has been praised.
Oma-aloitteisuuttani on kehuttu. My initiative has been praised.
Ystävieni mielestä pitkäjänteisyyteni on ihailtavaa. My friends find my perseverance admirable.
Ystävieni mielestä olen hyvin tunnollinen. My friends say that I am a very conscientious.
Minulle sanotaan usein, että olen hyvin tarkka. I’m often being told that I’m very precise.
Olen saanut hyvää palautetta asiakkailta. I have received good feedback from customers.
Olen saanut hyvää palautetta työkavereiltani. I have received good feedback from colleagues.
Olen työni suhteen hyvin kunnianhimoinen. I’m very ambitious in terms of my work.
Osaan tilanteen vaatiessa olla varovainen. I can be careful when the situation demands.
Olen pienestä asti ollut utelias oppimaan uutta. I’ve been curious to learn new things since I was small.
Olen erittäin motivoitunut. I’m very motivated.
Osaan analysoida tilanteita loogisesti. I can analyze situations logically.
Minulla on positiivinen suhtautumistapa. I have a positive attitude.
Olen saanut kehuja huolellisesta tavastani toimia. I have received compliments about the thorough way I work.
Suhtaudun positiivisesti erilaisiin työtehtäviin. I have a positive attitude towards different tasks.
Minulle on hyvin tärkeää oppia uutta. I find it very important to learn new things.
Opin helposti uusia asioita. I easily learn new things.
Rakastan haasteita. I love challenges.

9. Communication skills

Very few jobs can be done in total isolation: generally you will have coworkers you’ll have to get along with. As such, describing how you generally get along with people can be useful.

Finnish English
Minun on helppoa keskustella ihmisten kanssa. I find it easy to talk to people.
Osaan tehdä työtä ryhmässä. I can work in a group.
Teen mielelläni yhteistyötä muiden kanssa. I like to collaborate with others.
Osaan toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. I can cooperate with different kinds of people.
Tulen yleensä hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. I usually get along well with different kinds of people.
Osaan toimia osana työyhteisöä. I can work as part of a work community.
Osaan kuunnella ja keskustella kannustavasti. I’m able to listen and communicate in an encouraging way.
Kuuntelen ja arvostan toisten mielipiteitä. I listen and appreciate the opinions of others.
Osaan rakentaa hyvää ilmapiiriä ryhmässä. I can build a good atmosphere in a group.
Osaan toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. I can act constructively in social situations.
Osaan kohdata asiakkaita ammatillisesti. I can communicate with clients professionally.
Osaan ottaa vastaan myös negatiivista palautetta. I’m able to also accept negative feedback.
Pystyn ottamaan palautetta vastaan asiallisesti. I’m able to accept feedback in a professional manner.
Osaan vastata suomeksi asiakkaiden kysymyksiin. I can answer customers’ questions in Finnish.
Osaan toimia johtotehtävissä. I can work in management positions.
Osaan kantaa päävastuuta. I can bear the main responsibility.

10. Work-specific skills

If you have previous work experience, an obvious thing to mention would be that you master the terminology and methods utilized in the field. It would be beneficial to follow up the following phrases with more specific statements which apply to the job in question.

Finnish English
Tunnen alan keskeisen terminologian. I am familiar with key terminology in the field.
Tunnen alan käsitteistön suomeksi. I know the terminology of the field in Finnish.
Hallitsen tämän ammatin työmenetelmät. I know the working methods of this profession.
Hallitsen työhön liittyvät menetelmät. I know the methods related to the job.
Tunnen alan käytännöt ja toimintatavat. I’m familiar with practices and policies of the field.
Tunnen työhön liittyvät eettiset ohjeet. I know the ethical guidelines related to the job.
Tiedän, miten työvälineistä huolehditaan oikein. I know how to properly take care of the tools.
Osaan käyttää ammattiin liittyviä työkaluja, kuten… I can use the tools of the profession, such as…
Tiedän työturvallisuusmääräykset. I know the occupational safety regulations.

11. IT skills

In most jobs, you will need at least basic skills related to computer programs such as MS Office programs. The following list only contains phrases describing the very basics of computer use.

Finnish English
Osaan käyttää tietokonetta hyvin. I can use a computer well.
Osaan hyödyntää tietotekniikkaa. I can make good use of information technology.
Osaan hakea tietoa netistä. I can search for information on the Internet.
Osaan käyttää yleisimpiä tietokoneohjelmia. I can use the most common computer programs.
Osaan käyttää Wordia ja sosiaalista mediaa. I can use Word and social media.
Osaan lähettää ja vastata sähköpostiviesteihin. I can send and reply to emails.
Osaan käyttää Office-ohjelmia. I can use Office programs.
Osaan käyttää Wordia, Exceliä ja PowerPointia. I can use Word, Excel and PowerPoint.

12. Training and competencies

For many jobs, you will need to have completed specific training. A familiar example is of course a driver’s license: you can’t drive a car if you don’t have your driver’s license. In Finland, there are many other cards which are mandatory when working in a certain place. For example, to get a job in the construction industry, you are requird to complete a course on occupational safety. Likewise, welders and other professionals who work with fire need to have a hotwork pass.

Finnish English
Minulla on ajokortti. I have a driver’s license.
Olen suorittanut ensiapukurssin. I have completed a first aid course.
Minulla on hygieniapassi. I have the hygiene passport. (link)
Minulla on anniskelupassi I have the alcohol passport. (link)
Minulla on työturvallisuuskortti. I have the occupational safety card. (link)
Minulla on tulityökortti. I have the hotwork pass. (link)

13. General things employers appreciate

The following phrases are related to your behavior in the workplace. These are the type of things employers generally appreciate.

Finnish English
Tunnen Suomen perinteitä, tapoja ja arvoja. I know Finnish traditions, customs and values.
Pystyn seuraamaan ohjeita. I can follow instructions.
Ymmärrän ohjeita ja osaan toimia sen mukaisesti. I understand instructions and can act accordingly.
Noudatan annettuja työohjeita täsmällisesti. I follow the work instructions given carefully.
Pystyn joustamaan, jos suunnitelmat muuttuvat. I can be flexible if plans change.
Ymmärrän, että muutoksiin pitää reagoida nopeasti. I understand that changes need to be reacted to quickly.
Osaan toimia työpaikan muuttuvissa olosuhteissa. I can act in the changing conditions of the workplace.
Osaan sopeutua vaihteleviin työtehtäviin. I’m able to adapt to changing work tasks.
Osaan arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti. I can critically evaluate operations and solutions.
Osaan ratkaista työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti. I’m able to solve work-related problems independently.
Osaan pyytää apua, jos asiat eivät suju. I’m able to ask for help if things aren’t working out.
Osaan pyytää tarkennuksia, kun en ymmärrä. I can ask for clarifications when I don’t understand.
Osaan suunnitella työni annettujen ohjeiden mukaan. I can plan my work according to the instructions given.
Osaan organisoida ja suunnitella toimintaani. I’m able to organize and plan my activities.
Voin tehdä ylityötä tarvittaessa. I can work overtime when needed.

14. Pick me!

The following phrases are possible answers to the age-old job interview question “why should we pick you?”.

Finnish English
Uskon olevani sopiva henkilö tähän työpaikkaan. I believe I am a suitable person for this job.
Uskon, että olen oikea henkilö tähän tehtävään. I believe I am the right person for this job.
Uskon, että olisin hyvä valinta tähän työhön. I think I would be a good choice for this job.
Minulla on oikea asenne tähän työhön. I have the right attitude for this work.
Työkokemuksestani on hyötyä tässä työssä. My work experience is useful in this work.
Minulla on runsaasti motivaatiota tähän. I have plenty of motivation for this.
Laajasta osaamisestani on varmasti hyötyä. My extensive knowledge will certainly be useful.
Olen erittäin kiinnostunut oppimaan uutta. I am very interested in learning new things.
Sovellun tälle alalle, koska…. I’m suitable for this field because…
Haluan ehdottomasti ruveta tekemään jotakin hyödyllistä. I definitely want to start doing something useful.
Uskon, että taustani ja kokemukseni ovat valtti työssä. I believe my background and experience are an asset at work.
Ette tule pettymään, jos valitsette minut. You will not be disappointed if you choose me.
Lupaan, että ette tule pettymään! I promise you won’t be disappointed!
Olen valmis tekemään kovasti työtä. I am ready to work hard.
Motivaationi korvaa työkokemuksen puutteita. My motivation compensates for the lack of work experience.
Annan kaikkeni. I give my all.

Some other online sources to read

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments