Finnish for busy people

Ei Tippa Tapa – Irwin Goodman – Finnish Songs Analyzed

If you like music and translating Finnish song lyrics, then you might like this article. I will be analyzing the song Ei tippa tapa by Irwin Goodman.

Thanks to aceawan on Uusi kielemme‘s Discord server for the idea!
Thanks to Markku Maja for the song suggestion!

1. About the Singer and Lyricist

Irwin Goodman (real name Antti Yrjö Hammarberg) was a folksinger that created the image of himself as a wicked, creepy drunkard. Most of his songs have to do with drinking alcohol. Other topics that are recurrent in his music are criticism of politicians and taxation, portrayals of the circumstances and feelings of the common Finn and commentaries on the Finnish attitude towards alcohol and money.

Markku helpfully commented to this article explaining that – while Irwin did compose this song – he didn’t write the lyrics for it. The lyricist for most of Irwin’s songs is Vexi Salmi (also knows as Emil Retee or Emil Von Retee).

2. About the Song

Ei tippa tapa (ja ämpäriin ei huku) “a drop won’t kill (and in a bucket one won’t drown)” is one of Irwin Goodman’s song about the common attitude of Finns towards alcohol consumption. The song got its name in the 1960s when Irwin was in Germany and someone said those word. The song was released in 1966 and is considered one of Irwin Goodman’s most popular hit songs.

3. Song Lyrics

Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain
Sitten juhlan kunniaksi täyden lastin hain
Eikä siinä turhaan liioin kainosteltu lain
Pullo kiersi ringissä ja irvisteltiin vain

 

Ei tippa tapa
Ja ämpäriin ei huku
Kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan

 

Elämä on tylsää jos ei joskus juhli näin
No kukas sitä aina jaksaa olla selvinpäin?
Antaa mennä samaan tahtiin viikko peräkkäin
Kaikki murheet huuhdotaan me sisältämme näin

 

Ei tippa tapa
Ja ämpäriin ei huku
Kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan
Ei tippa tapa
Ja ämpäriin ei huku
Kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan

 

Kaikkihan me täällä ollaan pieni hetki vaan
On aivan turhaa mammonaa näin koota päälle maan
Joku toinen kuitenkin sen ryyppää aikanaan
Juodaan kaikki nyt ja juokoon toiset omiaan

Ei tippa tapa
Ja ämpäriin ei huku
Kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan
Ei tippa tapa
Ja ämpäriin ei huku
Kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan

Antaa mennä vaan
Antaa mennä vaan

4. Glossary

The following grammar terms have been abbreviated.

 • sg1: first person singular
 • sg2: second person singular
 • pl1: first person plual
 • pl3: third person plural
 • adv.: adverb

I have marked different elements of the analysis using the following symbols.

 • in italics: base word
 • (in brackets): translation
 • ‘in single quotation marks’: literal meaning
 • “in double quotation marks”: intended meaning
 • [square brackets]: saying, idiom, fixed phrase; rection
 • <symbol: derived from

5. Ei tippa tapa – Finnish Song Analyzed

Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain
Kaikki everything, all (link)
alkoi alkaa (to start) sg3 imperfect
siitä se (it) mistä-form (‘from it’) , to indicate the starting point
kun when, conjunction
minä (I) in spoken language
lopputilin lopputili (final paycheck, pink slip, “fired”) sg. genitive
sain saada (to get, receive) sg3 imperfect
It all started when I got fired
Sitten juhlan kunniaksi täyden lastin hain
Sitten then
juhlan juhla (party) genitive
kunniaksi kunnia (honor) transl. [juhlan kunniaksi] “to celebrate the occasion”)
täyden täysi (full) sg. genitive, total object
lastin lasti (load, cargo) sg. genitive, total object (see below)
hain hakea (to fetch, go get) sg1 imperfect
Then I went to get a full load to celebrate the occasion
Eikä siinä turhaan liioin kainosteltu lain
Eikä ei (no) + – (and) ‘nor’
siinä se (it) missä-form, (‘in it; there‘)
turhaan unnecessarily, adv. <turha
liioin too much, adv. <liika
kainosteltu kainostella (to act shy) TU-participle
lain lain(kaan) (at all)
Nor were we pointlessly excessively shy there
Pullo kiersi ringissä ja irvisteltiin vain
Pullo bottle
kiersi kiertää (to circle, rotate), sg3 imperfect
ringissä rinki (circle), missä-form ‘in a circle’
ja and, conjunction
irvisteltiin irvistellä (to make faces), past passive
vain just, only adv.
The bottle just went around and people made faces (bc of alcohol)
Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku
Ei no sg3
tippa drop (of alcohol)
tapa tappaa (to kill), ne.g. present tense
ja and, conjunction
ämpäriin ämpäri (bucket) mihin-form ‘into a bucket’
ei no sg3
huku hukkua (to drown) rection: [hukkua + mihin]
A drop doesn’t kill and in a bucket (you) don’t drown
Kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan
Kun when, conjunction
on olla (to be) sg3 present
alkuun alku (beginning) mihin-form
päästy päästä (to reach, get to) TU-pcp. [päästä + mihin]
niin then, so
antaa to give
mennä to go
vaan just, [antaa mennä vaan] “just go with it”
Once we’ve made a start, let’s just keep going
Elämä on tylsää jos ei joskus juhli näin
Elämä life
on olla (to be) sg3 present
tylsää tylsä (boring) sg. partitive, complement
jos if, conjunction
ei no sg3
joskus sometimes
juhli juhlia (to celebrate) ne.g. present
näin like this, this way
Life is boring if one doesn’t sometimes celebrate like this
No kuka sitä aina jaksaa olla selvinpäin?
No Well
kuka kuka (who)
sitä se (it) sg. partitive
aina always
jaksaa to stand, to be able
olla to be
selvinpäin sober
Well who can stand always being sober?
Antaa mennä samaan tahtiin viikko peräkkäin
Antaa to give
mennä to go [antaa mennä] “let it go on”
samaan sama (same) mihin-form, adj.
tahtiin tahti (pace, tempo) mihin-form
viikko week
peräkkäin in a row, adv. <perä
(Just) go at the same pace for a week in a row
Kaikki murheet huuhdotaan me sisältämme näin
Kaikki everything, all (link)
murheet murhe (sorrow) T-plural
huuhdotaan huuhtoa (flush, rinse), pass. present
me we
sisältämme sisä-ltämme ‘from our inside’
näin like this, this way
All sorrows we flush from our inside this way
Kaikkihan me täällä ollaan pieni hetki vaan
Kaikkihan kaikki (everything, all) -han
me we
täällä here, over here (link)
ollaan olla (to be) passive present
pieni small
hetki moment
vaan just, only
After all, we’re all here for just a small moment
On aivan turhaa mammonaa näin koota päälle maan
On olla (to be) 3sg present
aivan completely
turhaa turha (pointless) sg. partitive
mammonaa mammona (riches, money) sg. partitive
näin like this, this way
koota to collect, accumulate
päälle on top, postposition [gen + päälle] mihin-form
maan maa (earth) sg. genitive
It’s completely pointless to collect riches on earth
Joku toinen kuitenkin sen ryyppää aikanaan
Joku someone
toinen else, other
kuitenkin anyway
sen se (it) sg. genitive, total object
ryyppää ryypätä (to booze, to drink) 3sg. present
aikanaan eventually, in due time
Someone else will drink it anyway in due time
Juodaan kaikki nyt ja juokoon toiset omiaan
Juodaan juoda (to drink) pass. present
kaikki all, everything
nyt now
ja and, conjunction
juokoon juoda (to drink), jussive imperative
toiset toinen (other, second) T-plural “the others”
omiaan oma (own) pl. partitive + -an (poss.suff.)
Let’s all drink now and let the others drink their own

6. Cultural Background Titbits

One thing that might not be immediately clear to everyone is what Goodwin means by täyden lastin hain “I went to get a full load”. This goes back to the period between the year 1944 and 1970, when you needed a viinakortti “liquor card” to buy alcohol.

Alcohol use was closely monitored, and you could only buy alcohol from the store Alko. The viinakortti was employed in order to prevent the illegal sale of alcohol. Irwin Goodman’s phrase täysi lasti refers to the maximum amount of liquor one could buy with their liquor card: two liters of spirits, of which only one was allowed to be clear liquor.

A popular modification of the phrase goes “Ei tippa tapa, mutta tipasta voi tulla tapa“, which is meant as a reminder that alcohol is addictive: “A drop won’t kill but a drop can become a habit”. The phrase is a clever use of the double meaning of tapa. This word can be both a verb (ei tapa “doesn’t kill”), but it’s also a noun meaning “habit” (hyvä/huono tapa “a good/bad habit”).

Learn More Elsewhere

Please let me know in the comments if this is the type of content you want to see more of! You can also leave some song suggestions.

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Rando

Oi maammme…

Markku Mattila

Biisin on säveltänyt Irwin, mutta sanat Irwinin useimpiin biiseihin – tähänkin – teki Vexi Salmi, usein nimimerkillä Emil Retee, myöhemmin nimimerkki vaihtui Emil von Reteeksi. Eli analyysin kohde – laulun sanoitus – on Vexi Salmen lyriikkaa, ei Irwinin.

Iso kiitos! 🙂 En ollut tietoinen tästä.

Markku Maja

Irwin Goodman oli laulun esittäjä ja säveltäjä. Vexi Salmi oli kirjoittanut tekstin lauluun. Irwin Goomanin oikea nimi oli Antti Hammarberg.